Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi

YÖNETİM PLANI

Esas No :

 2006 / 8658

 

Karar No :

 2006 / 10666

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/12/2006

 

Özü : 634 SAYILI YASA 'NIN 28. MADDESİNE GÖRE, TÜM KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDEKİ YÖNETİM PLANININ AMİR HÜKMÜ UYARINCA; TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN AVUKATLIK BÜROSU OLARAK KULLANILMASI KESİN BİR ŞEKİLDE YASAKLANMIŞTIR.

Esas No :

 2005 / 759

 

Karar No :

 2006 / 695

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 21/12/2005

 

Özü : SOMUT OLAYDA; YÖNETİM PLANININ 12. MADDESİNDE "BAĞIMSIZ BÖLÜMLER, KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİ İLE KARARI BULUNMADIKÇA SİCİLİNDE BELİRTİLEN NİTELİKLERİ DIŞINDA KULLANILAMAZ" HÜKMÜ YER ALMAKTADIR. YÖNETİM PLANINDA YAPILAN BU DÜZENLEME İLE, MESKENİN DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARIN BULUNMASI KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR. HÜKÜMDE YER ALAN "TAPU SİCİLİNDE BELİRTİLEN NİTELİKLERİ DIŞINDA' İFADESİ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KÜTÜKTE KAYITLI NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİNİ KAPSADIĞINDAN MÜŞAVİRLİK BÜROSU" NİTELİĞİNDE KULLANIMININ DA YASAKLANDIĞI AÇIKTIR. ŞU HALE GÖRE, YÖNETİM PLANININ 12. MADDESİNDE, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KÜTÜKTE KAYIT NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİ AÇIKÇA YASAKLANDIĞINDAN, TAPUDA MESKEN NİTELİĞİ İLE KAYITLI BULUNAN DAVA KONUSU 11 VE 18 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MÜŞAVİRLİK BÜROSU OLARAK KULLANILMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

Esas No :

 2005 / 6450

 

Karar No :

 2005 / 8977

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/10/2005

 

Özü : YÖNETİM PLANI YÖNETİM TARZINI, ORTAK YERLERİN KULLANMA MAKSAT VE ŞEKLİNİ DÜZENLEDİĞİNE VE DAVA KONUSU EDİLEN ORTAK YER OLAN BODRUM KATIN DA OLDUĞU GİBİ KULLANILMASI HAKKI DAVALIYA VERİLDİĞİNE GÖRE BU ŞEKİLDE KULLANIMIN YASANIN BUYURUCU HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMADIĞI VE DOLAYISIYLA YÖNETİM PLANININ İPTALİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ AÇIKTIR. BU DURUMDA MAHKEMECE DAVALININ YÖNETİM PLANI DOĞRULTUSUNDA BODRUM KATI KULLANMASININ DOĞAL OLDUĞU GÖZETİLEREK DAVANIN REDDİNE KARAR VERMESİ GEREKİRKEN KABULÜ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 5235

 

Karar No :

 2005 / 7657

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/07/2005

 

Özü : TÜM KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ GÖREV VE YETKİSİ KAT MALİKLERİNE TANINMIŞ OLUP ONLARIN BEŞTE DÖRDÜNÜN OYUNUN VARLIĞI ŞARTTIR.HAKİM KAT MALİKLERİNİN İRADESİ YERİNE GEÇİP BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİĞE KARAR VEREMEZ.

Esas No :

 2005 / 3990

 

Karar No :

 2005 / 5189

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/05/2005

 

Özü : GÜNÜMÜZDEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM VE BUNUN GEREKLİ KILDIĞI İLETİŞİM VE BİLGİLENME GEREKSİNİMİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞUNDA UYDU ANTENİN YURT VE DÜNYADAKİ GELİŞMELER, YENİLİKLER KONUSUNDA BİLGİLENME VE YARARLANMA OLANAĞI SAĞLAYACAK NİTELİKTE BİR SİSTEM OLDUĞU KUŞKUSUZDUR. AÇIKLANAN TÜM BU NEDENLER KARŞISINDA DAVACININ ORTAK ÇATIYA KOŞULLARINA VE TEKNİĞİNE UYGUN BİÇİMDE ÇANAK ANTEN TAKTIRMASI KONUSUNDA KENDİSİNE İZİN VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 9623

 

Karar No :

 2005 / 1065

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/02/2005

 

Özü : DOSYADA TOPLANAN BİLGİ VE BELGELERDEN 26.1.2003 GÜNLÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İLE YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLEN A.'NIN ANATAŞINMAZDA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. BUNA GÖRE ADI GEÇENİN YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLMESİ YÖNETİM PLANININ ANILAN MADDESİ HÜKMÜNE AYKIRILIK OLUŞTURUR. BU DURUMDA DAVACI TARAFIN İSTEMİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK DAVA KONUSU EDİLEN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ SALT A.'NIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK SEÇİLMESİNE İLİŞKİN KISMIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2003 / 411

 

Karar No :

 2003 / 417

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 11/06/2003

 

Özü : DAVA, TAPU KÜTÜĞÜNDE MESKEN OLARAK KAYITLI OLAN BÖLÜMÜN, YÖNETİM PLANINDAKİ YASAKLAYICI HÜKÜMLERE AYKIRI OLARAK İŞYERİ OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASIYLA TAHLİYE TALEBİNE İLİŞKİNDİR. YÖNETİM PLANINDA SADECE MESKEN OLARAK KULLANILACAĞI YAZILI BAĞIMSIZ BÖLÜM MUAYENEHANE OLARAK KULLANILAMAZ.

Esas No :

 2003 / 320

 

Karar No :

 2003 / 1832

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/03/2003

 

Özü : YÖNETİM PLANI TÜM KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN OYU İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Esas No :

 2002 / 18-772

 

Karar No :

 2005 / 1090

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/12/2002

 

Özü : YÖNETİM PLANININ, 23.MADDESİNDE <> HÜKMÜ YERALMAKTADIR. YÖNETİM PLANINDA YAPILAN BU DÜZENLEME İLE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AHLAKA VE ADABA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANIMI KESİNLİKLE YASAKLANDIKTAN SONRA, MESKENİN DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARIN BULUNMASI KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR. HÜKÜMDE YERALAN <> İFADESİ SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KÜTÜKTE KAYITLI NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİNİ KAPSADIĞINDAN, BÜRO NİTELİĞİNDE KULLANIMIN DA YASAKLANDIĞI AÇIKTIR.

Esas No :

 2002 / 551

 

Karar No :

 2002 / 568

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 26/06/2002

 

Özü : KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİNİN KURULDUĞU TARİHTEKİ MALİK VEYA MALİKLER TARAFINDAN DÜZENLENİP İMZALANARAK TAPUYA VERİLEN YÖNETİM PLANI, YASANIN ANILAN MADDESİ GEREĞİ OLARAK BÜTÜN KAT MALİKLERİYLE BUNLARIN KÜLLİ VE CÜZ'İ HALEFLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLUP, YASALARA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEDİĞİ TAKDİRDE, BUNUN HERHANGİ BİR HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA İPTALİ YETKİSİ KAT MALİKLERİ KURULUNA AİTTİR.

Kat Malikleri Kurulu

Esas No :

 2005 / 10178

 

Karar No :

 2005 / 11154

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/12/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI YETER SAYISININ KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI BAKIMINDAN YARISINDAN FAZLASI OLDUĞU VE OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. 12 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ DAVA KONUSU ANA TANIŞMAZIN KAT MALİKLERİ KURULUNUN İPTALİ İSTENEN 3.1.2002 VE 17.3.2002 GÜNLÜ TOPLANTILARINDA TOPLANTI YETER SAYISININ BULUNUP BULUNMADIĞI DA ARAŞTIRILMADAN HÜKÜM KURULMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2005 / 5498

 

Karar No :

 2005 / 6843

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/06/2005

 

Özü : MAHKEMECE, DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN ISINMA SORUNUNUN YUKARIDA DEĞİNİLEN BİLİRKİŞİ KURULUNUN DÜZENLEDİĞİ RAPORLARDA ÖNGÖRÜLEN ÖNERİLER DE DİKKATE ALINARAK KAT MÜLKİYETİ KURULUNCA ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN DAVALI KAT MALİKLERİNE İSTEM GİBİ UYARIDA BULUNULMASINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN BU HUSUSTAKİ İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 2005 / 3990

 

Karar No :

 2005 / 5189

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/05/2005

 

Özü : GÜNÜMÜZDEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM VE BUNUN GEREKLİ KILDIĞI İLETİŞİM VE BİLGİLENME GEREKSİNİMİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞUNDA UYDU ANTENİN YURT VE DÜNYADAKİ GELİŞMELER, YENİLİKLER KONUSUNDA BİLGİLENME VE YARARLANMA OLANAĞI SAĞLAYACAK NİTELİKTE BİR SİSTEM OLDUĞU KUŞKUSUZDUR. AÇIKLANAN TÜM BU NEDENLER KARŞISINDA DAVACININ ORTAK ÇATIYA KOŞULLARINA VE TEKNİĞİNE UYGUN BİÇİMDE ÇANAK ANTEN TAKTIRMASI KONUSUNDA KENDİSİNE İZİN VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 18-59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASININ ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE YASANIN 32.MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BUYURUCU HÜKMÜ GEREĞİ OLARAK BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYACAĞI KABUL EDİLMEKTEDİR.

Esas No :

 2005 / 59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : 634 SAYILI KANUN'UN ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE BÜTÜN KAT MALİKLERİ İÇİN BAĞLAYICIDIR. KAT MÜLKİYETİ YASASININ 37. MADDESİNE GÖRE İŞLETME PROJESİNİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA BELİRLENMİŞ OLMASI HALİNDE YÖNETİCİNİN AYRICA BİR İŞLETME PROJESİ HAZIRLAMASINA GEREK OLMAYIP BU HUSUSTAKİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ DOĞRUDAN UYGULANMAYA KONULMASI YETERLİDİR. AÇIKLANAN NEDENLERLE KAT MALİKLERİ KURULU KARAN ESAS ALINMAK SURETİYLE AİDATLARA İLİŞKİN İSTEM YÖNÜNDEN DE DEFTER VE KAYITLAR ÜZERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPAN EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINIP ÖNCEKİ RAPORLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE DAVALININ ÖDENMEYEN BOYA, ONARIM VE AİDAT BORÇLARININ VE BUNA BAĞLI GECİKME TAZMİNATININ TESPİT EDİLİP KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN REDDİ MESNETSİZDİR.

Esas No :

 2003 / 5055

 

Karar No :

 2003 / 5917

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/07/2003

 

Özü : DAVA, KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. İPTALİ İSTENEN KARARIN ALINDIĞI TOPLANTIYA KAT MALİKLERİNDEN BAZILARININ VEKİLLERİ KATILMIŞTIR. VEKALETNAMELERDE VEKİLİN KAT MALİKLERİ ADINA TOPLANTILARA KATILABİLECEĞİ VE OY KULLANABİLECEĞİ YAZILIDIR. BU NEVİ VEKALETNAMELER HERHANGİ BİR ŞEKİL ŞARTINA TABİ TUTULMADIĞINDAN NOTERDEN TASDİKLİ OLMASI GEREKMEZ.

Esas No :

 2003 / 907

 

Karar No :

 2003 / 1831

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/03/2003

 

Özü : YARGILAMA AŞAMASINDA MALİK SIFATINI KAZANAN DAVACININ AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN VARLIĞI KABUL EDİLEREK, DAVAYA BAKILIP OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.

Esas No :

 2003 / 175

 

Karar No :

 2003 / 1865

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/03/2003

 

Özü : ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İPTAL EDİLMEDİKÇE, ANAYAPIDAKİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKİNLERİ BU KARARIN HÜKÜMLERİNE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ DE YÖNETİCİNİN YASAL GÖREVİ OLUP, BU EYLEMİNDEN DOLAYI KENDİSİNE YÖNETİCİ SIFATIYLA HUSUMET YÖNELTİLEMEZ.

Esas No :

 2000 / 5341

 

Karar No :

 2000 / 5545

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/06/2000

 

Özü : DAVACI, KİRALANANDA VE BİTİŞİĞİNDE LOKANTACILIK YAPACAĞINI BİLDİRDİĞİNE VE LOKANTA İÇİNDE BACA SİSTEMİNİN BULUNMASI GEREKECEĞİNE GÖRE DAVACIDAN BU YÖNDE KAT MALİKLERİ KURULUNDAN MUVAFAKAT GETİRMESİ İÇİN SÜRE VERİLİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.

Oy Birliği

Esas No :

 2005 / 666

 

Karar No :

 2005 / 1889

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/03/2005

 

Özü : DAVAYA KONU EDİLEN A BLOKTA BAZ İSTASYONUNUN KURULMUŞ OLDUĞU YER ANATAŞINMAZIN ORTAK YERİ BULUNDUĞU CİHETLE BAZ İSTASYONU KURULMAK ÜZERE BURANIN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN SALT O BLOKTAKİ KAT MALİKİNİN DEĞİL, ANATAŞINMAZDA YER ALAN TÜM BLOK KAT MALİKLERİNİN BUNA OYBİRLİĞİYLE KARAR VERMİŞ OLMALARI GEREKİR. ORTADA BU NİTELİKTE BİR KAT MALİKLERİ KURULU KARARI BULUNMADIĞINA GÖRE MAHKEMENİN DAVAYI KABUL ETMİŞ OLMASINDA BİR İSABETSİZLİK YOKTUR.

Esas No :

 2004 / 59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASININ ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYACAĞI KABUL EDİLMEKTEDİR. ADİ ÇOĞUNLUKTA ALINABİLEN KARARLARIN, YÖNETİM PLANI HÜKÜMLERİYLE ÇELİŞKİLİ OLMASI DURUMUNDA BUNUN İPTALİNİ, KARARA OLUMLU OYLARIYLA KATILMAYAN MALİKLERDEN HER BİRİSİNİN MAHKEMEDEN İSTEMESİ MÜMKÜNDÜR.

Esas No :

 1996 / 4564

 

Karar No :

 1996 / 5261

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/05/1996

 

Özü : TAPUDA MESKEN NİTELİĞİNDEKİ KAYIT VAR OLDUKÇA TADİLAT PROJESİ TEK BAŞINA BUNU DEĞİŞTİREBİLİR NİTELİK ARZETMEZ. ANAGAYRİMENKULÜN MİMARİ PROJESİNDE YAPILACAK HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK TÜM KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATINI GEREKTİRİR.

Esas No :

 1991 / 3390

 

Karar No :

 1991 / 14352

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/05/1991

 

Özü : DÜKKAN CİNSLİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İÇKİLİ BAR OLARAK KULLANILMASINI ENGELLEYİCİ YASAL BİR HÜKÜM YOKTUR. ANCAK, YÖNETİM PLANININ 12. MADDESİNDE BU TÜR KULLANIMIN DİĞER KAT MALİKLERİNİN İZNİNE BAĞLI OLDUĞU AÇIKLANMIŞTIR. BU HÜKÜM, KULLANMA ŞEKLİNİ DÜZENLEYİCİ VE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYICI NİTELİKTEDİR.

Esas No :

 1989 / 20396

 

Karar No :

 1990 / 13207

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/04/1990

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE KARAR ALINMADIKÇA ANA GAYRİMENKULÜN BOŞ KISMINDA, KANUNUN 24. MADDESİNİN 2. FIKRASINDA YAZILI YERLERİN YAPIMI VE İLAVESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esas No :

 1989 / 1567

 

Karar No :

 1989 / 18010

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/09/1989

 

Özü : KAT MALİKİ OLAN DAVALININ DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASINI ALMADAN VE PROJEYE AYKIRI OLARAK YAPTIĞI EKLENTİNİN KANUNA AYKIRI OLDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TESBİT EDİLDİĞİNE GÖRE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN REDDİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 1988 / 19401

 

Karar No :

 1989 / 7930

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/04/1989

 

Özü : KALORİFERCİ VEYA KAPICI KULLANILMASINA GEREK BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİRİ KAT MALİKLERİ KURULUNA AİT OLUP BU KURUL, TAKDİRİNİ GEREK BULUNMADIĞI ŞEKLİNDE KULLANMIŞ OLDUĞUNDAN VE KARAR DA 634 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİNE UYGUN OLARAK OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞ BULUNDUĞUNDAN MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE HÜKMOLUNMASINDA BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1988 / 16563

 

Karar No :

 1989 / 5327

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/03/1989

 

Özü : DAVALILARIN TÜM MALİKLERİN RIZASINI ALMADAN ORTAK YER OLAN BAHÇEYE EKLEME BİR ODA YAPTIKLARI VE BUNUN MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TESPİT EDİLDİĞİNDEN MAHKEMENİN BAHÇENİN PROJEDEKİ DURUMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KARARI YERİNDEDİR.

Esas No :

 1988 / 1721

 

Karar No :

 1988 / 9257

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/06/1988

 

Özü : YENİ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN EKLENMESİ İÇİN KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE KARAR VERMESİ GEREKİR. DAVA KONUSU YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALINMADIĞINDAN VE BU DAVANIN KABULÜ SONUCUNDA BAĞIMSIZ BÖLÜM ADEDİNİN ÇOĞALARAK YÖNETİME ETKİ EDECEK NETİCELER DE DOĞACAĞINDAN DAVANIN REDDİNE HÜKMEDİLMESİNDE BİR TUTARSIZLIK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1982 / 3196

 

Karar No :

 1982 / 3567

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/04/1982

 

Özü : KALORİFER TESİSATI İLE ISITILAN BİR APARTMANIN SOBA İLE ISITILMASI YÖNÜNDEKİ BİR DEĞİŞİKLİK, KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARLA OLANAKLIDIR.

Kurul Kararlarının İptali

Esas No :

 2005 / 5046

 

Karar No :

 2005 / 7195

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA VERİLEN KARARA RAZI OLMAYAN KAT MALİKİNİN KARARIN İPTALİ İÇİN AÇACAĞI DAVAYI O KARARA OLUMLU OYLARIYLA KATILAN KAT MALİKLERİNE KARŞI YÖNELTMESİ GEREKİR. SOMUT OLAYDA, İPTALİ İSTENEN KARARA İMZA KOYANLARDAN S., K. VE Ş'NİN DOSYAYA GETİRTİLEN TAPU KAYITLARI İÇERİĞİNDEN ANATAŞINMAZDA KAT MALİKİ (BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİBİ) OLMADIKLARI ANLAŞILMAKLA BU KİŞİLERİN HANGİ KAT MALİKLERİNİ TEMSİLEN TOPLANTIYA KATILIP KARARA OY KULLANDIKLARI SAPTANDIKTAN VE BUNLARIN YÖNTEMİNCE DAVAYA KATILMALARI İLE TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIKTAN SONRA OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 2218

 

Karar No :

 2005 / 5118

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/05/2005

 

Özü :  DOSYA İÇİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERDEN DAVA KONUSU EDİLEN KARARIN, KAT MALİKLERİ KURULUNCA USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE ALINMIŞ BİR KARAR OLMAYIP YÖNETİMCE DAVACIYA GÖNDERİLEN İCRAİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN VE İPTAL DAVASINA KONU OLABİLECEK ÖZELLİK TAŞIMAYAN BİR YAZI OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. MAHKEMECE AÇIKLANAN HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK DAVANIN REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASININ ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYACAĞI KABUL EDİLMEKTEDİR. ADİ ÇOĞUNLUKTA ALINABİLEN KARARLARIN, YÖNETİM PLANI HÜKÜMLERİYLE ÇELİŞKİLİ OLMASI DURUMUNDA BUNUN İPTALİNİ, KARARA OLUMLU OYLARIYLA KATILMAYAN MALİKLERDEN HER BİRİSİNİN MAHKEMEDEN İSTEMESİ MÜMKÜNDÜR.

Esas No :

 2003 / 175

 

Karar No :

 2003 / 1865

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/03/2003

 

Özü : ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İPTAL EDİLMEDİKÇE, ANAYAPIDAKİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKİNLERİ BU KARARIN HÜKÜMLERİNE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ DE YÖNETİCİNİN YASAL GÖREVİ OLUP, BU EYLEMİNDEN DOLAYI KENDİSİNE YÖNETİCİ SIFATIYLA HUSUMET YÖNELTİLEMEZ.

Esas No :

 1998 / 4914

 

Karar No :

 1998 / 6038

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/05/1998

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA ALINAN KARARLARIN İPTALİ HAKKINDA DAVA, YÖNETİMİN BİR TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAMASI NEDENİYLE İPTALİ İSTENEN KARARLARA OLUMLU OYLARIYLA KATILAN KAT MALİKLERİ HAKKINDA AÇILIR. DAVACI, KENDİSİNİN OLUMLU OY KULLANDIĞI KARARLARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMASI BİR ÇELİŞKİ OLUP, BÖYLE BİR DAVRANIŞ İYİNİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ.

