Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

Kat Maliklerinin Rızası

Esas No :

 2007 / 1778

 

Karar No :

 2007 / 4038

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2007

 

Özü : DAVA KONUSU GSM SİSTEMİNİN KURULDUĞU YER ANATA-ŞINMAZIN ORTAK YERİ OLUP, TÜM KAT MALİKLERİNCE DAVALI ŞİRKETE KİRALANMASI YÖNÜNDE OYBİRLİĞİYLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR. ALINAN KİRA BEDELİNİN VADELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİNİN KARAR ALMASI, BU KARARDAN ÖNCE ELDEKİ DAVAYI AÇAN DAVACININ KİRALAMA İŞLEMİNE ONAY VERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2003 / 8231

 

Karar No :

 2003 / 10025

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/12/2003

 

Özü : 1) KAT MÜLKİYETLİ VEYA KAT İRTİFAKLI ANATAŞINMAZIN BİR HAKLA KAYITLANMASI VEYA ARSANIN BÖLÜNMESİ VEYA BÖLÜNEN KISMIN MÜLKİYETİNİN BAŞKASINA DEVROLUNMASI GİBİ TEMLİKİ TASARRUFLARIN ANCAK KAT MALİKLERİNİN VEYA KAT İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILABİLİR, 2) TAŞINMAZ ÜZERİNDE TAMAMLANMIŞ BLOK VEYA BLOKLARDAKİ KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNDEN BİRİSİNİN İLGİLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPACAĞI BAŞVURU ÜZERİNE İDARİ BİR İŞLEMLE GERÇEKLEŞEBİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLME KOŞULLARININ OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ TAMAMIYLA İDAREYE AİTTİR. İNŞA EDİLMİŞ OLAN (B) VE (C) BLOKLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLEBİLECEĞİNİN TESPİTİNE BİÇİMİNDE HÜKÜM KURULMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2003 / 938

 

Karar No :

 2003 / 2286

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/03/2003

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE, PROJEDE YER ALMASA BİLE TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYINA YA DA BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARARIN VARLIĞINA GEREK GÖRÜLMEKSİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİN KURULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ZORUNLU İHTİYAÇLARINDAN OLAN TELEVİZYON ANTENİ DE, KOŞULLARA UYGUNLUK BULUNMASI HALİNDE, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI ARANMADAN, ANAYAPININ ÇATISINA VEYA TAŞINMAZDA UYGUN BAŞKA BİR ORTAK YERE KONULABİLİR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 3812

 

Karar No :

 1998 / 5593

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/05/1998

 

Özü : TADİLATA MUVAFAKAT VEREN KAT MALİKİNİN SONRADAN YAPILAN TADİLATIN PROJEYE UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNE VE YAPILAN TADİLATIN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İÇİN DAVA AÇMASI İYİ NİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ.

Esas No :

 1995 / 7712

 

Karar No :

 1995 / 9041

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/09/1995

 

Özü : MERKEZİ ISITMADA KULLANILMAKTA OLAN YAKITIN TÜRÜNE VE DAHA ÖNCE MERKEZİ SİSTEMDE DOĞALGAZA GEÇİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN DOĞALGAZIN KULLANILMASI KOŞULU İLE FERDİ ISINMAYA GEÇMEK İÇİN PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU İLE ALINACAK KARAR YETERLİDİR.

Esas No :

 1995 / 360

 

Karar No :

 1995 / 1726

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : FERDİ ISINMANIN DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARI İÇİN, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR. ANCAK MERKEZİ ISITMA KATI YAKITLA YAPILIRKEN DOĞAL GAZA GEÇİLMİŞSE, FERDİ ISINMA İÇİN ALINACAK KARAR İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI ARANIR.

Esas No :

 1995 / 360

 

Karar No :

 1995 / 1729

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : FERDİ ISINMA DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLECEKSE, KARAR İÇİN KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR. ANCAK, MERKEZİ ISITMA KATI YAKITLA YAPILIRKEN DOĞAL GAZLA MERKEZİ ISITMAYA GEÇİLMİŞSE, ARTIK FERDİ ISINMAYA DÖNÜŞÜMÜN DOĞAL GAZ KULLANILMA AMACINA YÖNELİK OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEMEZ.

Esas No :

 1995 / 6210

 

Karar No :

 1995 / 7784

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : ORTAK KALORİFERLE OLAN ISINMANIN DOĞALGAZ KULLANILMASI AMACIYLA FERDİ ISINMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR.

 

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.