Esas No :

 1996 / 337

 

Karar No :

 1996 / 452

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 05/06/1996

 

Özü : ANAGAYRİMENKULDE DOĞALGAZ VE FERDİ ISINMAYA GEÇİLMESİNE KARAR VERİLEN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINA İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA ÇAĞRILMASINA RAĞMEN GELMEYEN VE ZARURET GEREĞİ ALINAN KARARI İPTAL ETTİRMESİNDE HUKUKİ YARARI DA BULUNMAYAN KAT MALİKİNİN, İYİNİYETE DAYANMAYAN (DOĞALGAZA GEÇİŞ KARARININ İPTALİNE YÖNELİK) DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1989 / 11096

 

Karar No :

 1990 / 1478

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/01/1990

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ İÇİN AÇILACAK DAVALARDA, KARARA OLUMLU OYLA İMZA ATAN TÜM KAT MALİKLERİ HASIM GÖSTERİLMELİDİR.

Esas No :

 1989 / 26095

 

Karar No :

 1989 / 20048

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/10/1989

 

Özü : KAT MALİKLERİNİN, BAŞKA TÜRLÜ BİR ANLAŞMA OLMADIKÇA GENEL GİDERLERE ARSA PAYI ORANINDA KATILMALARI GEREKİR. OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN BİR PAYLAŞMA BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEMEK YASAYA AYKIRIDIR.

Esas No :

 1988 / 19401

 

Karar No :

 1989 / 7930

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/04/1989

 

Özü : KALORİFERCİ VEYA KAPICI KULLANILMASINA GEREK BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİRİ KAT MALİKLERİ KURULUNA AİT OLUP BU KURUL, TAKDİRİNİ GEREK BULUNMADIĞI ŞEKLİNDE KULLANMIŞ OLDUĞUNDAN VE KARAR DA 634 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİNE UYGUN OLARAK OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞ BULUNDUĞUNDAN MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE HÜKMOLUNMASINDA BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1988 / 335

 

Karar No :

 1988 / 8356

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/05/1988

 

Özü : DAVACININ TOPLANTIYA GELMESİ ONUN DAVA AÇMA HAKKINI ORTADAN KALDIRMAZ. BU NEDENLE KAT MALİKLERİNE YAPILAN TEBLİGATLARDA YASADA ÖNGÖRÜLEN 15 GÜN EVVELİNDEN HABERDAR ETME KOŞULUNA UYULMAMASI VE GÜNDEM YAZILMAMASI NEDENİYLE DAVA KONUSU KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİNE HÜKMEDİLMESİNDE BİR TUTARSIZLIK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Yönetici

Esas No :

 2007 / 7172

 

Karar No :

 2007 / 9412

 

Merci :

 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/05/2007

 

Özü : ANAGAYRİMENKUL YÖNETİMİ ABONE SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLDUĞUNDAN ATIK SU BEDELİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKTA TÜM KAT MALİKLERİNİ TEMSİL EDEBİLİR.

Esas No :

 2005 / 10064

 

Karar No :

 2006 / 127

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/01/2006

 

Özü : BİLİRKİŞİNİN TESPİT EDECEĞİ ONARIM GİDERİNİN TÜM KAT MALİKLERİNDEN (DAVACI KAT MALİKİ DE DAHİL) ARSA PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK ALINMASINA, BU MİKTARDAN FAZLA BİR GİDERİN DOĞMASI HALİNDE BUNUN DA AYNI ŞEKİLDE TÜM KAT MALİKLERİNDEN TAHSİLİNE, ONARIM İŞİ İÇİN UYGUN VE BELLİ BİR SÜRE VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN, YERİNDE OLMAYAN GEREKÇEYLE KÜÇÜK ODA BACASININ TAMİRİNE İLİŞKİN TALEBİN REDDİ, TERASIN YALITIMI YÖNÜNDEN İSE İNFAZDA DURAKSAMAYA YOL AÇACAK BİÇİMDE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 8653

 

Karar No :

 2005 / 11287

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/12/2005

 

Özü : SOMUT OLAYDA DAVACI YÖNETİCİYE 27.11.2004 TARİHLİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İLE BU DAVAYI AÇMAK İÇİN AÇIKÇA YETKİ VERİLMİŞ OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN İŞİN ESASINA GİRİLMESİ GEREKİRKEN DAVACININ AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 1118

 

Karar No :

 2005 / 3174

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/04/2005

 

Özü : KONUT OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI NEDENİYLE MESKENE DÖNÜŞTÜRME DAVASINI ANA TAŞINMAZDA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLANLAR AÇABİLİR. YÖNETİCİNİN BU DAVAYI AÇABİLMESİ İÇİN KENDİSİNE KAT MALİKLERİ KURULUNCA ÖZEL YETKİ VERİLMİŞ OLMASI GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 19440

 

Karar No :

 2005 / 9524

 

Merci :

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/03/2005

 

Özü : DOSYA İÇERİSİNDE MEVCUT APARTMAN GENEL KURUL KARARINDA 22.11.2001 TARİHİNDE APARTMAN YÖNETİCİSİ OLARAK C.K.'NIN SEÇİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.BU NEDENLE TEMSİLDE YANILMA BULUNDUĞU KABUL EDİLEREK APARTMAN YÖNETİCİSİ ARAŞTIRILARAK DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜNÜN BU KİŞİYE TEBLİĞ EDİLEREK DELİLLER TAPLANMALI VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMALIDIR.

Esas No :

 2004 / 10662

 

Karar No :

 2005 / 2575

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/03/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİNCE VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ YÖNETİCİNİN GÖREVİ KAPSAMINDA OLUP KAT MALİKLERİNİN VEKİLİ SIFATIYLA HAREKET EDEN YÖNETİCİYE YASA İLE TANINAN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE DAVA AÇILAMAZ. BÖYLE BİR DAVADA HUSUMETİN ANCAK DAVA KONUSU EDİLEN ORTAK YERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA KARAR VEREN KAT MALİKLERİNE KARŞI YÖNELTİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 10129

 

Karar No :

 2005 / 1574

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/03/2005

 

Özü : YÖNETİCİNİN YAPTIĞI HARCAMALARI GÖSTEREN BELGELERİN FATURA OLMASI ESAS OLMAKLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞMİŞ BİR İŞ VEYA İŞLEM İÇİN HARCAMA YAPILDIĞINI GÖSTEREN YAZILI VE İMZALI BELGE YETERLİ SAYILMAKTA VE HATTA ACİLİYET VE ZORUNLULUK NEDENİYLE BELGESİZ OLARAK DEFTERE İŞLENEN GİDER KONUSU İŞİN YAPILDIĞININ VE GÖSTERİLEN MİKTARIN UYGUNLUĞUNUN YERİNDE YAPILAN İNCELEMEDE TESPİT EDİLMİŞ OLMASI DAHİ YETERLİ KABUL EDİLMEKTEDİR

Esas No :

 2004 / 10104

 

Karar No :

 2005 / 1575

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/03/2005

 

Özü : YÖNETİM ADINA DAVACI SIFATIYLA AVUKATA VEKALET VEREN VE DAVA AÇAN N.'NİN DAVA TARİHİ İTİBARIYLA ANATAŞINMAZIN YÖNETİCİSİ (VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ) OLUP OLMADIĞININ, YÖNETİCİ İSE BU DAVAYI AÇMASI, YÖNETİM ADINA AVUKAT TUTMASI VE DAVAYI TAKİP ETMESİ KONUSUNDA KENDİSİNE DAVADAN ÖNCE VE SONRA YETKİ VERİLİP VERİLMEDİĞİ VE MALİK OLUP OLMADIĞININ AÇIKÇA SAPTANMASI, BÖYLECE AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN VARLIĞI BELİRLENMEDEN DAVAYA BAKILIP İŞİN ESASI HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 9832

 

Karar No :

 2005 / 1248

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE EL ATMANIN ÖNLENMESİ YÖNÜNDEN DAVALI TARAFA UYGUN BİR SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 1202

 

Karar No :

 2005 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/02/2005

 

Özü : BELGE İÇERİĞİ KARŞISINDA YENİ YÖNETİMİN 22.2.1999 TARİHLİ ÇEKTEN DAVALI TARAFINDAN HABERDAR EDİLMEDİĞİ VE BU NEDENLE ÇEKİN İBRAZ TARİHİNDE ÖDENEMEMESİ SEBEBİYLE ZARARIN DOĞDUĞU İDDİASI KABUL EDİLEMEZ VE DAVALIYA BUNDAN DOLAYI SORUMLULUK YÜKLENEMEZ. MAHKEMECE DELİLLERİN TAKDİRİNDE YANILGIYA DÜŞÜLEREK DAVANIN BU İSTEM YÖNÜNDEN REDDİ YERİNE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

İşletme Projesi

Esas No :

 2006 / 474

 

Karar No :

 2006 / 2984

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/04/2006

 

Özü : KAT İRTİFAKININ KURULDUĞU VE DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ONAYLANDIĞI TARİHTE, ANA TAŞINMAZIN TÜMÜNÜN MALİKİ ŞİRKET TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ÇİZDİRİLİP BELEDİYEYE ONAYLATILDIĞI, ANCAK TAPUYA VERİLMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. BU DURUM PROJEYİ GEÇERSİZ KILMAYACAĞINDAN DAVA KONUSU DEĞİSİKLİKLERİN TADİLAT PROJESİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.

Esas No :

 2006 / 7437

 

Karar No :

 2006 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : DAVA İTİRAZIN İPTALİ DAVASIDIR. YÜKLENİCİ İLE İŞ SAHİBİ SIFATIYLA SÖZLEŞME YAPAN KİŞİYE, DAVALI TARAFINDAN TEMSİL YETKİSİ YADA SONRADAN İCAZET VERİLMEDİĞİNDEN, BU SÖZLEŞMENİN ALACAKLISI VE BORÇLUSU OLAMAZ. ESER SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI KARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU SAKLI OLAN VE BU KARARA DAYALI BORCUNUN ÖDENMESİNİ İSTEME YADA DÖNÜP İSTEME HAKKI BULUNANLARIN HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVAYA DAYANAK ALINAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : 634 SAYILI KANUN'UN ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE BÜTÜN KAT MALİKLERİ İÇİN BAĞLAYICIDIR. KAT MÜLKİYETİ YASASININ 37. MADDESİNE GÖRE İŞLETME PROJESİNİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA BELİRLENMİŞ OLMASI HALİNDE YÖNETİCİNİN AYRICA BİR İŞLETME PROJESİ HAZIRLAMASINA GEREK OLMAYIP BU HUSUSTAKİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ DOĞRUDAN UYGULANMAYA KONULMASI YETERLİDİR. AÇIKLANAN NEDENLERLE KAT MALİKLERİ KURULU KARAN ESAS ALINMAK SURETİYLE AİDATLARA İLİŞKİN İSTEM YÖNÜNDEN DE DEFTER VE KAYITLAR ÜZERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPAN EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINIP ÖNCEKİ RAPORLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE DAVALININ ÖDENMEYEN BOYA, ONARIM VE AİDAT BORÇLARININ VE BUNA BAĞLI GECİKME TAZMİNATININ TESPİT EDİLİP KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN REDDİ MESNETSİZDİR.

Esas No :

 2004 / 17659

 

Karar No :

 2004 / 22778

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/11/2004

 

Özü : 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NUN 37/SON MADDESİ GEREĞİNCE (KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI) İİK'NUN 68/1.MADDESİNDE SAYILAN BELGELERDENDİR. BU KARARIN GENEL MAHKEMEDE İPTAL EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜP KANITLANMADIĞI İÇİN ALACAKLI, YUKARIDA AÇIKLANAN YASAL DÜZENLEME GEREĞİNCE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURARAK İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEBİLİR. AYRICA, AYNI KANUNUN 22/1.MADDESİ GEREĞİNCE KİRACI YÖNETİM GİDERİNDEN KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.

Esas No :

 2004 / 18150

 

Karar No :

 2004 / 22167

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/10/2004

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KESİNLEŞEN İŞLETME PROJELERİ VEYA KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLAN İİK'NIN 68. MADDESİNDE BELİRTİLEN BELGELERDEN SAYILIR. ANCAK, KAT MÜLKİYETİ TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPILARDA KURULABİLECEĞİNDEN, YÖNETİM PLANI TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MALİKLERİ ARASINDA YAPILMIŞ İSE UYUŞMAZLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE, BİRÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MALİKLERİ ARASINDA YÖNETİM PLANI YAPILMIŞ İSE UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2002 / 474

 

Karar No :

 2002 / 514

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/06/2002

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜLKİYETİNİ KAZANAN KİŞİ, YÖNETİM PLANINDA MALİK İÇİN ÖNGÖRÜLEN BÜTÜN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜSTLENMİŞ OLUR. ORTAK GİDER ALACAĞI, YÖNETİM PLANI UYARINCA MUACCELİYET KESBETTİĞİ TARİHTE (AYRICA TEBLİĞE GEREK OLMAKSIZIN) TEMERRÜT GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.

Esas No :

 2001 / 17487

 

Karar No :

 2001 / 18391

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/11/2001

 

Özü : İŞLETME PROJESİNİN TEBLİĞİ ZORUNLU İSE DE KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ TEBLİĞİNE GEREK YOKTUR. KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI İİK.'NUN 68. MADDESİNDE YAZILI BELGELERDEN SAYILIR. MERCİİN AKSİ YÖNDEKİ GÖRÜŞÜ İSABETSİZDİR. DOSYA KAPSAMINDAN TAKİBİN SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN YAPILDIĞI VE TAŞINMAZLARIN BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDE KURULDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. KAT MÜLKİYETİ ANCAK TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPILARDA KURULABİLİR. BİRÇOK PARSEL ÜZERİNDE KURULU SİTEDEKİ YAPILAR İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2000 / 3424

 

Karar No :

 2000 / 4375

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/04/2000

 

Özü : İŞLETME PROJESİ VEYA KAT MALİKLERİ KURULUNDA YER ALMAYIP, İHTİLAFLI OLMASI NEDENİYLE BORCUN VARLIĞININ ANCAK YAPILACAK YARGILAMA SONUCU BELLİ OLACAĞI DURUMLARDA (ÇATININ ONARILMASI VE ÇATIDAN SU SIZINTISI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ GİBİ) AÇILACAK DAVADA HUSUMET KAT MALİKİNE YÖNELTİLMELİDİR.

Esas No :

 1996 / 6079

 

Karar No :

 1996 / 6978

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/05/1996

 

Özü : KESİNLEŞMİŞ İŞLETME PROJESİ VE KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI İİK.NUN 68. MADDESİNDEKİ BELGELERDENDİR.

Esas No :

 1996 / 6066

 

Karar No :

 1996 / 6207

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/05/1996

 

Özü : İŞLETME PROJESİNE GÖRE TAKİP YAPILABİLİR.

Kapıcı

Esas No :

 1997 / 7944

 

Karar No :

 1997 / 9861

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/10/1997

 

Özü : 1. DAVACININ, BAZI KAT MALİKLERİNİN PROJEYE AYKIRI OLARAK BALKONLARINI KAPATMALARINA UZUN SÜRE KARŞI ÇIKMAMIŞ OLMASI, PROJEYE AYKİRİ OLAN BU DURUMA MUVAFAKAT ETTİĞİ ANLAMINA GELMEZ. MAHKEMECE DAVANIN KABULÜNE VE BALKONLARIN PROJEYE UYGUN ESKİ HALE GETİRİLMELERİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. 2. KAT MALİKLERİ, ARALARINDA BAŞKA BİR ANLAŞMA OLMADIKÇA KAPICI, KALORİFERCİ, BAHÇIVAN VE BEKÇİ GİDERLERİNE EŞİT OLARAK, SİGORTA PRİMİ, ORTAK YERLERİN BAKIM, KORUMA VE ONARIMI İLE YÖNETİCİ AYLIĞI VE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE ARSA PAYLARI ORANINDA KATILIRLAR.

Esas No :

 1995 / 9670

 

Karar No :

 1995 / 11058

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/11/1995

 

Özü : ALACAKLI DAVACI, KAT MÜLKİYETİNE TABİ ANAGAYRİMENKULDE KAPICILIK GÖREVLERİNİ ÜSTLENDİĞİNDEN, ORTAK GİDERLERDEN OLAN KAPICI PARASI İLE İLGİLİ OLARAK KAT MALİKLERİ YA DA KİRACILARDAN DOĞRUDAN İSTEMDE BULUNMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR.

Esas No :

 1994 / 656

 

Karar No :

 1994 / 2161

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/02/1994

 

Özü : YÖNETİCİ OLAN DAVALININ APARTMANIN KAPICISINA AİT SSK PRİMLERİNİ SÜRESİNDE ÖDEMEMESİ ÜZERİNE, DAHA SONRA ÖDENEN MEBLAĞIN FAİZİYLE KENDİSİNDEN İSTENMESİ DAVASINDA, DAVALININ BU PARALARI TOPLAYIP ÖDEMEDİĞİ SAPTANMADIĞI SÜRECE ANCAK PRİMLERİ SÜRESİNDE ÖDEMEDİĞİ GEREKÇESİ İLE BU GECİKMEDEN DOĞAN TAZMİNATTAN SORUMLU TUTULACAĞI DİKKATE ALINMALIDIR.

Esas No :

 1991 / 7879

 

Karar No :

 1991 / 8237

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/06/1991

 

Özü : 634 SAYILI KANUNA 2814 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN EK 2. MADDE GEREĞİNCE KAT MALİKLERİ KURULU VEYA YÖNETİCİ TARAFINDAN HİZMET SÖZLEŞMESİ HERHANGİ BİR SEBEPLE FESİH EDİLEN VEYA SONA EREN KAPICININ, KENDİSİNE TAHSİS EDİLEN KONUTU 15 GÜN İÇİNDE BOŞALTMASI ZORUNLUDUR.

Esas No :

 1986 / 10074

 

Karar No :

 1986 / 11019

 

Merci :

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/12/1986

 

Özü : APARTMAN KAPICISI OLAN İŞÇİNİN, İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN AÇACAĞI DAVANIN KABULÜ DURUMUNDA, SÖZKONUSU ALACAKLARIN İŞVEREN SAYILAN KAT MALİKLERİNDEN EŞİT MİKTARDA ALINMASI GEREKİR. İŞVEREN TEMSİLCİSİ SIFATI İLE HASIM TUTULAN YÖNETİCİNİN SORUMLU TUTULMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 1986 / 9704

 

Karar No :

 1986 / 9945

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/1986

 

Özü : KAT MALİKLERİ OLAĞANÜSTÜ KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KAPICININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİYLE İLGİLİ KARARIN İPTALİ İSTEMİNE İLİŞKİN DAVADA 634 SAYILI KANUNUN 29. MADDESİ HÜKÜMLERİ GÖZÖNÜNDE TUTULARAK YAPILACAK İNCELEME SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMELİDİR.

Esas No :

 1981 / 11189

 

Karar No :

 1981 / 11832

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/11/1981

 

Özü : KOCANIN KAPICILIK GÖREVİ SONA ERDİĞİNE VE KADININ DA KAPICI OLARAK ATANMASINA KARAR VERİLMEDİĞİNE GÖRE KAPICI DAİRESİNİ BOŞALTMALARI GEREKİR.

Esas No :

 1974 / 535

 

Karar No :

 1974 / 743

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 19/06/1974

 

Özü : HİZMET İLİŞKİSİ SONA ERMİŞ OLAN KAPICININ KENDİSİNE TAHSİS EDİLEN YERİ BOŞALTMASI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME SULH MAHKEMESİDİR.

 

Hakime Başvurma

Esas No :

 2005 / 8801

 

Karar No :

 2006 / 686

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/02/2006

 

Özü : DAVACININ İSTEMİ VE MAHKEMECE VERİLEN KARARIN SONUÇLARI İTİBARİ İLE HAKİMİN MÜDAHALESİ, TÜM KAT MALİKLERİNİN HUKUKUNU ETKİLEDİĞİNE GÖRE, ÖNCELİKLE KAT MALİKİ OLAN DAVALI YÖNETİCİ DIŞINDA KALAN ANA TAŞINMAZDAKİ DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN TESPİTİ İLE BUNLARIN DAVAYA YÖNTEMİNE UYGUN OLARAK DAHİL EDİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIKTAN SONRA OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 10064

 

Karar No :

 2006 / 127

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/01/2006

 

Özü : BİLİRKİŞİNİN TESPİT EDECEĞİ ONARIM GİDERİNİN TÜM KAT MALİKLERİNDEN (DAVACI KAT MALİKİ DE DAHİL) ARSA PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK ALINMASINA, BU MİKTARDAN FAZLA BİR GİDERİN DOĞMASI HALİNDE BUNUN DA AYNI ŞEKİLDE TÜM KAT MALİKLERİNDEN TAHSİLİNE, ONARIM İŞİ İÇİN UYGUN VE BELLİ BİR SÜRE VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN, YERİNDE OLMAYAN GEREKÇEYLE KÜÇÜK ODA BACASININ TAMİRİNE İLİŞKİN TALEBİN REDDİ, TERASIN YALITIMI YÖNÜNDEN İSE İNFAZDA DURAKSAMAYA YOL AÇACAK BİÇİMDE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 9756

 

Karar No :

 2006 / 128

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/01/2006

 

Özü : 15 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ M. S. VE 17 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ V.'NİN DAVAYA DAHİLİNİN SAĞLANMASI İÇİN DAVACI TARAFA SÜRE VERİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN İŞİN ESASI HAKKINDA HÜKÜM TESİSİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 9869

 

Karar No :

 2005 / 11677

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/12/2005

 

Özü : PANJURLARIN, BİNANIN ESTETİĞİNİ DE BOZAN, YASAYA VE PROJEYE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN SABİT BİR TESİS OLDUĞU KUŞKUSUZDUR. MAHKEMECE, YUKARIDA BELİRTİLEN İLKE VE HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK DAVAYA KONU EDİLEN PANJURLARIN DA KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK BU HUSUSTAKİ İSTEMİN REDDEDİLMİŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 7832

 

Karar No :

 2005 / 10290

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/11/2005

 

Özü : B BLOKTAN ONAYLI MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLARAK EKLENEN İKİ NORMAL KAT VE ÇATI ARASI EKLENTİLER İLE BU BLOKUN AÇIK TERASININ ÇATI İLE ÖRTÜLMESİ EYLEMİNİN SALT R. H. Ç. TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ DE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADAN YETERSİZ ARAŞTIRMA VE EKSİK İNCELEME SONUCU BU KİŞİNİN B BLOKTAKİ PROJEYE AYKIRILIKLARIN TAMAMINDAN SORUMLU TUTULUP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ; AYRICA, KABULE GÖRE DE HÜKÜM ALTINA ALINAN PROJEYE AYKIRILIKLARIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN DAVALI TARAFA UYGUN VE BELLİ BİR SÜRE VERİLMEMİŞ OLMASI; DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 6384

 

Karar No :

 2005 / 8774

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/10/2005

 

Özü : 1) KAT MALİKLERİNİN RAZI OLMADIKLARI KURUL KARARLARINA KARŞI, KORUNMAYA DEĞER HUKUKİ YARARLARI OLMASI KOŞULUYLA HER ZAMAN HAKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEYEBİLECEKLERİ DÜŞÜNÜLMEDEN KARŞI DAVANIN (KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ DAVASININ) SÜRESİNDE AÇILMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDİ, 2) ORTAK GİDERLERDEN PAYINA DÜŞENİ ÖDEMEYEN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN ÖDEMEDE GECİKTİĞİ GÜNLER İÇİN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU AYLIK % 10 ORANINDAKİ GECİKME TAZMİNATININ BAŞLANGIÇ GÜNÜNÜN AÇIKÇA SAPTANMIŞ OLMASI GEREKİR. DAVALININ SÖZ KONUSU BORCUNU NE ZAMAN ÖĞRENDİĞİ SAPTANMADAN ASIL ALACAĞIN YANINDA AYRICA % 10 ORANINDA GECİKME TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 5037

 

Karar No :

 2005 / 7473

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/07/2005

 

Özü : ONARIM VE GÜÇLENDİRME AMAÇLI BU DEĞİŞİKLİĞE RIZA GÖSTERİP GÖSTERMEMEK TAMAMIYLA KAT MALİKİNİN TAKDİRİNDE VE YASA İLE KENDİSİNE TANINMIŞ BİR HAK OLUP, YAPILACAK İŞ TÜM KAT MALİKLERİNİN YARARINA DA OLSA MUVAFAKAT VERMEYEN KAT MALİKİ BUNUN İÇİN ZORLANAMAYACAĞI GİBİ BU ŞEKİLDE ÖZGÜR İRADESİ İLE ORTAYA KOYDUĞU TAVIR, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK DA NİTELENDİRİLEMEZ. BU BAKIMDAN, HAKİMİN DAVALI KAT MALİKLERİNİN İRADESİNİN YERİNE GEÇİP, YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞE MUVAFAKAT VERMİŞ SAYILMASINA KARAR VERMESİNE YASAL OLANAK YOKTUR.

Esas No :

 2004 / 9227

 

Karar No :

 2005 / 940

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/02/2005

 

Özü : 1) DAVACILARDAN M. VE M. T.'NİN- VERDİKLERİ BU MUVAFAKATTAN SONRA, DAVALININ DAVA KONUSU ORTAK YERLERE EL ATMASININ ÖNLENMESİNİ VE ESKİ HALE GETİRİLMESİNİ İSTEMELERİ M.K.'NIN 2. MADDESİNDE TANIMLANAN İYİNİYET (DÜRÜSTLÜK) KURALLARINA AYKIRIDIR. 2) ORTAK MÜLKİYETE BAĞLI OLAN BİR YERİ PAYDAŞLARDAN BİRİSİNİN KENDİ KULLANIMINA ÖZGÜLEMESİ DURUMUNDA DİĞER PAYDAŞLARIN ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) İSTEYEBİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE O PAYDAŞ BU ORTAK YERİ MÜNHASIRAN KULLANMAKTAN YÖNTEMİNCE MEN EDİLMİŞ OLMALIDIR. 3) DAVALIYA DAVA KONUSU ORTAK YERLERİ ESKİ HALE GETİRMESİ İÇİN BELLİ BİR SÜRE VERİLMEMESİ, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR. BU İTİBARLA YUKARIDA AÇIKLANAN ESASLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULMAKSIZIN HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2004 / 4909

 

Karar No :

 2004 / 6579

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/09/2004

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZLARDA PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİK VE EKLEMELERİN YAPILMASINA YAZILI OLARAK RIZA GÖSTEREN KAT MALİKİ BU İŞLERİN YAPILMASINDAN SONRA PROJEYE AYKIRILIK İDDİASINDA BULUNMASI DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRIDIR. ELDEKİ DAVADA DA DAVACI İHTİLAF KONUSU DEĞİŞİKLİKLERE MUVAFAKAT ETMİŞ OLDUĞUNDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 3650

 

Karar No :

 2004 / 5470

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/06/2004

 

Özü : YÖNETİM PLANI VEYA KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İLE KONULMUŞ BİR YASAKLAMA BULUNMAMASI HALİNDE, TİCARİ FAALİYETLE UĞRAŞANLAR, İŞ YERİ OLARAK KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAVAN, TABAN VE YAN DUVARLARLA BAĞLANTILI ORTAK YERLERİNDE, AİT OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DIŞ CEPHE SINIRLARINI AŞMAYAN, BİNANIN DIŞ CEPHE GÖRÜNÜMÜNÜ VE ESTETİĞİNİ BOZMAYACAK EBATLARDA TANITICI NİTELİKTE TABELA VEYA REKLAM PANOSU ASABİLİRLER. KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN DOĞAN VE KONUSU DOĞRUDAN PARA ALACAĞI OLMAYAN DAVALARDA, YARGI HARÇLARI İLE AVUKATLIK ÜCRETLERİ MAKTU TARİFELER ÜZERİNDEN HESAPLANIP HÜKMEDİLMELİDİR.

Görevli Mahkeme

Esas No :

 2006 / 3524

 

Karar No :

 2006 / 5264

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/06/2006

 

Özü : DAVADA İSTENİLEN ECRİMİSİL TUTARI İTİBARİYLE GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDAN TEFRİK EDİLİP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILMAK ÜZERE MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, BU İSTEM YÖNÜNDEN DE İŞİN ESASINA GİRİLİP HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2002 / 964

 

Karar No :

 2002 / 1503

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/02/2002

 

Özü : DAVA ORTAK KULLANIM İÇİN AYRILMIŞ OLAN DEPO NİTELİĞİNDEKİ KISMA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR. TARAFLARIN SIFATLARINA VE TAŞINMAZDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞ OLMASI DURUMUNA VE ÇEKİŞMENİN NİTELİĞİNE BAKILDIĞINDA BU TÜR BİR UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASI HÜKÜMLERİNİN GÖZARDI EDİLEMEYECEĞİ KUŞKUSUZDUR. ANILAN YASADA KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN İSE SULH HUKUK MAHKEMESİNCE BAKILACAĞI EK 1. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. HAL BÖYLE OLUNCA, GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN İŞİN ESASINA GİRİLEREK YAZILI OLDUĞU ÜZERE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 1998 / 3358

 

Karar No :

 1998 / 4184

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/04/1998

 

Özü : DAVANIN AÇILDIĞI TARİH İTİBARİYLE MÜDDEABBİH MİKTARINA VE NİTELİĞİNE GÖRE SULH MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI, ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞ YA DA KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ OLUP BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN 2/3'ÜNÜN FİİLEN İSKAN EDİLMİŞ OLMASINA VE HER DURUMDA FERDİ MÜLKİYETE GEÇİLMİŞ OLMASINA BAĞLIDIR.

Esas No :

 1997 / 12473

 

Karar No :

 1998 / 1082

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/02/1998

 

Özü : ANA YAPIDA KAT MÜLKİYETİ YA DA KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ İSE DE DAVACI KENDİSİNİ YÖNETİCİ KABUL EDEREK HARCADIĞI YAKIT BEDELİNDEN DAVALININ PAYINA DÜŞENİ İSTEDİĞİNE GÖRE, UYUŞMAZLIK HAKSIZ ZENGİNLEŞME VEYA VEKALETSİZ TASARRUF HÜKÜMLERİ DAİRESİNCE ÇÖZÜMLENECEK NİTELİKTEDİR. BU NEDENLE MÜDDEABİH MİKTARI İTİBARİYLE MAHKEMENİN GÖREVLİ OLDUĞU DA GÖZETİLEREK, MAHKEMENİN UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİ BELİRLEYECEĞİNE İLİŞKİN İLKE DOĞRULTUSUNDA MAHKEMECE, TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI DOĞRULTUSUNDA DELLİLERİN TOPLANARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 11878

 

Karar No :

 1998 / 641

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/02/1998

 

Özü : KANUNA AYKIRI OLARAK OLUŞMUŞ KAT İRTİFAKI YÖNETİMİNİN TARAFINDAN ALINAN KARARIN İPTALİNE İLİŞKİN TALEBİN, MAHKEMECE UYUŞMAZLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA OLMADIĞI GEREKÇESİYLE GÖREV YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1997 / 8672

 

Karar No :

 1997 / 10498

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/11/1997

 

Özü : ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN HENÜZ FERDİ MÜLKİYETE GEÇİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN, TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MÜLKİYETİ DAVACI KOOPERATİFE AİTTİR. BU NEDENLE YAPININ 2/3'Ü BİTMİŞ VE İSKAN EDİLMİŞ OLSA DA, TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKTA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ. DAVA HUMK.'NUN 8. MADDESİNDE BELİRTİLEN DAVALARDAN DA OLMADIĞINDAN, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 5408

 

Karar No :

 1997 / 6070

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/06/1997

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ ANCAK TEK BİR PARSEL ÜZERİNDE KURULU KAT MÜLKİYETİ YA DA KAT İRTİFAKINDA UYGULANABİLİR. BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNE KURULU YAPILARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ SULH MAHKEMESİ DEĞİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

Esas No :

 1997 / 5491

 

Karar No :

 1997 / 6104

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/06/1997

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA ANCAK SULH MAHKEMESİNDE BAKILABİLİR. NİTELİĞİ İTİBARİYLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 8. MADDESİ KAPSAMINDA OLMAYAN, MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ORTAK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZLA İLGİLİ DAVAYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDE VE KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANARAK BAKILMASI USUL VE KANUNA AYKIRIDIR.

Esas No :

 1997 / 2208

 

Karar No :

 1997 / 4117

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/05/1997

 

Özü : BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDE KURULU SİTELERDE DEVREMÜLK VE DOLAYISIYLA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN VE ÖZELLİKLE GÖREVE İLİŞKİN EK 1. MADDESİNİN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU NEDENLE DAVAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILMIŞ OLMASI DOĞRUDUR.

Esas No :

 1996 / 10645

 

Karar No :

 1996 / 11529

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/12/1996

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA DÜZENLENEN PROTOKOLE DAYANAN VE KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANMAYAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI İÇİNDEDİR.

 

Davada Taraflar

Esas No :

 2001 / 560

 

Karar No :

 2001 / 589

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 04/07/2001

 

Özü : DAVA, KAT MALİKİ OLAN DAVALININ, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE HAYVAN BESLEYEREK KOMŞULARINA VERDİĞİ ZARARIN ÖNLENMESİ İÇİN HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. DAVAYI KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ AÇMIŞTIR. YÖNETİCİNİN HANGİ HALLERDE DAVA VE İCRA TAKİBİ YAPABİLECEĞİ YASADA BELİRTİLMİŞTİR. KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ, DAVA AÇMA YETKİSİ OLMAYAN KONULARDA, KAT MALİKLERİ TARAFINDAN YETKİ VERİLMESİ HALİNDE DAVA AÇABİLİR. ANCAK YETKİYE İLİŞKİN KARAR İBRAZ EDİLMELİDİR. YÖNETİCİYE DAVA AÇMA YETKİSİ VERİLİRSE, TEMSİLCİ SIFATIYLA DAVA AÇACAKTIR. SOMUT OLAYDA, DAVA KONUSU OLAY İLE İLGİLİ YETKİ VERİLMİŞTİR. DAVACI-YÖNETİCİNİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAKTADIR.

Esas No :

 1998 / 7477

 

Karar No :

 1998 / 8613

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/07/1998

 

Özü : ORTAK YERE MÜDAHALE VE PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE ESKİ HALE GETİRME İSTEĞİNE İLİŞKİN BİR DAVA ANCAK MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK AÇILABİLİR. KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA YETKİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ DE BÖYLE BİR DAVA AÇABİLİR. DAVACI YÖNETİCİYE YETKİ VERİLDİĞİNE DAİR BİR KARAR İBRAZ EDİLMEMİŞTİR. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DA YÖNETİCİYE, MÜLKİYET HAKKI İLE SIKI SIKIYA BAĞLANTISI BULUNAN ORTAK YERLERE VAKİ TECAVÜZ VE MİMARİ PROJEYE AYKIRI İNŞAAT VE TADİLAT SEBEBİYLE MÜDAHALENİN MENİ DAVASI AÇMA YETKİSİ VERİLMEMİŞTİR. AKTİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMADIĞI ANLAŞILAN YÖNETİCİNİN AÇTIĞI DAVAYA BAKILARAK YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 1998 / 6266

 

Karar No :

 1998 / 7278

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/06/1998

 

Özü : BİR YÖNETİM TARAFINDAN AÇILAN DAVA, YENİ YÖNETİCİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEBİLİR VE ÖNCEKİ YÖNETİCİ TARAFINDAN VERİLEN VEKALETNAME, O YÖNETİCİNİN GÖREV SÜRESİ İÇİNDE VERİLMİŞ OLMASI KOŞULUYLA YENİLENMESİNE GEREK OLMAKSIZIN GEÇERLİ OLUP DAVANIN AYNI AVUKAT TARAFINDAN TAKİBİ İÇİN YETERLİDİR.

Esas No :

 1998 / 4563

 

Karar No :

 1998 / 5857

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/05/1998

 

Özü : YÖNETİCİNİN, KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 20 VE 35. MADDELERİNİN KENDİSİNE VERDİĞİ ÖZEL YETKİYE DAYANARAK AÇTIĞI DAVADA, SORUMLULARI VE TARAFLARI AYNI OLMAYAN BİR ALACAĞIN TAKASI DA SÖZKONUSU OLAMAZ.

Esas No :

 1997 / 12103

 

Karar No :

 1997 / 12418

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/12/1997

 

Özü : TAZMİNİ İSTENEN ORTAK GİDERLER AVANSI OLDUĞUNA GÖRE, YÖNETİCİ KAT MALİKLERİ KURULUNDAN YETKİ ALMADAN DA BU DAVAYI AÇABİLİR.

Esas No :

 1997 / 4346

 

Karar No :

 1997 / 6274

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/06/1997

 

Özü : YÖNETİCİ TARAFINDAN AVUKATA VERİLEN VEKALETNAME YÖNETİCİNİN GÖREV SÜRESİNİN BİTMESİ VE YENİ YÖNETİCİNİN SEÇİLMESİ İLE HÜKÜMSÜZ KALMAZVE AVUKAT BU VEKALETNAMEYE DAYANARAK YENİ YÖNETİCİ DÖNEMİNDE DE DAVAYI TAKİP ETMEYE YETKİLİDİR. ANCAK DAVA YENİ YÖNETİCİNİN GÖREVE GELMESİNDEN SONRA AÇILMIŞ İSE, VEKİLE HALEN GÖREVDE BULUNAN YÖNETİCİ TARAFINDAN VERİLECEK VEKALETNAMEYİ İBRAZ ETMEK ÜZERE MEHİL VERİLMELİDİR.

Esas No :

 1995 / 8708

 

Karar No :

 1995 / 10418

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/10/1995

 

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİM PLANI VE DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDE YERALAN BAZI HÜKÜMLERİN İPTALİNE YÖNELİK DAVANIN, TÜM KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKLİDİR.

Esas No :

 1992 / 3531

 

Karar No :

 1992 / 4741

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1992

 

Özü : KMK.'NUN HAKİMİN MÜDAHALESİNE İLİŞKİN 33. MADDESİ, YALNIZ KAT MALİKLERİNE MAHKEMEYE MÜRACAT HAKKINI TANIMAKTADIR.

Esas No :

 1990 / 13125

 

Karar No :

 1990 / 33786

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/11/1990

 

Özü : TASFİYE HALİNE GİREN KOOPERATİF ANCAK TASFİYENİN AMACINA UYGUN KONULARDA DAVA AÇABİLİR. DAVANIN KAT MALİKLERİNCE AÇILMASI GEREKİR.

Esas No :

 1990 / 10494

 

Karar No :

 1990 / 31870

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/11/1990

 

Özü : ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN BÜTÜN KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKİR. TARAFLAR OLUŞTURULMADAN DAVANIN ESASINA GİRİLEREK HÜKÜM KURULMASI USULE AYKIRIDIR.


Arsa Payları

Arsa Payları - Saptanması

Esas No :

 1998 / 4906

 

Karar No :

 1998 / 6149

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/05/1998

 

Özü : ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİYLE ORANTILI OLARAK TAKSİM EDİLMEDİĞİ HALLERDE ARSA PAYLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULABİLİR. YAPILACAK İNCELEME VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI İLE YAPILAN TAHSİSİN BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLERİ İLE ORANTILI OLMADIĞININ SAPTANMASI HALİNDE ARSA PAYLARI YENİDEN DÜZENLENİR. YÖNETİM PLANI KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN OYUYLA DEĞİŞTİRİLİR. KAT MALİKLERİ DEĞİŞİKLİK KONUSUNDA ANLAŞAMADIKLARI TAKDİRDE TALEP ÜZERİNE HAKİM MÜDAHALE EDEBİLİR. ÖNCELİKLE KAT MALİKLERİ KURULUNDA GÖRÜŞÜLÜP TARTIŞILMADAN MAHKEMEYE BAŞVURULAMAZ.

Esas No :

 1997 / 8669

 

Karar No :

 1997 / 8236

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/09/1997

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN KAT İRTİFAKINA BAĞLANMAMIŞ PAY BIRAKILAMAYACAĞI HÜKMÜ KARŞISINDA, BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİNDE OLMADIĞI İÇİN TAPUDAKİ KAYDI İPTAL EDİLEN YERİN, BİR ŞEKİLDE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DAĞITILMASI VE DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ARSA PAYLARININ BU ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1996 / 119

 

Karar No :

 1996 / 1243

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 06/02/1996

 

Özü : ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİ İLE ORANTILI OLARAK TAHSİS EDİLMEDİĞİ HALLERDE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNDEN HER BİRİ ARSA PAYLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURABİLİR. MAHKEMECE ARSA PAYININ TAHSİSİNİN, TAHSİS TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERİ İLE ORANTILI OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞI İNCELENMELİDİR.

Esas No :

 1991 / 9653

 

Karar No :

 1992 / 4628

 

Merci :

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/04/1992

 

Özü : KMK.'NUN 3.MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE ARSA PAYI KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN ANAYAPININ DEĞERİNİN , BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEĞERİNE OLAN ORANI İLE BELİRLENMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1992 / 75

 

Karar No :

 1992 / 150

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 04/03/1992

 

Özü : EVVELCE TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM HALİNDEKİ TAŞINMAZIN İKİ AYRI BAĞIMSIZ BÖLÜM HALİNE GETİRİLMESİNDEN SONRA HER İKİ BÖLÜMDEKİ ORTAKLIĞIN DİĞER BÖLÜMLERDEKİ KAT MÜLKİYETİNDEN AYRI OLARAK KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMEK SURETİYLE GİDERİLMESİ MÜMKÜNDÜR. ANCAK BU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN DE ARSA PAYI SAPTAMAK ZORUNLUDUR.

Esas No :

 1990 / 26550

 

Karar No :

 1991 / 8730

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/1991

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA YAKIT VE DEMİRBAŞ GİDERLERİNİ KENDİ ARSA PAYLARI ORANINDA ÖDERLER.

Esas No :

 1989 / 27218

 

Karar No :

 1989 / 16616

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1990

 

Özü : ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNE BAĞLANMAMIŞ VEYA LEHİNE KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ ARSA PAYI BIRAKILAMAZ.

Esas No :

 1987 / 15738

 

Karar No :

 1987 / 16896

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/10/1987

 

Özü : İMAR AFFI YASASI KAPSAMINDA PROJESİNE AYKIRI BİÇİMDE VE KAÇAK OLARAK YAPILAN KATIN ARSA PAYI BELİRLENİRKEN TAŞINMAZDA KAT İRTİFAKININ KURULDUĞU TARİHTEKİ DEĞERİN ESAS ALINMASI VE ÖTEKİ KAT MALİKLERİNE ARSA PAYLARINA GÖRE ÖDENECEK MİKTARIN BULUNMASI GEREKİR.

Esas No :

 1987 / 19807

 

Karar No :

 1987 / 1829

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/02/1987

 

Özü : ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİ İLE ORANTILI OLARAK TAHSİSİ GEREKİR. KAT İRTİFAKI KURULMASI İŞİ TAMAMEN İDARİ BİR İŞLEMDİR. HÜKMEN KAT İRTİFAKTI KURULAMAZ.

Esas No :

 1986 / 1729

 

Karar No :

 1986 / 3086

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/03/1986

 

Özü : DAVACI ARSA PAYLARINI TEK BAŞINA TESBİT ETMİŞ DEĞİLDİR. ARSA PAYLARINI BU ŞEKİLDE SAPTANMASINDAKİ SORUMLULUĞA YALNIZ DAVACI DEĞİL ÖTEKİ PAYDAŞLAR DA DAHİL OLDUĞUNDAN DAVACIYI TAŞINMAZ MALIN TÜMÜNÜN MALİKİ OLARAK KABUL EDİP AÇILAN DAVADA İYİNİYET KURALLARINA AYKIRI DAVRANDIĞININ KABULÜ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Arsa Payları - Değiştirilmesi

 

Esas No :

 1998 / 5277

 

Karar No :

 1998 / 8427

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/1998

 

Özü : ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİYLE ORANTILI OLARAK TAHSİS EDİLMEDİĞİ HALLERDE, ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEBİLİR. ANCAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERİNDE SONRADAN DEĞİŞME OLMASI HALİNDE DÜZELTME TALEP EDİLEMEZ.

Esas No :

 1993 / 3025

 

Karar No :

 1993 / 5313

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/04/1993

 

Özü : ARSA PAYLARININ SONRADAN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BU PAYLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİ İLE ORANLI OLARAK TAHSİS EDİLMEDİĞİNİN SAPTANMASI GEREKİR.

Esas No :

 1990 / 26590

 

Karar No :

 1991 / 8730

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/1991

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HERBİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA YAKIT VE DEMİRBAŞ GİDERLERİNİ KENDİ ARSA PAYLARI ORANINDA ÖDERLER. ARSA PAYINDA, DİĞERLERİNE GÖRE FAZLALIK OLDUĞU TAKDİRDE, ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI AÇILARAK EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1990 / 10494

 

Karar No :

 1990 / 31870

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/11/1990

 

Özü : ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN BÜTÜN KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKİR. TARAFLAR OLUŞTURULMADAN DAVANIN ESASINA GİRİLEREK HÜKÜM KURULMASI USULE AYKIRIDIR.

Esas No :

 1987 / 15738

 

Karar No :

 1987 / 16896

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/10/1987

 

Özü : İMAR AFFI YASASI KAPSAMINDA PROJESİNE AYKIRI BİÇİMDE VE KAÇAK OLARAK YAPILAN KATIN ARSA PAYI BELİRLENİRKEN TAŞINMAZDA KAT İRTİFAKININ KURULDUĞU TARİHTEKİ DEĞERİN ESAS ALINMASI VE ÖTEKİ KAT MALİKLERİNE ARSA PAYLARINA GÖRE ÖDENECEK MİKTARIN BULUNMASI GEREKİR.

Esas No :

 1986 / 14360

 

Karar No :

 1986 / 14561

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 03/11/1986

 

Özü : ANA YAPININ TAMAMI DAVACILARA AİT İKEN BU ARSA PAYLARI BİZZAT DAVACILAR TARAFINDAN SAPTANARAK KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLDİĞİNE GÖRE AYNI KİMSELERİN BU ARSA PAYLARININ ADİL OLMADIĞINI İLERİ SÜRMELERİ İYİ NİYET KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ.

Esas No :

 1986 / 9661

 

Karar No :

 1986 / 13264

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/10/1986

 

Özü : 3290 SAYILI İMAR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN 9. MADDESİ GÖZÖNÜNE ALINIP İNCELEME YAPILMASI GEREKİRKEN, BU YAPILMADIĞINDAN DOLAYI HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Esas No :

 1984 / 746

 

Karar No :

 1984 / 628

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/01/1984

 

Özü : HER BAĞIMSIZ BÖLÜME DÜŞEN ARSA PAYININ SAPTANMASINDA O BÖLÜMÜN, KAT MÜLKİYETİ VEYA KAT İRTİFAKI KURULMASI ANINDAKİ DEĞERİ GÖZÖNÜNDE TUTULUR. BU DEĞER YALNIZCA METREKARE HESABINA GÖRE DEĞİL, BÖLÜMÜN KAÇINCI KATTA OLDUĞUNA, GÜNEŞTEN YARARLANMA DURUMUNA, CEPHELERİNİN HANGİ TARAFTA OLDUĞUNA DA BAKILARAK HESAPLANMALIDIR.

Esas No :

 1983 / 1813

 

Karar No :

 1983 / 1725

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/02/1983

 

Özü : BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TÜM KAT MALİKLERİNİN ARSA PAYLARININ NE OLMASI GEREKTİĞİ GÖSTERİLDİĞİNE GÖRE, BAZI KAT SAHİPLERİNİN DEĞİL BÜTÜN KAT SAHİPLERİNİN ARSA PAYLARININ DÜZELTİLEN BİÇİMDE TESCİLİNE KARAR VERMEK GEREKİR.

Esas No :

 1983 / 641

 

Karar No :

 1983 / 684

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/01/1983

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNİN KURULDUĞU ZAMANDA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERİYLE ORANTILI OLMAYAN ARSA PAYLARINA KARŞI KAT SAHİPLERİNİN ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI AÇMA HAKLARI VARDIR.

Devre Mülk

Devre Mülk

Esas No :

 2002 / 1489

 

Karar No :

 2002 / 4634

 

Merci :

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/06/2002

 

Özü : YAPIM AŞAMASINDAKİ BİR İNŞAATTA, KURULMUŞ YA DA KURULACAK DEVRE MÜLK HAKKININ HARİCEN SATIMI HALİNDE AÇILACAK TESCİL DAVASINDA 30.9.1988 TARİH VE 1987/2 E, 1988/2 KARAR SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA DAVANIN KABULÜ GEREKİR. ANCAK; HARİCİ SÖZLEŞME İLE SATILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BULUNDUĞU TAŞINMAZDA, DAVA AÇILDIĞI TARİHTE HENÜZ DEVRE MÜLK HAKKI KURULMAMIŞSA, MAHKEMENİN DEVRE MÜLK HAKKINA KONU PAYI VE DÖNEMİ BELİRLEYEREK TESCİL KARARI VERME OLANAĞI YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 5374

 

Karar No :

 1998 / 6191

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1998

 

Özü : DAVACILAR YÖNETİM PLANINA VEYA DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNE AYKIRI OLARAK TOPLANILDIĞI VEYA DEVREMÜLK HAKKI SAHİPLERİNİN TEMSİL EDİLDİĞİ TOPLANTI VE KARARLARIN İPTALİNİ HER ZAMAN DAVA EDEBİLİRLER. GENEL BİR TESPİT KARARI, AÇILABİLECEK BİR DAVA SONUNDA VERİLEBİLECEK İPTAL KARARI YERİNE GEÇMEZ.

Esas No :

 1997 / 7097

 

Karar No :

 1997 / 8577

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/10/1997

 

Özü : DAVALININ, DEVREMÜLK SÖZLEŞMELERİ VE YÖNETİM PLANLARINDA 10 YILLIK SÜRE İLE TEMSİLCİ VE YÖNETİCİ OLACAĞI KABUL EDİLMİŞTİR. ANA GAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BU HÜKÜM, SÖZLEŞMENİN VE YÖNETİM PLANININ TAPUYA TESCİLİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİCİ 1 YIL İÇİN SEÇİLİR İSE DE, DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDE YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ İLE HAK VE SORUMLULUKLARI TESPİT EDİLEBİLİR. TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ DEVREMÜLK HAK SAHİPLERİNİ BAĞLAYICI NİTELİKTE OLAN BU SÖZLEŞME İLE YÖNETİM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN TEMSİL VE YÖNETİME İLİŞKİN HUSUSLAR KANUNA AYKIRI DEĞİLDİR.

Esas No :

 1997 / 5490

 

Karar No :

 1997 / 6069

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/06/1997

 

Özü : DEVREMÜLK HAKKI GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN BİR TÜRÜDÜR VE BU HAKKIN İKTİSABI DA RESMİ KOŞULLARA TABİDİR. BU NEDENLE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARAFINDAN İMZALANDIĞI BELİRTİLEN GEÇİCİ KULLANMA BELGESİNE DAYANILARAK MÜLKİYETİN NAKLİNİ TAZAMMUN EDECEK BİÇİMDE TESÇİLE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.

Esas No :

 1995 / 8708

 

Karar No :

 1995 / 10418

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/10/1995

 

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİM PLANI VE DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDE YERALAN BAZI HÜKÜMLERİN İPTALİNE YÖNELİK DAVANIN, TÜM KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKLİDİR.

Esas No :

 1995 / 8526

 

Karar No :

 1995 / 10001

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/10/1995

 

Özü : DEVRE MÜLKLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN KAT MÜLKİYETİ KANUNU ESAS ALINARAK ÇÖZÜMLENEBİLMESİ İÇİN MALİKLERİN UYUŞMAZLIĞA TARAF OLAN DEVRE MÜLK HAKLARININ TAMAMININ AYNI PARSEL ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE İLGİLİ OLMASI GEREKİR.

Esas No :

 1993 / 12718

 

Karar No :

 1993 / 13477

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 06/12/1993

 

Özü : DAVADA, DEVRE MÜLK TESİSİNİN İSTENMEDİĞİ, İSTENEN HUSUSUN "DEVRELERİN" TESÇİLİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞ İSE DE, TAŞINMAZDAN YARARLANILACAK DEVRELERİN TESBİTİ, DEVRE MÜLKÜ İÇEREN İRTİFAK HAKKINDAN VE DOLAYISIYLA MÜLKİYET HAKKINDAN BAĞIMSIZ BİR DURUMU İFADE ETMEMEKTEDİR.

Esas No :

 1993 / 8919

 

Karar No :

 1994 / 11247

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/10/1993

 

Özü : DEVREMÜLK HAKLARININ TESÇİLİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ESAS İTİBARİYLE MESKEN OLARAK KULLANILMAYA ELVERİŞLİ BİR YAPININ ORTAKLARI ARASINDA SÖZKONUSU OLABİLECEĞİ CİHETLE ÖNCELİKLE MÜLKİYETİN KAZANILMIŞ OLMASI GEREKİR. BU GERÇEKLEŞMEDEN DAVADA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.

Esas No :

 1987 / 15260

 

Karar No :

 1987 / 17417

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/11/1987

 

Özü : DEVRE MÜLK HAKKI ANCAK KAT İRTİFAKLI KAT MÜLKİYETLİ YA DA BAĞIMSIZ MÜLKİYETLİ TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZKONUSU OLUP TAPUDA TARLA OLARAK KAYITLI TAŞINMAZLARDA BÖYLE BİR HAKTAN SÖZEDİLEMEZ.

Kanun Kapsamı

Kanun Kapsamı

Esas No :

 2005 / 10337

 

Karar No :

 2006 / 104

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/01/2006

 

Özü : ANATAŞINMAZIN EN ÜST KATINDAKİ 7 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMDE OTURDUĞUNU, APARTMANIN ÇATI VE KİREMİTLERİNİN BOZUK OLMASI NEDENİYLE AKAN YAĞMUR SULARININ DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNE ZARAR VERDİĞİNİ, SAPTANAN ZARARIN VE HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN DAVACININ FATURA KARŞILIĞINDA 5.587.890.000 TL. HARCAMA YAPTIĞINI SULH HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARDA; ANATAŞINMAZDA DAVACININ MALİK OLMAYIP KİRACI OLDUĞU, İSTEDİĞİ ALACAĞIN NİTELİĞİ GEREĞİ GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ GEREKÇESİYLE MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMUŞTUR. 634 SAYILI KMY UYARINCA BU YASADAN DOĞACAK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIĞIN SULH MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Esas No :

 2005 / 9330

 

Karar No :

 2005 / 11767

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/12/2005

 

Özü : DAVA, ESKİ YÖNETİCİNİN KUSURUNDAN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. DOSYA İÇİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERDEN DAVA KONUSU TAŞINMAZDA KAT MÜLKİYETİNİN KURULMUŞ OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. DAVA KONUSU TAZMİNAT NİTELİĞİ İTİBARİYLE KAT MÜLKİYETİ YASASINDAN KAYNAKLANMAKTADIR. BU YASANIN UYGULANMASINDAN DOĞACAK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIĞIN -DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN- SULH MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜMLENECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR. BU HUSUS GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK TÜM DELİLLER TOPLANIP OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 9293

 

Karar No :

 2005 / 9904

 

Merci :

 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/10/2005

 

Özü : BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNDE KURULU TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ DAVADA KAT MÜLKİYETİ HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esas No :

 2005 / 7962

 

Karar No :

 2005 / 8559

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT İRTİFAKI KURULU TAŞINMAZLARDA ORTAK YERLERİN KULLANILMASI, TÜM KAT MALİKLERİNİN BİRLİKTE KARAR ALMALARINA BAĞLIDIR. TAŞINMAZDA KİRACI SIFATIYLA BULUNAN BİR KİŞİNİN ORTAK ALANI KİRAYA VERMESİNE OLANAK YOKTUR. BU NEDENLE TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDAKİ KANUN VE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANDIĞINI DA SÖYLEYEBİLME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. DAVACILAR, MÜLKİYET HAKKINA DAYANARAK ELDEKİ DAVAYI AÇMIŞLARDIR. HAL BÖYLE OLUNCA, İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 2005 / 4981

 

Karar No :

 2005 / 6358

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/06/2005

 

Özü : DAVA KONUSU EDİLEN ÖNALIMA KONU PAYIN BULUNDUĞU TAŞINMAZ TAPUDA KAT MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ 6/24 ARSA PAYLI BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK KAYITLIDIR. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KAT MÜLKİYETİ KANUNU GEREĞİNCE PAYDAŞLAR ARASINDA FİİLEN PAYLAŞILIP KULLANILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI GİBİ BÖYLE BİR PAYLAŞIM KAT MÜLKİYET KANUNU'NUN RUHUNA DA AYKIRIDIR. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN FİİLEN TAKSİM EDİLMESİNDE YUKARDA BELİRTİLEN İLKE KARARININ DA UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esas No :

 2005 / 4136

 

Karar No :

 2005 / 6266

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/06/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASI KAPSAMINDA KALAN İSTEME İLİŞKİN DAVANIN ECRİMİSİL İSTEMİNE YÖNELİK DAVADAN TEFRİK EDİLİP. SULH HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILMAK ÜZERE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEDEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILARAK ESAS HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 1500

 

Karar No :

 2005 / 3483

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/04/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE KONU ANA TAŞINMAZIN ONAYLI MİMARİ PROJESİNDE DÜKKAN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK GÖSTERİLEN BÖLÜMÜN KAT MÜLKİYETİ KURULURKEN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE BİRLİKTE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN O TARİHTEKİ DEĞERLERİ AYRI AYRI BELİRLENİP BU DEĞERLERİYLE ORANLI OLARAK HER BİRİNE ARSA PAYININ ÖZGÜLENMESİ VE TAPUYA TESCİLİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 9838

 

Karar No :

 2005 / 1350

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE; BU KONULARDA HİÇBİR ARAŞTIRMA YAPILMADAN, PAYDAŞLARIN PAYLARININ DEĞİŞİK ORANLARDA BULUNMASI VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KONUM VE DEĞERLERİNİN FARKLI OLMASI GEREKÇESİ İLE TAŞINMAZIN TAKSİM EDİLEMEYECEĞİNİ AÇIKLAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS ALINARAK TAŞINMAZIN SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 9837

 

Karar No :

 2005 / 1187

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/02/2005

 

Özü : SÜRESİNDE KENDİSİNE HİZMET GEREĞİ ÖZGÜLENEN KONUTU BOŞALTMAYAN KAPICI FUZULİ İŞGAL DURUMUNA DÜŞTÜĞÜNDEN, ANILAN MADDE UYARINCA MÜLKİ İDARİ AMİRE BAŞVURULMADAN DA ORTAK YER NİTELİĞİNDEKİ KAPICI DAİRESİNİ BOŞALTMASI MAHKEMEDEN İSTENEBİLİR.

Esas No :

 2004 / 18150

 

Karar No :

 2004 / 22167

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/10/2004

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KESİNLEŞEN İŞLETME PROJELERİ VEYA KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLAN İİK'NIN 68. MADDESİNDE BELİRTİLEN BELGELERDEN SAYILIR. ANCAK, KAT MÜLKİYETİ TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPILARDA KURULABİLECEĞİNDEN, YÖNETİM PLANI TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MALİKLERİ ARASINDA YAPILMIŞ İSE UYUŞMAZLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE, BİRÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MALİKLERİ ARASINDA YÖNETİM PLANI YAPILMIŞ İSE UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Giderlere Katılma

Esas No :

 2006 / 9329

 

Karar No :

 2006 / 9406

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/11/2006

 

Özü : YARGILAMA SIRASINDA DÜZENLENEN RAPORLARA GÖRE, YAPININ MEVCUT DURUMU İTİBARİYLE ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ BAKIMINDAN YETERSİZ OLDUĞU SAPTANDIĞINA GÖRE; ÖNCELİKLE BİLİRKİŞİ KURULUNDAN BU YETERSİZLİĞİN GİDERİLİP GİDERİLEMEYECEĞİ, GİDERİLEBİLECEKSE NE TÜR İŞLEMLERİN NE KADAR ZAMANDA VE NE KADAR MASRAFLA YAPILABİLECEĞİ HUSUSLARINDA AYRINTILI RAPOR ALINMASI, GEREKMESİ HALİNDE PROJE HAZIRLATILIP ONAYLANMASINDAN SONRA EKSİKLİĞİ GİDERECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2006 / 2723

 

Karar No :

 2006 / 3833

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2006

 

Özü : DAVALILARIN MALİKİ OLDUKLARI VE KİRACI OLDUKLARI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖNÜNE PROJEYE AYKIRI OLARAK VE TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADAN YAPTIKLARI DEĞİŞİKLİKLERİN ESKİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİR. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ÜZERİNE İLAVE KATLARIN YAPILMASI DA 634 SAYILI YASANIN 44. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMADIĞINA GÖRE MÜMKÜN DEĞİLDİR. BELEDİYECE DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ONAYLANMASI VE YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI DURUMU DEĞİŞTİRMEZ.

Esas No :

 2006 / 474

 

Karar No :

 2006 / 2984

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/04/2006

 

Özü : KAT İRTİFAKININ KURULDUĞU VE DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ONAYLANDIĞI TARİHTE, ANA TAŞINMAZIN TÜMÜNÜN MALİKİ ŞİRKET TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ÇİZDİRİLİP BELEDİYEYE ONAYLATILDIĞI, ANCAK TAPUYA VERİLMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. BU DURUM PROJEYİ GEÇERSİZ KILMAYACAĞINDAN DAVA KONUSU DEĞİSİKLİKLERİN TADİLAT PROJESİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.

Esas No :

 2006 / 1820

 

Karar No :

 2006 / 2566

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/03/2006

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN BÜTÜN ORTAK YERLERİNİN BAKIM, KORUMA VE ONARIM GİDERLERİ İLE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE DİĞER GİDERLER İLE İLGİLİ AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. GİDER VEYA AVANS PAYINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ BU KANUNA GÖRE DAVA AÇABİLİR, İCRA TAKİBİ YAPABİLİR. KAT MALİKİNİN PAYINA DÜŞECEK GİDER VE AVANS BORCUNDAN, GECİKME TAZMİNATINDAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BİRİNDE KİRA AKDİNE, OTURMA HAKKINA VEYA BAŞKA SEBEBE DAYANARAK DEVAMLI BİR ŞEKİLDE FAYDALANANLAR DA MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. ANCAK, KİRACININ SORUMLULUĞU ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİRA MİKTARI İLE SINIRLI OLUP YAPTIĞI ÖDEME, KİRA BORCUNDAN DÜŞÜLÜR.

Esas No :

 2006 / 1249

 

Karar No :

 2006 / 2441

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/03/2006

 

Özü : ANA TAŞINMAZIN MİMARİ PROJESİNİN UYGULANMAK SURETİYLE DAVACILARIN İLERİ SÜRDÜĞÜ HUSUSLARIN TEK TEK BELİRLENMESİ, BUNLARIN AYRINTILI OLARAK KROKİDE GÖSTERİLMESİ VE OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2006 / 1434

 

Karar No :

 2006 / 2211

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/03/2006

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN BALKONUNU MİMARİ PROJEYE VE YÖNETİM PLANINA AYKIRI OLARAK TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI BULUNMAKSIZIN KAPATMIŞ OLMASININ AYKIRILIK OLUŞTURDUĞU GÖZETİLEREK DAVANIN KABULÜ İLE DAVA KONUSU EDİLEN BALKONUN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2006 / 1579

 

Karar No :

 2006 / 1917

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/03/2006

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİNİN PAYINA DÜŞEN ORTAK GİDERİ ÖDEMEMESİ DURUMUNDA YÖNETİCİNİN O KİŞİ HAKKINDA İCRA TAKİBİ YAPABİLECEĞİ VE DAVA AÇABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. KAT MÜLKİYETİ YASASININ EK 1. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE BU YASADAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIĞIN- DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN- SULH HUKUK MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENECEĞİ DÜŞÜNÜLMEDEN MAHKEMECE UYGULAMA YERİ OLMAYAN 4822 SAYILI YASAYA DAYANILARAK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2006 / 7437

 

Karar No :

 2006 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : DAVA İTİRAZIN İPTALİ DAVASIDIR. YÜKLENİCİ İLE İŞ SAHİBİ SIFATIYLA SÖZLEŞME YAPAN KİŞİYE, DAVALI TARAFINDAN TEMSİL YETKİSİ YADA SONRADAN İCAZET VERİLMEDİĞİNDEN, BU SÖZLEŞMENİN ALACAKLISI VE BORÇLUSU OLAMAZ. ESER SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI KARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU SAKLI OLAN VE BU KARARA DAYALI BORCUNUN ÖDENMESİNİ İSTEME YADA DÖNÜP İSTEME HAKKI BULUNANLARIN HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVAYA DAYANAK ALINAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 14887

 

Karar No :

 2006 / 1828

 

Merci :

 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/03/2006

 

Özü : DİĞER TARAFTAN DAVAYA KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN (AİDAT ALACAĞI TAHAKKUK EDEN DÖNEMLER İTİBARİYLE) DAVALILAR UHDESİNDE BULUNUP BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMEDEN ORTAK GİDERDEN SORUMLU TUTULMALARI NEDENİYLE EKSİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEYE DAYALI HÜKÜM KURULMASI İSABETLİ OLMAMIŞTIR.

Esas No :

 2005 / 9680

 

Karar No :

 2005 / 11492

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/12/2005

 

Özü : MAHKEMECE TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DETAYLARI GÖSTERİLEN VE DAVA KONUSU EDİLEN EK BİNA İLE EKLENTİLERİNİN İSTEM GİBİ YIKILARAK ANA TAŞINMAZIN BAHÇESİNİN ONAYLI PROJESİNE UYGUN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, DAVANIN REDDİ YOLUNDA HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Paylaşma Şekli

Esas No :

 2006 / 7437

 

Karar No :

 2006 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : DAVA İTİRAZIN İPTALİ DAVASIDIR. YÜKLENİCİ İLE İŞ SAHİBİ SIFATIYLA SÖZLEŞME YAPAN KİŞİYE, DAVALI TARAFINDAN TEMSİL YETKİSİ YADA SONRADAN İCAZET VERİLMEDİĞİNDEN, BU SÖZLEŞMENİN ALACAKLISI VE BORÇLUSU OLAMAZ. ESER SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI KARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU SAKLI OLAN VE BU KARARA DAYALI BORCUNUN ÖDENMESİNİ İSTEME YADA DÖNÜP İSTEME HAKKI BULUNANLARIN HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVAYA DAYANAK ALINAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2006 / 376

 

Karar No :

 2006 / 1899

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : KANITLARIN TOPLANIP GEREKTİĞİNDE BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMAK SURETİYLE DURUMUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINDAN SONRA OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN, ANA TAŞINMAZIN GİRİŞ KAPISINI DAVALILAR S., Y. S. VE E. TARAFINDAN ESKİ HALE (PROJEYE UYGUN DURUMA) GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 4974

 

Karar No :

 2005 / 7124

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/07/2005

 

Özü : DOSYA İÇERİSİNDEKİ 9.1.2002 GÜNLÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDA SALT ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞ, ANCAK DEĞİŞİK RENKTE DIŞ BADANA VEYA BOYA YAPILACAĞI KONUSUNDA BİR HÜKME YER VERİLMEMİŞTİR. BU DURUM KARŞISINDA MAHKEMECE ÖNCELİKLE ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN VE HANGİ GEREKÇEYE DAYANARAK DEĞİŞİK RENKTE BOYANDIĞININ VE ÖZELLİKLE DAVALI KAT MALİKLERİNİN BU EYLEMDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI BİR KATKILARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI, GEREKTİĞİNDE BU KONUDA DİĞER KAT MALİKLERİNİN DE DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ İLE OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA GEREK ESKİ HALE GETİRME VE GEREKSE BUNUN GİDERLERİNİN TAHSİLİ KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN SALT GİDERLER YÖNÜNDEN HÜKÜM KURULUP DIŞ CEPHE BOYASININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ YÖNÜNDEN BİR KARAR VERİLMEMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 10502

 

Karar No :

 2005 / 1253

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN PROJEYE AYKIRI BÖLMELERİN BİNANIN İNŞASI SIRASINDA YAPILDIĞININ BELLİ OLDUĞU, BU BÖLMELERİN DAVALI TARAFÇA YAPILDIĞINA DAİR DOSYADA DELİL BULUNMADIĞI GEREKÇESİ İLE BU YÖNDEKİ İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 9227

 

Karar No :

 2005 / 940

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/02/2005

 

Özü : 1) DAVACILARDAN M. VE M. T.'NİN- VERDİKLERİ BU MUVAFAKATTAN SONRA, DAVALININ DAVA KONUSU ORTAK YERLERE EL ATMASININ ÖNLENMESİNİ VE ESKİ HALE GETİRİLMESİNİ İSTEMELERİ M.K.'NIN 2. MADDESİNDE TANIMLANAN İYİNİYET (DÜRÜSTLÜK) KURALLARINA AYKIRIDIR. 2) ORTAK MÜLKİYETE BAĞLI OLAN BİR YERİ PAYDAŞLARDAN BİRİSİNİN KENDİ KULLANIMINA ÖZGÜLEMESİ DURUMUNDA DİĞER PAYDAŞLARIN ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) İSTEYEBİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE O PAYDAŞ BU ORTAK YERİ MÜNHASIRAN KULLANMAKTAN YÖNTEMİNCE MEN EDİLMİŞ OLMALIDIR. 3) DAVALIYA DAVA KONUSU ORTAK YERLERİ ESKİ HALE GETİRMESİ İÇİN BELLİ BİR SÜRE VERİLMEMESİ, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR. BU İTİBARLA YUKARIDA AÇIKLANAN ESASLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULMAKSIZIN HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2000 / 15498

 

Karar No :

 2000 / 16196

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/10/2000

 

Özü : KİRACI ANCAK KAT MÜLKİYET KANUNUNUN 20. MADDESİNDE YAZILI GİDERLERDEN DOLAYI KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLUP YAPTIĞI ÖDEMELERİ KİRA BORCUNDAN DÜŞEBİLİR.

Esas No :

 1999 / 18

 

Karar No :

 1999 / 835

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 13/10/1999

 

Özü : KAT MALİKLERİ, BÜTÜN MALİKLERİN RIZASI OLMADAN ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNDE İNŞAAT, ONARIM VE TESİS YAPAMAZLAR. ORTAK YERLERDE KULLANIM HAKKI, KULLANIMA KONU YERİN NİTELİĞİNE GÖRE ORTAK YERLERİN TAMAMINI KAPSAR. HİÇBİR KAT MALİKİ BU YERLERDEN BİR BÖLÜMÜNÜ AYIRIP KENDİ KULLANIMINA TAHSİS EDEMEZ.

Esas No :

 1992 / 161

 

Karar No :

 1992 / 313

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 06/05/1992

 

Özü : DAVACI İŞ SAHİBİ TAPUDA YAPILAN İŞLEM SIRASINDA KAT İRTİFAKI LİSTESİNİ BİZZAT İMZALAMIŞ VE SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İLAVE KATTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ÜZERİNDE DAVALI YÜKLENİCİ YARARINA KAT İRTİFAKI KURULMASINI KABUL ETMİŞ İSE, SÖZLEŞMENİN PAYLAŞMA İLE İLGİLİ HÜKMÜNÜN TARAFLARCA DEĞİŞTİRİLMİŞ OLDUĞUNUN KABULÜNDE ZORUNLULUK VARDIR.

Esas No :

 1990 / 26590

 

Karar No :

 1991 / 8730

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/1991

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HERBİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA YAKIT VE DEMİRBAŞ GİDERLERİNİ KENDİ ARSA PAYLARI ORANINDA ÖDERLER. ARSA PAYINDA, DİĞERLERİNE GÖRE FAZLALIK OLDUĞU TAKDİRDE, ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI AÇILARAK EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1989 / 23877

 

Karar No :

 1990 / 12563

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/04/1990

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA KALORİFERCİ, BAHÇIVAN VE BEKÇİ GİDERLERİNE EŞİT OLARAK, DİĞER GİDERLERE İSE ARSA PAYLARI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER.

Onarım Giderleri

Esas No :

 2006 / 7437

 

Karar No :

 2006 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : DAVA İTİRAZIN İPTALİ DAVASIDIR. YÜKLENİCİ İLE İŞ SAHİBİ SIFATIYLA SÖZLEŞME YAPAN KİŞİYE, DAVALI TARAFINDAN TEMSİL YETKİSİ YADA SONRADAN İCAZET VERİLMEDİĞİNDEN, BU SÖZLEŞMENİN ALACAKLISI VE BORÇLUSU OLAMAZ. ESER SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI KARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU SAKLI OLAN VE BU KARARA DAYALI BORCUNUN ÖDENMESİNİ İSTEME YADA DÖNÜP İSTEME HAKKI BULUNANLARIN HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVAYA DAYANAK ALINAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 9755

 

Karar No :

 2005 / 11660

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/12/2005

 

Özü : DOSYADA TOPLANAN BELGE VE BİLGİLERE GÖRE, KAT MÜLKİYETLİ ANA TAŞINMAZDA DAVAYA KONU BİNANIN ÜZERİ PROJESİNDE AÇIK TERAS OLUP, BURADAN AKAN SU SIZINTILARINDAN DAVACIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNZARAR GÖRDÜĞÜ, BU NEDENLE TERASIN ONARILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ÇEKİŞME YOKTUR. BÖYLE BİR DURUMDA TERASIN ONAYLI PROJESİNE UYGUN OLARAK ISI VE SU YALITIMI YAPILIP ONARILMASINA KARAR VERMEK GEREKİRKEN, TERAS ÜZERİNE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ YASANIN 19.MADDESİNİN EMREDİCİ HÜKMÜNE AÇIKÇA AYKIRILIK OLUŞTURMAKTADIR.

Esas No :

 2005 / 2269

 

Karar No :

 2005 / 3275

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/04/2005

 

Özü : DAVACININ DOKTORA YETERLİLİK SINAVINDA İKİ KEZ BAŞARISIZ OLMASI SONUCU ÜNİVERSİTE ARALARINDA YAPTIKLARI TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME SENEDİNE GÖRE İŞLEM YAPILIP İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ VE YAPILAN GİDERLERİN TAHSİL EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DEĞİL, TAAHHÜTNAMEDEN KAYNAKLANMAKTADIR. HAKSIZ EYLEM VE İKTİSAP DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ ALACAK İÇİN BORÇLAR KANUNU 125. MADDESİ GEREĞİNCE ON YILLIK ZAMANAŞIMI UYGULANIR.

Esas No :

 2004 / 9825

 

Karar No :

 2005 / 1756

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/03/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA AÇIK TERASTAN SIZAN SULAR BAĞIMSIZ BÖLÜME ZARAR VERİYORSA, MİMARİ PROJEYE GÖRE ÇATI YAPMAK MÜMKÜN İSE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ ÇATI MASRAFLARINI İSTEYEBİLİR. PROJE ÇATI YAPMAYA UYGUN DEĞİLSE ORTAK ALAN OLAN ÇATIYA EL ATMA KABUL EDİLMELİDİR.

Esas No :

 2005 / 661

 

Karar No :

 2005 / 922

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/02/2005

 

Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞ MEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 17659

 

Karar No :

 2004 / 22778

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/11/2004

 

Özü : 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NUN 37/SON MADDESİ GEREĞİNCE (KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI) İİK'NUN 68/1.MADDESİNDE SAYILAN BELGELERDENDİR. BU KARARIN GENEL MAHKEMEDE İPTAL EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜP KANITLANMADIĞI İÇİN ALACAKLI, YUKARIDA AÇIKLANAN YASAL DÜZENLEME GEREĞİNCE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURARAK İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEBİLİR. AYRICA, AYNI KANUNUN 22/1.MADDESİ GEREĞİNCE KİRACI YÖNETİM GİDERİNDEN KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.

Esas No :

 2004 / 3645

 

Karar No :

 2004 / 5469

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/06/2004

 

Özü : ANATAŞINMAZIN SAĞLAMLIĞI İLE BAKIMI VE KORUNMASI HER KAT MALİKİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR GÖREV OLUP, ACİL VE ZORUNLU HALLERDE VEYA MAHKEMECE YAPTIRILAN TESPİTTE, ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNİN TAMİR VE BAKIMI YANINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ÇÜRÜMESİ YA DA ESKİMESİ HALLERİNE MÜNHASIR OLMAK ÜZERE, KAT MALİKLERİ KURULUNDAN KARAR ALINMADAN, İLGİLİ KAT MALİKİ GEREKLİ ONARIMI YENİLEME VE TAMİRATLARI TEK BAŞINA VE PROJESİNE UYGUN OLARAK YAPTIRARAK, MASRAFLARI DA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN İSTEYEBİLİR. ONARIMA MUHTAÇ OLAN BÖLÜMÜN MÜTEMMİM CÜZÜ NİTELİĞİNDEKİ IŞIKLIK VS. GİBİ BÖLÜMLERİNİN DE, -BU İŞİ YAPAN USTANIN GEREK GÖRMESİ DURUMUNDA,- MUTLAKA ONARILMASI GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 4688

 

Karar No :

 2004 / 5394

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/06/2004

 

Özü : YASADA, HÜKMİ ŞAHSİYETİ OLMADIĞI HALDE, KAT MALİKLERİNCE ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİM İÇİN SEÇİLEN ÜÇ KİŞİLİK KURULA, YÖNETİM KURULU ÜNVANI VERİLMİŞ OLDUĞU DİKKATE ALINARAK, DAVA DİLEKÇESİNDE KİŞİLERİN İSMİ AÇIKLANMADAN YÖNETİM KURULU DENİLEREK AÇILAN DAVANIN, YÖNETİCİ OLAN ÜÇ GERÇEK KİŞİYE KARŞI AÇILDIĞININ KABULÜ GEREKİR. BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA ANAGEYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNDE İNŞAAT, ONARIM VE TESİS YAPILMASI YASAK OLUP, KAT MALİKLERİ GİBİ YÖNETİCİLER DE YASANIN BU BUYURUCU HÜKMÜNE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

Esas No :

 2004 / 3437

 

Karar No :

 2004 / 4269

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/05/2004

 

Özü : ORTAK YERE YAPILAN ONARIM VE TESİSLERE YAZILI OLARAK MUVAFAKATINI BİLDİRMİŞ OLAN KAT MALİKİNİN, MUVAFAKAT VERDİĞİ BİR İŞİN YAPILMASINDAN SONRA DAVA AÇMASININ DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN DÜŞMEYECEĞİNİN YARGITAY UYGULAMALARINDA KABUL EDİLDİĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Esas No :

 2004 / 496

 

Karar No :

 2004 / 1628

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/03/2004

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNUN, TERASTA BULUNAN DAVACININ YERİNE ORTAK YERDEN BİR ODA YAPMASINA İLİŞKİN KARARI, ORTAK YERİN DAVACI ADINA TESCİLİNE İZİN VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. PROJEDE ORTAK YER OLAN YERİN DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN EKLENTİSİ OLARAK TAPUYA TESCİLİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Kiracılar

Esas No :

 2006 / 1820

 

Karar No :

 2006 / 2566

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/03/2006

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN BÜTÜN ORTAK YERLERİNİN BAKIM, KORUMA VE ONARIM GİDERLERİ İLE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE DİĞER GİDERLER İLE İLGİLİ AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. GİDER VEYA AVANS PAYINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ BU KANUNA GÖRE DAVA AÇABİLİR, İCRA TAKİBİ YAPABİLİR. KAT MALİKİNİN PAYINA DÜŞECEK GİDER VE AVANS BORCUNDAN, GECİKME TAZMİNATINDAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BİRİNDE KİRA AKDİNE, OTURMA HAKKINA VEYA BAŞKA SEBEBE DAYANARAK DEVAMLI BİR ŞEKİLDE FAYDALANANLAR DA MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. ANCAK, KİRACININ SORUMLULUĞU ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİRA MİKTARI İLE SINIRLI OLUP YAPTIĞI ÖDEME, KİRA BORCUNDAN DÜŞÜLÜR.

Esas No :

 2006 / 7437

 

Karar No :

 2006 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : DAVA İTİRAZIN İPTALİ DAVASIDIR. YÜKLENİCİ İLE İŞ SAHİBİ SIFATIYLA SÖZLEŞME YAPAN KİŞİYE, DAVALI TARAFINDAN TEMSİL YETKİSİ YADA SONRADAN İCAZET VERİLMEDİĞİNDEN, BU SÖZLEŞMENİN ALACAKLISI VE BORÇLUSU OLAMAZ. ESER SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI KARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU SAKLI OLAN VE BU KARARA DAYALI BORCUNUN ÖDENMESİNİ İSTEME YADA DÖNÜP İSTEME HAKKI BULUNANLARIN HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVAYA DAYANAK ALINAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 17659

 

Karar No :

 2004 / 22778

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/11/2004

 

Özü : 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NUN 37/SON MADDESİ GEREĞİNCE (KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI) İİK'NUN 68/1.MADDESİNDE SAYILAN BELGELERDENDİR. BU KARARIN GENEL MAHKEMEDE İPTAL EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜP KANITLANMADIĞI İÇİN ALACAKLI, YUKARIDA AÇIKLANAN YASAL DÜZENLEME GEREĞİNCE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURARAK İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEBİLİR. AYRICA, AYNI KANUNUN 22/1.MADDESİ GEREĞİNCE KİRACI YÖNETİM GİDERİNDEN KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.

Esas No :

 1998 / 7676

 

Karar No :

 1998 / 8260

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/10/1998

 

Özü : GENEL GİDERLER AÇISINDAN KİRACI, KAT MALİKİ İLE BERABET MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. KİRACI KİRALANANIN MALİKİ ADINA GENEL GİDER PAYINI KİRA BEDELİNDEN MAHSUP EDEREK YÖNETİCİYE ÖDEMEK ZORUNDADIR.

Esas No :

 1998 / 6077

 

Karar No :

 1998 / 7419

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/06/1998

 

Özü : İSTİSNAİ HALLERDE KİRACILAR, KİRALANAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KANUN, YÖNETİM PLANI VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYARINCA KULLANMALARINA ENGEL OLAN VEYA BUNU KISITLAYAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİNİ İSTEYEBİLİRLER. BÖYLE BİR İPTAL DAVASININ, KARARA OLUMLU OYLARIYLA KATILMIŞ TÜM KAT MALİKLERİ HAKKINDA AÇILMASI GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 9129

 

Karar No :

 1997 / 10673

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1997

 

Özü : KİRACI ORTAK GİDERLERDEN YÖNETİME KARŞI MALİKLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. BU NEDENLE YÖNETİCİ, KİRALANAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT ORTAK GİDERLER VE AVANSI KİRACIDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 22. MADDESİNDEKİ KISITLAMA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İSTEYEBİLİRSE DE BUNUN ÖTESİNDE BİR ÖDEMEDE BULUNMASINI TALEP EDEMEZ.

Esas No :

 1997 / 1368

 

Karar No :

 1997 / 4037

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/04/1997

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANAN KİRACILARIN, GÜRÜLTÜ ÇIKARARAK VE BU YERİ RANDEVU EVİ GİBİ KULLANARAK ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİKLERİ HAKİMİN MÜDAHALESİ SONUNDA ANLAŞILSA BİLE, MAHKEME İHTARINA UYMAMANIN SONUCU PARA CEZASI OLDUĞUNDAN, BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE AİT OLAN AKTİN FESHİ VE TAHLİYE KARARI VERİLEMEZ.

Esas No :

 1997 / 54

 

Karar No :

 1997 / 277

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/04/1997

 

Özü : KİRACILAR ORTAK GİDERLERDEN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİRA MİKTARIYLA SORUMLUDURLAR. BU NEDENLE KİRACININ MECURU TAHLİYE ETTİĞİ TARİH KESİNOLARAK SAPTANDIKTAN SONRA TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE ÖDENMEYEN ORTAKGİDERLERDEN SORUMLU OLDUĞU TUTAR BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE KARARVERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1996 / 1778

 

Karar No :

 1996 / 2378

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/03/1996

 

Özü : TAPUDA MESKEN OLARAK GÖZÜKEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DAVACI DA DAHİL OLMAK ÜZERE KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALDIĞI BİR KARARLA HALEN MEVCUT HALİ İLE RADYO İSTASYONU OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE İLKE OLARAK 24.MADDE UYARINCA TAHLİYESİNE KARAR VERİLEMEZ. ANCAK ANA GAYRİMENKUL SAKİNLERİNE RAHATSIZLIK VERİLMESİ DURUMU HARİÇTİR.

Esas No :

 1995 / 6674

 

Karar No :

 1995 / 7406

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/06/1995

 

Özü : ANAGAYRIMENKULÜN ORTAK GİDER VE AVANSININ ÖDENMESİNDEN ÖNCELİKLE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ SORUMLUDUR. KİRACININ SORUMLULUĞU KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN BİR SORUMLULUKTUR VE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİRA PARASI İLE SINIRLIDIR.

Projeye Aykırılık

Esas No :

 2005 / 10211

 

Karar No :

 2006 / 210

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/01/2006

 

Özü : DAVA KONUSU EDİLEN ORTAK TERAS ÜZERİNDEKİ PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİĞİN DAVALI TARAFÇA YAPILMADIĞI, AYRICA BU ORTAK YERE DİĞER KAT MALİKLERİNİN ÇIKIŞLARININ ENGELLENDİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR KANIT İLERİ SÜRÜLÜP KANITLANMADIĞI GÖZETİLEREK DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN KABULÜ YOLUNDA HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 8661

 

Karar No :

 2006 / 105

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/01/2006

 

Özü : DAVA KONUSU YERDE UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA YENİDEN KEŞİF YAPILIP ONAYLI PROJEYE VE VAZİYET PLANINA AYKIRI OLARAK DAVALININ YAPMIŞ OLDUĞU TESİS VE DEĞİŞİKLİKLER BİRER BİRER SAPTANIP BUNLARIN KALDIRILMASINA VE ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 9755

 

Karar No :

 2005 / 11660

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/12/2005

 

Özü : DOSYADA TOPLANAN BELGE VE BİLGİLERE GÖRE, KAT MÜLKİYETLİ ANA TAŞINMAZDA DAVAYA KONU BİNANIN ÜZERİ PROJESİNDE AÇIK TERAS OLUP, BURADAN AKAN SU SIZINTILARINDAN DAVACIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNZARAR GÖRDÜĞÜ, BU NEDENLE TERASIN ONARILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ÇEKİŞME YOKTUR. BÖYLE BİR DURUMDA TERASIN ONAYLI PROJESİNE UYGUN OLARAK ISI VE SU YALITIMI YAPILIP ONARILMASINA KARAR VERMEK GEREKİRKEN, TERAS ÜZERİNE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ YASANIN 19.MADDESİNİN EMREDİCİ HÜKMÜNE AÇIKÇA AYKIRILIK OLUŞTURMAKTADIR.

Esas No :

 2005 / 9869

 

Karar No :

 2005 / 11677

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/12/2005

 

Özü : PANJURLARIN, BİNANIN ESTETİĞİNİ DE BOZAN, YASAYA VE PROJEYE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN SABİT BİR TESİS OLDUĞU KUŞKUSUZDUR. MAHKEMECE, YUKARIDA BELİRTİLEN İLKE VE HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK DAVAYA KONU EDİLEN PANJURLARIN DA KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK BU HUSUSTAKİ İSTEMİN REDDEDİLMİŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 8944

 

Karar No :

 2005 / 639

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE HÜKME DAYANAK ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, ÇATIDA PROJEYE UYGUN ALTI ADET BACADAN BAŞKA, PROJE DIŞI OLAN ÜÇ ADET BACANIN DAHA BULUNDUĞU BELİRTİLMİŞ DAVALI TARAF, BU BACALARIN DAHA ÖNCEDEN VAR OLDUĞUNU, BUNLARI KENDİLERİNİN YAPMADIĞINI SAVUNMUŞTUR. ONAYLI MİMARİ PROJEDE YER ALMAYAN BU ÜÇ ADET BACANIN DAVALILARCA DEĞİL DE ANAYAPI İNŞA EDİLİRKEN YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILDIĞININ BELİRLENMESİ DURUMUNDA, SÖZÜ EDİLEN BACALARIN KALDIRILIP BU KONUDA TERASIN PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNDEN YALNIZ DAVALILAR DEĞİL, TÜM KAT MALİKLERİ YÜKÜMLÜ OLACAKTIR. O HALDE MAHKEMECE BU DURUM YÖNTEMİNCE ARAŞTIRILIP, PROJE DIŞI BACALARIN DA DAVALILARCA YAPILMIŞ OLDUĞU YÖNTEMİNCE SAPTANMADAN KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1998 / 6285

 

Karar No :

 1998 / 7158

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/06/1998

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİNE ENGEL OLUŞTURAN PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN DAVALILARA YETKİLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMAK VEYA BELEDİYEYE BAŞVURMAK İÇİN MEHİL VERİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.

Esas No :

 1998 / 5236

 

Karar No :

 1998 / 6988

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/06/1998

 

Özü : BİZZAT KENDİSİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJEYE AYKIRILIK NEDENİ İLE KİŞİNİN, BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ YA DA KULLANANI HAKKINDA DAVA AÇMASI İYİNİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ.

Esas No :

 1998 / 5761

 

Karar No :

 1998 / 6937

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/06/1998

 

Özü : TÜM KAT MALİKLERİ MİMARİ PROJEYİ OLDUĞU GİBİ KORUMAK DURUMUNDA OLUP, TAMAMININ ONAYI OLMADAN MİMARİ PROJEDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.

Esas No :

 1998 / 5048

 

Karar No :

 1998 / 6112

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/05/1998

 

Özü : KAT MALİKLERİ, YAPININ DIŞ GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRMEYECEK VE ANAYAPININ STATİĞİNE ZARAR VERMEYECEK TADİLATI KENDİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNDE YAPABİLİRLER. ANCAK BU TADİLAT YAPILIRKEN ORTAK TESİSLERİN PROJESİNE AYKIRI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esas No :

 1998 / 4008

 

Karar No :

 1998 / 5412

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/05/1998

 

Özü : YAPININ ANA UNSURLARINDAN BİRİ DEĞİL İSE, PROJEYE AYKIRI OLAN DUVARIN YAPI İLE BİRLİKTE İNŞA EDİLMİŞ OLMASI MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASININ REDDİNİ GEREKTİRMEZ.

 

Konut - İşyeri Tartışması

Esas No :

 2006 / 8658

 

Karar No :

 2006 / 10666

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/12/2006

 

Özü : 634 SAYILI YASA 'NIN 28. MADDESİNE GÖRE, TÜM KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDEKİ YÖNETİM PLANININ AMİR HÜKMÜ UYARINCA; TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN AVUKATLIK BÜROSU OLARAK KULLANILMASI KESİN BİR ŞEKİLDE YASAKLANMIŞTIR.

Esas No :

 2002 / 18-772

 

Karar No :

 2005 / 1090

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/12/2002

 

Özü : YÖNETİM PLANININ, 23.MADDESİNDE <> HÜKMÜ YERALMAKTADIR. YÖNETİM PLANINDA YAPILAN BU DÜZENLEME İLE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AHLAKA VE ADABA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANIMI KESİNLİKLE YASAKLANDIKTAN SONRA, MESKENİN DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARIN BULUNMASI KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR. HÜKÜMDE YERALAN <> İFADESİ SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KÜTÜKTE KAYITLI NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİNİ KAPSADIĞINDAN, BÜRO NİTELİĞİNDE KULLANIMIN DA YASAKLANDIĞI AÇIKTIR.

Esas No :

 2000 / 1006

 

Karar No :

 2000 / 1069

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 21/06/2000

 

Özü : 1. KANUN KOYUCUNUN ÖZEL BİR ÖNEM ATFEDEREK DÜZENLEDİĞİ 634 SAYILI KANUNUN 24. MADDESİNİN 2 VE 3. FIKRALARI YASANIN AMİR HÜKÜMLERİNDEN OLUP BUNUN HİLAFINA OLAN YÖNETİM PLANI HÜKMÜNE İTİBAR EDİLMEMELİDİR. 2. MESKEN OLAN 5 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN, İŞYERİ OLARAK KULLANIM VEYA KİRAYA VERİLEBİLMESİNİ ÖNGÖREN YÖNETİM PLANIN AKSİNE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLİRKEN KAT MALİKLERİNİN TÜMÜNÜN İMZALARINI TAŞIYAN NOTERDEN ONAYLI LİSTEDE TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN "MESKEN" OLDUĞU BELİRTİLİP TAPU KÜTÜĞÜNE BÖYLE TESCİL EDİLMESİ İSTENMİŞ VE İSTEK YERİNE GETİRİLMİŞTİR. BU BEYANA DEĞİL DE, DAHA ÖNCE İMZALANMIŞ "YÖNETİM PLANI"NA ÖNCELİK VERİLMESİNE, YASANIN 28. MADDESİ YETERLİ DAYANAĞI SAĞLAYAMAZ. 3. YÖNETİM PLANINDA, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN BİRİSİNE DİĞERLERİNE GÖRE AYRICALIK VE ÜSTÜNLÜK SAĞLANMASI KANUNA VE HAKKANİYETE UYGUN DÜŞMEDİĞİNDEN BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYICI KABUL EDİLEMEZ.

Esas No :

 1998 / 6747

 

Karar No :

 1998 / 8261

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/07/1998

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜM, TAPU KAYDINA GÖRE İŞYERİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24. MADDESİNİN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. GAZİNO YA DA KAFE-BAR OLARAK KULLANILMASINA YASAL ENGEL BULUNMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ FAALİYETİN DİĞER KAT MALİKLERİNİ RAHATSIZ EDİP ETMEDİĞİNİN TESPİTİ, RAHATSIZLIK SÖZKONUSU İSE BU DAVRANIŞLARA SON VERİLMESİ İÇİN UYGULANACAK TEDBİRLERE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 4556

 

Karar No :

 1998 / 6461

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/06/1998

 

Özü : MAHKEMECE YAPILACAK ARAŞTIRMA SONUCUNDA, PROJE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN BİR TADİLATA GİDİLMEDEN ANAGAYRİMENKULÜN DİĞER MALİKLERİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ SABİT OLAN PASTA-BÖREK İMALATINDAN KAYNAKLANAN KOKUNUN GİDERİLMESİNİ SAĞLAYACAK ÖNLEMLER BELİRLENEREK BUNLARIN YAPIMININ EMREDİLMESİ, PROJE DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN BU ÖNLEMLERİN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL İSE, PASTA-BÖREK İMALİ ÖNGÖRÜLEREK PROJELENDİRİLMEMİŞ OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE BU FAALİYETLERİN YASAKLANMASI GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 4787

 

Karar No :

 1998 / 6274

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1998

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ AYIRAN DUVARIN TAŞIYICI OLMAMASI VE YAPININ STATİĞİNE ZARAR VERMEMESİ KOŞULUYLA BİTİŞİK BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN RIZASIYLA KALDIRILMASI, DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASINA BAĞLI DEĞİLSE DE, SOMUT OLAYDA, BU SURETLE MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜM İŞYERİ NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜME KATILMIŞ VE DOLAYISIYLA MESKEN DE İŞYERİ NİTELİĞİ KAZANMIŞ OLDUĞUNDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24/2. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 5555

 

Karar No :

 1998 / 6226

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/05/1998

 

Özü : YARGITAY UYGULAMALARINDA, BAĞIMSIZ BÖLÜM SINIRLARINI VE EKLENTİLERİNİ GEÇMEMEK VE MESKEN OLARAK KULLANILMAK KOŞULUYLA, MESKENLERİN PANSİYON OLARAK KULLANIMI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24. MADDESİNDEKİ YASAK KAPSAMINDA GÖRÜLMEMEKLE BİRLİKTE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN OTEL OLARAK KULLANIMI BU UYGULAMA DIŞINDADIR.

Esas No :

 1998 / 4253

 

Karar No :

 1998 / 5094

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/1998

 

Özü : MESKENDE DOKTOR MUAYENEHANİSE AÇILMASINA CEVAZ VERİLMEKTE İSE DE, BU FAALİYETİN ŞİRKET BİÇİMİNDE YAPILMASI BU KAPSAM DIŞINDADIR. EV TİPİ KLİMA CİHAZLARINA PROJEDE OLMASA BİLE UYGULAMADA İZİN VERİLMEKTE İSE DE, BUNLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PENCERE VEYA BALKONLARINA TAKILMASI MÜMKÜN İKEN ORTAK YER OLAN DIŞ DUVAR DELİNEREK MONTE EDİLMELERİ, ORTAK YERE TEVAVÜZ NİTELİĞİNDEDİR.

Esas No :

 1998 / 962

 

Karar No :

 1998 / 1365

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/02/1998

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NA GÖRE KÜTÜKTE MESKEN OLARAK KAYITLI YERLERİN SİNEMA, TİYATRO, KAHVEHANE, GAZİNO, PAVYON, BAR, KULÜP, FIRIN, LOKANTA, PASTAHANE, DÜKKAN ŞEKLİNDE İŞLETİLMESİ KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEKLERİ KARARA BAĞLIDIR. KANUNUN SAYDIĞI İŞYERLERİ SINIRLI DEĞİLDİR. KANUNDA "GİBİ YERLER" DENİLMEK SURETİYLE SAYILAN YERLERE BENZEYEN YERLER DE FIKRA KASAMINA ALINMIŞTIR. SOMUT OLAYDA, DAVACININ YAPACAĞI TEKSTİL İŞİ KANUNUN SAYDIĞI İŞLERE BENZER NİTELİKTE OLDUĞUNDAN TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEKLERİ KARARA GÖRE YAPILMASI GEREKEN İŞLERDENDİR.

Esas No :

 1998 / 1189

 

Karar No :

 1998 / 1203

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/02/1998

 

Özü : İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASINDA, DAVACI KİRALAYANIN YAPACAĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EMLAKÇILIK İŞİ İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN İZNİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI ARAŞTIRILMAMIŞTIR. BU YÖNDEN DAVACIYA SÜRE VERİLMESİ, 634 SAYILI KANUNUN 24. MADDESİNİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI VE TÜM DELİLLER BİR ARADA DEĞERLENDİRİLEREK BİR HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

 

Rahatsız Etme

Esas No :

 2005 / 1176

 

Karar No :

 2053 / 3027

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/03/2005

 

Özü : DAVALI KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE ANİ VE YÜKSEK TONDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLACAK İŞLERİ YAPMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE SAĞLIK SORUNU OLAN ÇOCUĞUNUN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN DAVACIYA GEREKEN ÖNLEMLERİ ALABİLMESİ AMACIYLA HABER VERMESİNE VE DAVALININ BU KONUDA UYARILMASINA KARAR VERİLMESİ DOĞRUDUR. ANCAK ÖNCEDEN YAPILMIŞ GÜRÜLTÜLERİN ÖNLENMESİ BİÇİMİNDEKİ BİR KARARIN İNFAZI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esas No :

 2004 / 9658

 

Karar No :

 2005 / 1122

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/02/2005

 

Özü : SOMUT OLAYDA DAVALI MİRZA ANATAŞINMAZDA KAT MALİKİ, DİĞER DAVALI İSE ONUN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE SÜREKLİ OTURMAKTA OLAN KIZIDIR. DAVA DİLEKÇESİNDE VE YARGILAMA AŞAMASINDA DAVACI TARAFIN İLERİ SÜRDÜĞÜ HUSUSLAR KAT MÜLKİYETİ YASASI'NIN 18. MADDESİ KAPSAMINDA OLUP, BU DURUMDA DAVALI TARAFIN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE OTURANLARA VERDİKLERİ RAHATSIZLIĞIN SAPTANMASI İLE BUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2003 / 258

 

Karar No :

 2003 / 1716

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/03/2003

 

Özü : AKSİNE SÖZLEŞME OLMADIKÇA, HER KAT MALİKİNİN, ANA TAŞINMAZIN TÜM ORTAK YERLERİNİ KULLANMAK VE BURADAN YARARLANMAK HAKLARI VARDIR. KAT MALİKLERİ ORTAK YERLERİ KULLANIRKEN DOĞRULUK KURALLARINA UYMAK, BİRBİRİNİ RAHATSIZ ETMEMEK, BİRBİRİNİN HAKKINI ÇİĞNEMEMEK VE YÖNETİM PLANI HÜKÜMLERİNE UYMAKLA KARŞILIKLI OLARAK YÜKÜMLÜDÜRLER. DAVALININ, ORTAK YERİ ÖZEL GARAJ OLARAK, DİĞER KAT MALİKLERİNİN YARARLANMASINI ENGELLEYECEK VE ONLARIN KULLANMA HAKKINI ÇİĞNEYECEK BİÇİMDE TEK BAŞINA KULLANDIĞI SAPTADIĞINDA, MÜDAHALESİNİN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 6562

 

Karar No :

 1998 / 7156

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/06/1998

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ REJİMİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ, DİĞER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE ZARAR VERECEK VEYA ONU RAHATSIZ EDECEK BİR KOLAYLIĞI KULLANMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR. KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNE RAHATSIZLIK VE ZARAR VERECEKSE, BUNLARIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER ALINMAKSIZIN BU KOLAYLIĞIN KULLANILMASINA DEVAM EDİLEMEZ.

Esas No :

 1998 / 4556

 

Karar No :

 1998 / 6461

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/06/1998

 

Özü : MAHKEMECE YAPILACAK ARAŞTIRMA SONUCUNDA, PROJE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN BİR TADİLATA GİDİLMEDEN ANAGAYRİMENKULÜN DİĞER MALİKLERİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ SABİT OLAN PASTA-BÖREK İMALATINDAN KAYNAKLANAN KOKUNUN GİDERİLMESİNİ SAĞLAYACAK ÖNLEMLER BELİRLENEREK BUNLARIN YAPIMININ EMREDİLMESİ, PROJE DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN BU ÖNLEMLERİN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL İSE, PASTA-BÖREK İMALİ ÖNGÖRÜLEREK PROJELENDİRİLMEMİŞ OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE BU FAALİYETLERİN YASAKLANMASI GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 2321

 

Karar No :

 1998 / 3865

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/04/1998

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ VEYA KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ TAŞINMAZLARDA MESKEN VE BÜRO TİPİ MÜNFERİT KLİMA CİHAZLARININ KULLANILMASI, BUNLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BALKONUNA YA DA PENCERESİNE MONTE EDİLMESİ VE DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKİNLERİNİ RAHATSIZ ETMEMESİ KOŞULUNA BAĞLIDIR.

Esas No :

 1998 / 1639

 

Karar No :

 1998 / 2304

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/03/1998

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNDEN BİR VEYA BİRKAÇI, KANUNİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK SURETİYLE DİĞER KAT MALİKLERİNİN HAKLARINI ONLAR İÇİN ÇEKİLMEZ HALE GELECEK ŞEKİLDE İHLAL EDERLERSE, O KAT MALİKİ VEYA MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKININ DİĞER MALİKLERE DEVREDİLMESİ MAHKEMEDEN İSTENEBİLİR. ÇEKİLMEZLİK HALİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞI YARGILAMA İLE BELİRLENİR. ANCAK BU DAVANIN ÖN ŞARTI KAT MALİKLERİNİN BİR ARAYA GELEREK HEM ÇEKİLMEZLİK HALİNİ HEM DE BAĞIMSIZ BÖLÜM DEVRİNİ KENDİ ARALARINDA KONUŞUP TARTIŞMALARINI ÖNGÖREN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISIDIR. BU TOPLANTI YAPILMADAN DEVİR İSTEMİ İLE DAVA AÇILAMAZ.

Esas No :

 1997 / 10249

 

Karar No :

 1997 / 11409

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/11/1997

 

Özü : TAPUDA DÜKKAN OLARAK KAYITLI İŞYERİNDE FAALİYETTE BULUNULURKEN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE OTURANLARIN RAHATSIZ EDİLMEMELERİ BÖYLE DURUMLAR VAR İSE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 1368

 

Karar No :

 1997 / 4037

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/04/1997

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANAN KİRACILARIN, GÜRÜLTÜ ÇIKARARAK VE BU YERİ RANDEVU EVİ GİBİ KULLANARAK ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİKLERİ HAKİMİN MÜDAHALESİ SONUNDA ANLAŞILSA BİLE, MAHKEME İHTARINA UYMAMANIN SONUCU PARA CEZASI OLDUĞUNDAN, BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE AİT OLAN AKTİN FESHİ VE TAHLİYE KARARI VERİLEMEZ.

Esas No :

 1995 / 12965

 

Karar No :

 1996 / 1312

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/02/1996

 

Özü : KAT MALİKLERİ VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE OTURANLAR BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİ, EKLENTİ VE ORTAK YERLERİ KULLANIRKEN BİRBİRLERİNİ RAHATSIZ ETMEMEK VE BİRBİRLERİNİN HAKLARINI ÇİĞNEMEMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER. BU ZORUNLULUĞA RİAYET EDİLMEMESİ DURUMUNDA İLGİLİLERİN BAŞVURUSU ÜZERİNE HAKİM, KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 33. MADDESİND BELİRTİLEN MÜDAHALEYİ YAPMAK VE TEDBİRLERİ UYGULAMAK DURUMUNDADIR.

İzin Zorunluluğu

Esas No :

 2005 / 8181

 

Karar No :

 2005 / 10981

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/12/2005

 

Özü : İLERİDE DOĞACAK ZARARI KARŞILAMAK AMACIYLA AVANS NİTELİĞİNDE BİR PARANIN BLOKE EDİLMESİNDEN SÖZ EDİLEBİLİR İSE DE DAVACININ ÖNCELİKLE TAHSİL İSTEMİNDE BULUNUP TAHSİLİ GEREKEN BU PARANIN AYRICA BLOKE EDİLMESİNİ İSTEMİŞ OLMASI KARŞISINDA HENÜZ DOĞMAYAN (BU NEDENLE DE NİTELİĞİ VE MİKTARI BELLİ OLMAYAN) BİR ZARARLA İLGİLİ OLARAK AÇILAN DAVANIN REDDİ YOLUNDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

Esas No :

 2002 / 18-772

 

Karar No :

 2005 / 1090

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/12/2002

 

Özü : YÖNETİM PLANININ, 23.MADDESİNDE <> HÜKMÜ YERALMAKTADIR. YÖNETİM PLANINDA YAPILAN BU DÜZENLEME İLE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AHLAKA VE ADABA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANIMI KESİNLİKLE YASAKLANDIKTAN SONRA, MESKENİN DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARIN BULUNMASI KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR. HÜKÜMDE YERALAN <> İFADESİ SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KÜTÜKTE KAYITLI NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİNİ KAPSADIĞINDAN, BÜRO NİTELİĞİNDE KULLANIMIN DA YASAKLANDIĞI AÇIKTIR.

Esas No :

 2001 / 1149

 

Karar No :

 2001 / 1170

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 26/12/2001

 

Özü : DAVA, ANA YIPININ DEPREMDEN HASAR GÖRDÜĞÜ, BU NEDENLE GEREKLİ ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN YAPILMASI GEREKTİĞİ, DAVALI KİRACININ İSE İHTİLAF KONUSU İŞYERİNİ BOŞALTMADIĞI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILAMADIĞI İDDİASINA DAYALI ONARIM İÇİN DAVALININ GEÇİCİ OLARAK TAHLİYESİNE İZİN VERİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. BİLİRKİŞİ ONARIM VE GÜÇLENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU VE BUNUN İÇİN DE DAVALININ TAHLİYESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE RAPOR TANZİM ETMİŞTİR. İZİN YÜZÜNDEN DOĞACAK HER TÜRLÜ ZARARIN DERHAL KARŞILANMASI GEREKİR. SOMUT OLAYDA, BİR VEYA BİRKAÇ BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ HASAR VEYA BOZUKLUĞUN GİDERİLMESİ DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. ANA YAPININ TÜMÜ İLE İLGİLİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. BU GÜÇLENDİRME BİNADA OTURAN HERKESİN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ OLUP ZORUNLUDUR. BU DURUMDA GEÇİCİ TAHLİYE EDİLEN İŞYERİNDE YENİDEN İMALAT YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ HARCAMALAR TALEP EDİLEBİLİR. TİCARİ FAALİYETTE BULUNULMADIĞI GEREKÇESİYLE GELİR KAYBI, ÇALIŞMAYAN İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET VS. GİDERLER TALEP EDİLEMEZ. AÇIKLANAN HUSUSLAR DİKKATE ALINMADAN VE ZARAR ÖDETİLMEDEN TAHLİYEYE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.

Esas No :

 2001 / 140

 

Karar No :

 2001 / 201

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 28/02/2001

 

Özü : UYUŞMAZLIK, CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ZORUNLULUK ARZ EDEN ONARIM İÇİN GİRİLMESİ ZORUNLU BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TİCARİ FAALİYETTE BULUNAMADIKLARI SÜRE İÇİN KAT MALİKLERİNİN TAZMİNATLA SORUMLU OLUP OLMADIKLARI NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ONARIM ÇALIŞMASINA ACİLEN BAŞLANMASI ZORUNLUDUR. KAT MALİKLERİ VE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANANLAR BU HUSUSTA İYİ NİYETLİ VE ÖZVERİLİ DAVRANMALIDIR. GEREKLİ İZNİ VERMEYEREK DAVA AÇILMASINA NEDEN OLAN DAVALI-KİRACILAR ALEYHİNDE BU DAVADAN ÖNCE TAHLİYE KARARI ALINMIŞ BULUNMAKTADIR. TAHLİYE KARARI UYARINCA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BOŞALTMAK ZORUNDA OLAN DAVALILAR LEHİNE AÇIKLANAN NEDENLERLE ÇALIŞMADIKLARI GÜNLER İÇİN TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 1998 / 1755

 

Karar No :

 1998 / 3552

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/04/1998

 

Özü : DAVACININ, DAVALIYI RAHATSIZ ETMEK İÇİN DAVA AÇTIĞINA DAİR BİR BULGU YA DA ARIZANIN BAŞKA YERDEN KAYNAKLANDIĞINA DAİR BİR TESPİT BULUNMADIĞINA GÖRE ARIZANIN GİDERİLMESİ VE YERİNİN TESPİTİ İÇİN MÜSAADE KARARI VERİLMELİDİR.

Esas No :

 1995 / 6219

 

Karar No :

 1995 / 8275

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/07/1995

 

Özü : ANA YAPININ TÜMÜ HARAP OLMUŞSA KAT MÜLKİYETİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER.

Esas No :

 1995 / 5853

 

Karar No :

 1995 / 6692

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/06/1995

 

Özü : BETONARME ÇATININ YIKILIP DEĞİŞTİRİLMESİNİ GEREKTİRECEK ÖLÇÜDE ESASLI TADİLAT VE YIKIMA İLİŞKİN DAVALARDA, DİĞER PAY SAHİPLERİNİN ONAYI ARANMAKSIZIN, TAPUDA YARI ORANINDA PAYDAŞ OLAN DAVACININ DAVA YETENEĞİNİN BULUNDUĞUNU KABUL YERSİZDİR.

Esas No :

 1994 / 461

 

Karar No :

 1994 / 592

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/10/1994

 

Özü : TAPUDA MESKEN OLARAK GÖRÜLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ SAĞLANMADAN İŞYERİ OLARAK KULLANILAMAZ. ŞİRKET MERKEZİ VE BÜROLARI DA İŞYERİ KAPSAMINDADIR.

Esas No :

 1993 / 5320

 

Karar No :

 1993 / 7092

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/05/1993

 

Özü : MÜŞTEREK YER OLAN TERASTA KAPALI MESKEN İNŞA ETMEK TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYINI GEREKTİRİR.

Esas No :

 1991 / 60

 

Karar No :

 1991 / 175

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 03/04/1991

 

Özü : PANCURLAR SABİT TESİS OLMADIĞINDAN TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADAN DA TAKILABİLİR

 

Yasak İşler

Esas No :

 2005 / 695

 

Karar No :

 2005 / 759

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 21/12/2005

 

Özü : YARGITAY UYGULAMALARINDA MESKEN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BİR BÖLÜMDE DOKTOR MUAYENEHANESİ, AVUKAT YAZIHANESİ VEYA MÜHENDİSLİK BÜROSU AÇILABİLMESİ SÖZÜ EDİLEN YASA MADDESİNDE BELİRTİLEN İŞYERİ NİTELİĞİNDE SAYILMAMAKTA VE TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALDIKLARI BİR KARARIN VARLIĞI ARANMAMAKTA İSE DE, TÜM KAT MALİKLERİ İLE ONLARIN KÜLLİ VE CÜZ'İ HALEFLERİNİ BAĞLAYAN SÖZLEŞME NİTELİĞİNDEKİ YÖNETİM PLÂNININ 12. MADDESİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPU SİCİLİNDE BELİRTİLEN NİTELİKLERİ DIŞINDA KULLANILAMAYACAĞI AÇIKÇA HÜKME BAĞLANMIŞ OLDUĞUNDAN, "MÜŞAVİRLİK BÜROSU" ŞEKLİNDE KULLANILAN BÜRONUN MESKEN NİTELİĞİNDE OLMADIĞI GÖZETİLEREK DAVALILARA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPUDA YAZILI OLAN MESKEN NİTELİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 5370

 

Karar No :

 2005 / 9216

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/10/2005

 

Özü : DAVA MALİKE YA DA MALİKLE BİRLİKTE DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANAN KİŞİYE KARŞI AÇILABİLECEĞİ GİBİ, BAŞLANGIÇTA BUNLARDAN SALT BİRİNE AÇILMIŞSA YARGILAMA SIRASINDA DİĞERİNİN YÖNTEMİNCE DAVAYA KATILMALARININ SAĞLANIP TOPLANACAK KANITLARLA HÜKÜM KURULMALIDIR. SOMUT OLAYDA BELİRTİLEN İLKEYE UYGUN OLARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ MALİKTEN KİRALAYAN H.'NİN DA DAVAYA KATILIP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIĞINA GÖRE İŞİN ESASI HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 6736

 

Karar No :

 2005 / 9255

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/10/2005

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINDA ANATAŞINMAZIN PROJESİNDE YER ALMAMIŞ OLSA BİLE KOMŞULARINI RAHATSIZ ETMEMEK KAYDIYLA BİR KAT MALİKİNİN, EV TİPİ KLİMA CİHAZINI KENDİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN DUVAR VE BALKONUNA KONULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. DAVALI-KARŞI DAVACI KENDİSİNE AİT KLİMA CİHAZINI KENDİ BALKONUNUN DÖŞEMESİNE (İÇ HACMİNE) MONTE ETTİĞİNE GÖRE BUNA İLİŞKİN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 1118

 

Karar No :

 2005 / 3174

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/04/2005

 

Özü : KONUT OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI NEDENİYLE MESKENE DÖNÜŞTÜRME DAVASINI ANA TAŞINMAZDA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLANLAR AÇABİLİR. YÖNETİCİNİN BU DAVAYI AÇABİLMESİ İÇİN KENDİSİNE KAT MALİKLERİ KURULUNCA ÖZEL YETKİ VERİLMİŞ OLMASI GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 18-47

 

Karar No :

 2004 / 561

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/10/2004

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASININ 24.MADDESİNİN İLK FIKRASINDA ANAGAYRİMENKULÜN KÜTÜKTE MESKEN, İŞ VEYA TİCARET YERİ OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE HASTAHANE, DİSPANSER, KLİNİK, POLİKLİNİK, ECZA LABORATUARI GİBİ MÜESSESELERİN KURULAMAYACAĞI KESİN YASAK OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.DİSPANSER, KLİNİK, POLİKLİNİK NİTELİĞİNDE OLMAYAN MUAYENEHANELER BU HÜKMÜN DIŞINDA TUTULMUŞTUR. ANCAK HASTALARDAN ALINAN MATERYALLERİN LABORATUARDA BİR TAKIM İŞLEMLERDEN GEÇİRİLEREK İNCELENMESİ OLGUSU MUAYENE İŞİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

Esas No :

 2004 / 476

 

Karar No :

 2004 / 561

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/10/2004

 

Özü :  YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINDA, ECZA LABORATUARI GİBİ SAİR LABORATUAR ÇALIŞMALARI YASAK KAPSAMINDA MÜTALAA EDİLMEKTE, YASAK KAPSAMI DIŞINDA KALAN VE MUAYENEHANEDE YAPILABİLECEK İŞİN İSE DOĞRUDAN HASTA ÜZERİNDE ELLE VEYA ALETLERLE YAPILAN SAĞLIK KONTROLÜNÜ VE OPERASYON SAYILAMAYACAK MÜDAHALELERİ İÇERİR NİTELİKTE OLMASI ARANMAKTADIR. BUNA GÖRE, HASTALARDAN ALINAN MATERYALLERİN LABORATUARDA BİR TAKIM İŞLEMLERDEN GEÇİRİLEREK İNCELENMESİ OLGUSU MUAYENE İŞİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ. HAL BÖYLE İKEN BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA YERİNDE OLMAYAN SAPTAMALARIN VE LABORATUAR İŞLETME RUHSATINI VEREN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISINDAKİ NİTELENDİRME ESAS ALINARAK PATOLOJİ LABORATUARI YÖNÜNDEN DE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI DOĞRU BULUNMAMIŞTIR.

Esas No :

 2004 / 50

 

Karar No :

 2004 / 38

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 28/01/2004

 

Özü : DAVA KONUSU TAŞINMAZ TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI OLMASINA, GEREK YÖNETİM PLANINDA BU KONUDA BİR AÇIKLIK BULUNMAMASINA, GEREKSE KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMAMASINA RAĞMEN BU YERİN DAVALI KİRACIYA FOTOĞRAF STÜDYOSU OLARAK KULLANILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLDİĞİ VE İBRAZ EDİLEN KİRA SÖZLEŞMESİNE GÖRE; DAVALININ BU YERİ 02.02.1999 TARİHİNDEN BU GÜNE KADAR İŞYERİ OLARAK KULLANDIĞI, BUNA DİĞER KAT MALİKLERİNİN BİR İTİRAZI OLDUĞUNA DAİR BİR BİLGİ YADA İDDİANIN DOSYAYA YANSIMADIĞI, DAVACININ YOZGATTA BULUNAN ECZANESİNİ ANKARAYA TAŞIMAK İSTEDİĞİ VE BU AMAÇLA DAVA KONUSU TAŞINMAZI 26.12.2001 TARİHİNDE SATIN ALDIĞI, 6570 SAYILI GKHK'NUN 7/D MADDESİ GEREĞİNCE 1 AYLIK YASAL SÜRE İÇİNDE İHTAR ÇEKİP 6 AYLIK BEKLEME SÜRESİ SONUNDA BU DAVAYI AÇTIĞI, BİLİRKİŞİ RAPORLARINA, GÖRE, DAVA KONUSU TAŞINMAZIN FİZİKİ OLARAK ECZANE OLARAK KULLANILMASINA UYGUN OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.

Esas No :

 2003 / 416

 

Karar No :

 2003 / 433

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 25/06/2003

 

Özü : DAVA, TAPUDA DEPO OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KAT MALİKLERİNDEN MUVAFAKAT ALINMADAN İŞYERİ OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASINA DAYALI HAKİMİN MÜDAHALESİ VE KİRACININ TAHLİYESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. KÜTÜKTE MESKEN OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜM TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE VERİLMİŞ KARARI BULUNMADIKÇA İŞYERİ OLARAK KULLANILAMAZ. ANCAK, YARGITAYIN YERLEŞİK UYGULAMASINA GÖRE DEPO NİTELİKLE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PROJEYE AYKIRILIK YAPILMADIĞI SÜRECE İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI KAT MALİKLERİNİN İZNİNE BAĞLI DEĞİLDİR.

Esas No :

 2003 / 411

 

Karar No :

 2003 / 417

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 11/06/2003

 

Özü : DAVA, TAPU KÜTÜĞÜNDE MESKEN OLARAK KAYITLI OLAN BÖLÜMÜN, YÖNETİM PLANINDAKİ YASAKLAYICI HÜKÜMLERE AYKIRI OLARAK İŞYERİ OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASIYLA TAHLİYE TALEBİNE İLİŞKİNDİR. YÖNETİM PLANINDA SADECE MESKEN OLARAK KULLANILACAĞI YAZILI BAĞIMSIZ BÖLÜM MUAYENEHANE OLARAK KULLANILAMAZ.

Esas No :

 2002 / 7572

 

Karar No :

 2002 / 10144

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/10/2002

 

Özü : BELLİ MESLEK MENSUPLARININ MÜNFERİDEN KENDİ EMEĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER, MESKENDE YAPILABİLECEK BÜRO HİZMETLERİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİR İSE DE, BU NİTELİKTE OLMAYAN HER TÜR TİCARİ FAALİYET (EMLAK BÜROSU ŞEKLİNDEKİ KULLANIM) MESKENDE YÜRÜTÜLEBİLECEK BÜRO FAALİYETİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ. YARGITAY UYGULAMALARINDA, MESKENE DÖNÜŞTÜRME İSTEMİ VE KARARININ, TANINAN SÜREDE YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA, KİRACININ TAHLİYESİNİ DE İÇERDİĞİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

Kat İrtifakı Devri İsteme

Esas No :

 2004 / 9658

 

Karar No :

 2005 / 1122

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/02/2005

 

Özü : SOMUT OLAYDA DAVALI MİRZA ANATAŞINMAZDA KAT MALİKİ, DİĞER DAVALI İSE ONUN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE SÜREKLİ OTURMAKTA OLAN KIZIDIR. DAVA DİLEKÇESİNDE VE YARGILAMA AŞAMASINDA DAVACI TARAFIN İLERİ SÜRDÜĞÜ HUSUSLAR KAT MÜLKİYETİ YASASI'NIN 18. MADDESİ KAPSAMINDA OLUP, BU DURUMDA DAVALI TARAFIN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE OTURANLARA VERDİKLERİ RAHATSIZLIĞIN SAPTANMASI İLE BUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 1639

 

Karar No :

 1998 / 2304

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/03/1998

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNDEN BİR VEYA BİRKAÇI, KANUNİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK SURETİYLE DİĞER KAT MALİKLERİNİN HAKLARINI ONLAR İÇİN ÇEKİLMEZ HALE GELECEK ŞEKİLDE İHLAL EDERLERSE, O KAT MALİKİ VEYA MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKININ DİĞER MALİKLERE DEVREDİLMESİ MAHKEMEDEN İSTENEBİLİR. ÇEKİLMEZLİK HALİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞI YARGILAMA İLE BELİRLENİR. ANCAK BU DAVANIN ÖN ŞARTI KAT MALİKLERİNİN BİR ARAYA GELEREK HEM ÇEKİLMEZLİK HALİNİ HEM DE BAĞIMSIZ BÖLÜM DEVRİNİ KENDİ ARALARINDA KONUŞUP TARTIŞMALARINI ÖNGÖREN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISIDIR. BU TOPLANTI YAPILMADAN DEVİR İSTEMİ İLE DAVA AÇILAMAZ.

Esas No :

 1996 / 8046

 

Karar No :

 1996 / 9435

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/10/1996

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 25. MADDESİNE DAYANILARAK AÇILAN DAVADA, DAVALIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEVRİNE İLİŞKİN DAVANIN, TAKİP KONUSU EDİLEN BORÇLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN İCRA DOSYALARI GETİRİLİP İNCELENMEDEN REDDİ İSABETLİ DEĞİLDİR.

Esas No :

 1996 / 1053

 

Karar No :

 1996 / 1628

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/02/1996

 

Özü : KAT İRTİFAKININ SONA ERDİRİLMESİNİN İSTENEBİLMESİ İÇİN BEŞ YILLIK SÜRENİN DOLMUŞ OLMASI GEREKİR.

Esas No :

 1987 / 23572

 

Karar No :

 1988 / 3306

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/02/1988

 

Özü : ARSA PAYI İLE KAT İRTİFAKININ DEVRİNİN İSTENEBİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE NOTERDEN BİR İHTAR KEŞİDE EDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1986 / 11084

 

Karar No :

 1986 / 12090

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/09/1986

 

Özü : İLERİDE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMEK ÜZERE İNŞA EDİLECEK BİR BİNANIN KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN, İNŞAATIN, SÖZLEŞMEYE VE PLANA GÖRE TAMAMLANMASI İÇİN KENDİLERİNE DÜŞEN BORÇLARI YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI, İHTARA RAĞMEN İKİ AY İÇİNDE BUNLARI YERİNE GETİRMEZLERSE HAKİMLİKÇE ÖTEKİ PAYDAŞLARA DEVREDİLECEĞİ KMK.'NUN 26. MADDESİNDE YAZILIDIR.

Esas No :

 1982 / 550

 

Karar No :

 1984 / 905

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 07/11/1984

 

Özü : KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN KENDİLERİNE DÜŞEN BORÇLARI ÖDEMEMELERİ NEDENİYLE HAKLARINDA MÜLKİYETİN ZORUNLU DEVRİ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KAT MÜLKİYETİ YASASININ 17. MADDESİNE GÖRE YÖNETİCİ ATANMASI GEREKLİ DEĞİLDİR.

Esas No :

 1982 / 9765

 

Karar No :

 1982 / 9879

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/11/1982

 

Özü : BİR HAFTA ARAYLA YAPILAN TAKİPLER DAVACILARIN İYİNİYETLİ OLMADIKLARINI VE YALNIZCA 25. MADDEDEKİ ŞARTLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BU ŞEKİLDE DAVRANDIKLARI KANISINI YARATTIĞINDAN, İSTEMLERİN REDDİ KARARI YERİNDEDİR.

Esas No :

 1981 / 1029

 

Karar No :

 1981 / 1904

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/03/1981

 

Özü : KİRACININ TAPUDA İKAMETGAH OLARAK KAYITLI BÖLÜMÜ İŞYERİ OLARAK KULLANMASI VE KÖPEK BESLEMESİ DİĞER MALİKLERE 25. MADDEYE DAYANARAK TAHLİYE TALEP ETME HAKKINI BAHŞETMEZ.

Esas No :

 1979 / 6540

 

Karar No :

 1979 / 8112

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/11/1979

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYARINCA DAVALIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜLKİYETİNİN İPTALİ İLE DİĞER MALİKLER ADINA TESÇİLİ DAVASININ GÖRÜLMESİNDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

Zararların Tazmini

Esas No :

 2001 / 560

 

Karar No :

 2001 / 589

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 04/07/2001

 

Özü : DAVA, KAT MALİKİ OLAN DAVALININ, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE HAYVAN BESLEYEREK KOMŞULARINA VERDİĞİ ZARARIN ÖNLENMESİ İÇİN HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. DAVAYI KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ AÇMIŞTIR. YÖNETİCİNİN HANGİ HALLERDE DAVA VE İCRA TAKİBİ YAPABİLECEĞİ YASADA BELİRTİLMİŞTİR. KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ, DAVA AÇMA YETKİSİ OLMAYAN KONULARDA, KAT MALİKLERİ TARAFINDAN YETKİ VERİLMESİ HALİNDE DAVA AÇABİLİR. ANCAK YETKİYE İLİŞKİN KARAR İBRAZ EDİLMELİDİR. YÖNETİCİYE DAVA AÇMA YETKİSİ VERİLİRSE, TEMSİLCİ SIFATIYLA DAVA AÇACAKTIR. SOMUT OLAYDA, DAVA KONUSU OLAY İLE İLGİLİ YETKİ VERİLMİŞTİR. DAVACI-YÖNETİCİNİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAKTADIR.

Esas No :

 1996 / 5392

 

Karar No :

 1996 / 5757

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/11/1996

 

Özü : ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞME GEREĞİ KENDİSİNE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN DEVRETTİKLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, KOŞULLARI VARSA, GEREK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER, GEREKSE ORTAK YERLERDEKİ KUSURLU VE EKSİK İŞLER BEDELİNİ ZAMAN AŞIMI SÜRESİNCE İSTEYEBİLECEĞİ YARGITAYIN YERLEŞMİŞ İÇTİHATLARINDANDIR.

Esas No :

 1995 / 5755

 

Karar No :

 1995 / 6582

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/06/1995

 

Özü : TERAS DAVALI TERAS KATI MALİKİ TARAFINDAN KULLANILMAKTA OLSA BİLE ORTAK YERLERDENDİR. DAVALININ TERAS KAPLAMASININ HASARA UĞRAMASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR EYLEMİ OLDUĞU TESPİT EDİLMEDİKCE ORTAK OLAN BU YERDE VUKU BULAN HASAR VEYA DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE SEBEP OLUNAN HASAR TÜM KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ALTINDADIR.

Esas No :

 1995 / 2636

 

Karar No :

 1995 / 3574

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/03/1995

 

Özü : MİMARİ PROJE İNCELENMEK SURETİ İLE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ANAGAYRİMENKULDE TERASA AYRI BİR ÇIKIŞ MEVCUT OLMAYIP TERASA ÇIKIŞ GEREKTİĞİNDE DAVALININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDEN GEÇME ZORUNLULUĞU VARDIR. BÖYLE BİR DURUMDA DİĞER KAT MALİKLERİNİN TERASA ANCAK HERHANGİ BİR TAMİRAT YAPMAK YADA ORTAK AMACA YÖNELİK BİR TESİSİ KURMAK VEYA BAKIMINI İCRA ETMEK İÇİN SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ CİHETLE TERASA ÇIKIŞIN BU FAALİYETLERLE SINIRLI VE DAVALININ UYGUN OLARAK BELİRLEYECEĞİ ZAMANLARA MÜNHASIR OLMASI GEREKTİĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Esas No :

 1995 / 2256

 

Karar No :

 1995 / 3242

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/03/1995

 

Özü : DAVALININ ALTTAKİ DAİRELERİN DAVLUMBAZ BACALARINA PROJEDE OLMAYAN ŞEKİLDE VE TEHLİKE YARATACAK BİÇİMDE BORU İLE EKLENTİ YAPMASI VE ANAGAYRİMENKULÜN MİMARİ PROJESİNDE YER ALMASA BİLE ORTAK KULLANIMA TAHSİS EDİLMİŞ BİR BACAYI KENDİ KULLANIMINI BAŞKA TÜRLÜ SAĞLAMAK SURETİYLE ALT KATLARDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ BU KULLANIMDAN MAHRUM BIRAKMASI, ORTAK TESİSATA TECAVÜZ TEŞKİL EDECEĞİNDEN, DAVALININ, BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNDAN KARAR ALMADAN YA DA BİR MAHKEME HÜKMÜNE DAYANMADAN BU YOLDA BİR İŞLEM YAPMAYA HAKKI BULUNMADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.

Esas No :

 1995 / 1816

 

Karar No :

 1995 / 2639

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/02/1995

 

Özü : TERASA ÇIKIŞ DAVALININ İDDİA ETTİĞİ GİBİ DAVALIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİNDEN SAĞLANIYORSA, DAVACININ TERASTAN YARARLANMASI ANCAK ORADA ARIZA OLARAK ÇIKABİLECEK HERHANGİ BİR KULLANIM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA MÜMKÜNDÜR.

Esas No :

 1994 / 224

 

Karar No :

 1994 / 428

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 22/06/1994

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANA GAYRİMENKULE VE DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE KUSURU İLE VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI DİĞER KAT MALİKLERİNE KARŞI SORUMLUDUR.

Esas No :

 1992 / 8504

 

Karar No :

 1992 / 11804

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/11/1992

 

Özü : YAPILAN TAMİRAT ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNDE YAPILMIŞ İSE TÜM KAT MALİKLERİ BU TAMİRATIN GEREKTİRDİĞİ MASRAFLARDAN KENDİ ARSA PAYLARI ORANINDA SORUMLU İSELER DE TAMİRATIN ORTAK YERLERDEN OLMAYIP MÜNHASIRAN BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT YERDE YAPILMIŞ OLMASI DURUMUNDA SORUMLULUK YALNIZ O BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE AİTTİR.

Esas No :

 1992 / 5432

 

Karar No :

 1992 / 5937

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/06/1992

 

Özü : KAT MALİKLERİ, KENDİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNDE TESİS VE DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYA YETKİLİ İSELER DE BU DEĞİŞİKLİĞİN ANA YAPIYA ZARAR VERMEMESİ, BAĞLANTI YERLERİNDE OLMAMASI, BİNANIN ESTETİĞİNİ BOZMAMASI VE ÖZELLİKLE DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN YARARLANMALARINI KISITLAMAMASI GEREKİR. MAHKEMECE BU KONUDA DA RAPOR ALINMALI VE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ÖZELLİKLE BİNANIN SIHHİ TESİSATINDA SEBEP OLDUĞU TADİLATIN BİNANIN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNE ZARAR VERİP VERMEYECEĞİ HUSUSU ÜZERİNDE DURULMALI VE AYRICA PROJESİNE AYKIRI OLARAK KAPATILDIĞI ANLAŞILAN BALKONUN ESKİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN DE İNCELENMESİ VE HASIL OLACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1991 / 248

 

Karar No :

 1994 / 282

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/01/1992

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 19. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE KAT MALİKLERİNDEN BİRİ BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNDE BULUNAN ÇATIDA İNŞAAT VE TESİS YAPAMAZ İSE DE, YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE ANA BİNAYA ZARAR VERMİYEN, ESTETİĞİNİ BOZMAYAN VE KAT MALİKİNİN ARSA PAYI İLE ORANLI BULUNAN BÜYÜKLÜKTE, GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMAYA YÖNELİK ISITMA SİSTEMİNİN KURULMASINDA KAT MALİKLERİNİN RIZASININ ALINMASI ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Öncelikli Satın Alma Hakkı

Esas No :

1986 / 13522

 

Karar No :

 1986 / 13048

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/11/1986  

 

Özü : AYNI BAĞIMSIZ BÖLÜME BİRDEN FAZLA KİŞİNİN HİSSEDAR OLMASI VE BUNLARDAN BİRİNİN PAYINI BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA SATMASI HALİNDE DİĞER PAYDAŞLARIN ŞUF'A HAKKINI KULLANMALARI MÜMKÜNDÜR.

Kat Mülkiyeti

İrtifakın Kurulması

Esas No :

 2006 / 1839

 

Karar No :

 2006 / 2392

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/03/2006

 

Özü : TAŞINMAZDA PAY SAHİBİ OLANLARIN YÖNTEMİNCE DAHİL EDİLMESİNDEN SONRA; KAT İRTİFAKININ BAŞLANGIÇTA YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE KURULMADIĞI, ÖTE YANDAN, ANA YAPIDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI TAPU KAYDINDA GÖSTERİLENLE PROJESİNDE ÖNGÖRÜLENDEN FARKLI OLDUĞU GÖZÖNÜNDE TUTULARAK MAHKEMECE GEREKTİĞİNDE BU KONUDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ DE YAPTIRILMAK SURETİYLE KOŞULLARININ VAR OLDUĞUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KAT İRTİFAKININ SONA ERDİRİLİP TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 9951

 

Karar No :

 2005 / 11174

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/10/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KURULAN TAŞINMAZLARDA ASIL OLAN TAPUYA YANSIYAN MİMARİ PROJE VE BUNA UYGUN OLUŞTURULAN SİCİL KAYDIDIR. BU NEVİ TAŞINMAZLARDA MÜLKİYET, PROJEYE VE BUNA UYGUN OLUŞTURULAN SİCİLE GÖRE BELİRLENMELİDİR. YEREL MAHKEMECE AÇIKLANAN HUSUSLAR GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2005 / 1500

 

Karar No :

 2005 / 3483

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/04/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE KONU ANA TAŞINMAZIN ONAYLI MİMARİ PROJESİNDE DÜKKAN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK GÖSTERİLEN BÖLÜMÜN KAT MÜLKİYETİ KURULURKEN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE BİRLİKTE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN O TARİHTEKİ DEĞERLERİ AYRI AYRI BELİRLENİP BU DEĞERLERİYLE ORANLI OLARAK HER BİRİNE ARSA PAYININ ÖZGÜLENMESİ VE TAPUYA TESCİLİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 429

 

Karar No :

 2004 / 543

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 13/10/2004

 

Özü : DAVALI "İŞ SAHİBİ" İLE KAT MALİKLERİ KURULUNCA YETKİ VERİLEN ÜÇ KAT MALİKİNİN "YÜKLENİCİ SIFATIYLA, BK'NUN 355.MADDESİ UYARINCA İMZALADIKLARI ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANMAKTA OLUP, BEDEL ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİNİN VE YAPININ PROJEYE AYKIRI İNŞA EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİNE; 634 SAYILI KMK'NUN 17. VE 26.MADDELERİNDEN KAYNAKLANAN BİR UYUŞMAZLIK BULUNMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİNE DEĞİNEN ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA UYULMAK GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 3942

 

Karar No :

 2004 / 5767

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 06/07/2004

 

Özü : DAVA AÇILDIKTAN SONRA DA OLSA, DAVALI KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN ÜZERİNE DÜŞEN BORCU YERİNE GETİRMESİ DURUMUNDA, DAVA SEBEBİ ORTADAN KALKACAĞINDAN, KONUSUZ KALAN ARSA PAYININ VE KAT İRTİFAKININ DİĞER ÜYELERE DEVRİ DAVASININ REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2003 / 8231

 

Karar No :

 2003 / 10025

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/12/2003

 

Özü : 1) KAT MÜLKİYETLİ VEYA KAT İRTİFAKLI ANATAŞINMAZIN BİR HAKLA KAYITLANMASI VEYA ARSANIN BÖLÜNMESİ VEYA BÖLÜNEN KISMIN MÜLKİYETİNİN BAŞKASINA DEVROLUNMASI GİBİ TEMLİKİ TASARRUFLARIN ANCAK KAT MALİKLERİNİN VEYA KAT İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILABİLİR, 2) TAŞINMAZ ÜZERİNDE TAMAMLANMIŞ BLOK VEYA BLOKLARDAKİ KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNDEN BİRİSİNİN İLGİLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPACAĞI BAŞVURU ÜZERİNE İDARİ BİR İŞLEMLE GERÇEKLEŞEBİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLME KOŞULLARININ OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ TAMAMIYLA İDAREYE AİTTİR. İNŞA EDİLMİŞ OLAN (B) VE (C) BLOKLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLEBİLECEĞİNİN TESPİTİNE BİÇİMİNDE HÜKÜM KURULMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2002 / 11014

 

Karar No :

 2002 / 12529

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/12/2002

 

Özü : KAT İRTİFAKI, ANCAK ARSA MALİKİNİN YA DA PAYLI MÜLKİYETTE TÜM PAYDAŞLARIN BUNA İLİŞKİN BİR DİLEKÇE VEYA İSTEMLE TAPU DAİRESİNE BAŞVURMALARI ÜZERİNE, İDARİ BİR İŞLEMLE TESİS EDİLİR. DAVA YOLU İLE KAT İRTİFAKI KURULMASINA KARAR VERİLEMEZ.

Esas No :

 2001 / 11037

 

Karar No :

 2001 / 11760

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/12/2001

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI KOŞULU OLARAK ÖNGÖRÜLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN 2/3 ÜNÜN KULLANILMASI HUSUSUNUN FİİLİ DURUMA GÖRE SAPTANMASI GEREKİR. MUHTARLIKTAN ALINAN BİLGİLERE DAYANARAK SONUCA VARILMASI DOĞRU DEĞİLDİR. AYRICA ANA TAŞINMAZ DA BİRDEN ÇOK BLOK OLMASI VE ORTAK GİDER BORCUNUN DAVALININ OTURDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İÇİNDE YER ALDIĞI BLOKA AİT OLMASI HALİNDE 2/3 ÇOĞUNLUĞUN VARLIĞININ O BLOKTAN FAYDALANANLARA GÖRE SAPTANMASI GEREKİR.

Esas No :

 2001 / 3091

 

Karar No :

 2001 / 5233

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/11/2001

 

Özü : KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE, BEDEL OLARAK TAŞINMATZIN BELLİ BİR PAYININ MÜLKİYETİ YÜKLENİCİ ÜZERİNE GEÇİRİLDİĞİNDEN VEYA GEÇİRİLMESİ TAAHHÜT EDİLDİĞİNDEN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR. SÖZ KONUSU ŞEKİL GEÇERLİLİK KOŞULUDUR. TARAFLAR İLERİ SÜRMEMİŞ OLSALAR DAHİ BU HUSUS HAKİM TARAFINDAN RESEN DİKKATE ALINMALIDIR. SOMUT OLAYDA, ESER TAMAMLENMAMIŞ VE ARSA SAHİPLERİ DE TAPUDA PAY DEVRETMEMİŞLERDİR. BU DURUMDA SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜRMEK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ; SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE MÜSPET ZARAR TALEP EDİLEMEZ. AÇIKLANAN NEDENLERLE, KİRA KAYBINA İLİŞKİN TALEPLERİN REDDİ GEREKİRKEN AKSİ YÖNDE HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2001 / 3611

 

Karar No :

 2001 / 7844

 

Merci :

 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/05/2001

 

Özü : VASİYETNAME İLE HENÜZ KAT İRTİFAKI VEYA KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ OLAN TAŞINMAZIN BELLİ BİR DAİRENİN BELLİ ŞAHISLARA VASİYET EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR. ANCAK O TAŞINMAZDAN 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASININ 12, 14 VE 50. MADDELERİ UYARINCA KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR.

Mülkiyetin Kurulması

Esas No :

 2006 / 3213

 

Karar No :

 2006 / 3565

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/04/2006

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLEN ANA TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPIDA YER ALAN BAĞIMSIZ BÖLÜM (DOKUZ) VE PAYDAŞ (ALTI) SAYISI İTİBARİYLE HER BİR PAYDAŞA EN AZ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜŞTÜĞÜ GÖZETİLEREK ÖNCELİKLE PAYDAŞLARDAN HERBİRİNE BİRER BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZGÜLENDİKTEN SONRA ARTA KALAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYDAŞLAR ARASINDA ANLAŞMA OLDUĞU TAKDİRDE PAYLI OLARAK AKSİ TAKDİRDE TAPUDAKİ PAYLARI DA DİKKATE ALINARAK İVAZ İLAVESİ SURETİYLE ÖZGÜLENMESİ VE PAYLAR BU ŞEKİLDE DENKLEŞTİRİLEREK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAKLARA AYRI AYRI TAHSİSİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 10996

 

Karar No :

 2006 / 774

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/02/2006

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE KONU OLMAYA ELVERİŞLİ BİR TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA, MİRASÇILARDAN VEYA ORTAK MALİKLERİNDEN BİRİNİN, PAYLAŞMANIN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYDAŞLARA ÖZGÜLENMESİ YOLUYLA YAPILMASINI İSTEDİĞİNDE HÂKİM, O TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN BELGELERE DAYANILARAK KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİNE VE PAYLAR DENKLEŞTİRİLEREK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAKLARA AYRI AYRI ÖZGÜLENMESİNE KARAR VERMELİDİR.

Esas No :

 2005 / 10228

 

Karar No :

 2006 / 735

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/02/2006

 

Özü : DAVA KONUSU TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPI DA PAYDAŞLARIN HER BİRİNE EN AZ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZGÜLENEBİLECEK SAYI VE NİTELİKTE OLUP BU DURUMU İTİBARİYLE KAT MÜLKİYETİ KURULMAYA ELVERİŞLİ İSE DE, KAT MÜLKİYETİNE GEÇMEK İÇİN BUNLAR YETERLİ OLMAYIP, YUKARIDA AÇIKLANAN TÜM KOŞULLARIN VARLIĞINI DA ARAMAK GEREKİR. DOLAYISI İLE BU EKSİKLİKLER GİDERİLMEDEN YETERSİZ ARAŞTIRMA VE İNCELEME İLE HÜKÜM TESİSİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 8715

 

Karar No :

 2005 / 11203

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/12/2005

 

Özü : MAHKEMECE KENDİLERİNE TANINACAK OLAN BELLİ VE UYGUN BİR SÜRE İÇİNDE PAYDAŞ YA DA PAYDAŞLARIN BU BELGELERİ İMZALAMAMASI (İMZA ETMEKTEN KAÇINMASI) DURUMUNDA İSE NİHAİ KARARDA ONLARIN DA İMZALAMIŞ SAYILMASINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 9951

 

Karar No :

 2005 / 11174

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/10/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KURULAN TAŞINMAZLARDA ASIL OLAN TAPUYA YANSIYAN MİMARİ PROJE VE BUNA UYGUN OLUŞTURULAN SİCİL KAYDIDIR. BU NEVİ TAŞINMAZLARDA MÜLKİYET, PROJEYE VE BUNA UYGUN OLUŞTURULAN SİCİLE GÖRE BELİRLENMELİDİR. YEREL MAHKEMECE AÇIKLANAN HUSUSLAR GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2005 / 3796

 

Karar No :

 2005 / 6578

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/06/2005

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINDA, TAMAMLANMIŞ YAPININ FİİLİ DURUMU İLE ONAYLI PROJESİ ARASINDA AYKIRILIKLARININ BULUNMASI YA DA YAPININ İMARA UYGUN ANCAK PROJESİZ İNŞA EDİLMİŞ OLMASI GİBİ KAT MÜLKİYETİ KURULMASINA ENGEL OLUŞTURAN EKSİKLİKLERİN MEVCUT OLDUĞU DURUMLARDA HEMEN KAT MÜLKİYETİ KURULAMAYACAĞI SONUCUNA VARILMAYARAK, BU EKSİKLİKLERİN GİDERİLİP YASAL KOŞULLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ MÜMKÜN İSE BUNUN İSTEYEN TARAFA TAMAMLATTIRILMASI YOLUNA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

Esas No :

 2005 / 2163

 

Karar No :

 2005 / 5396

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/05/2005

 

Özü : DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPIDA HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KONUMU, BULUNDUĞU KAT, CEPHESİ, BÜYÜKLÜĞÜ, İŞYERİ YA DA MESKEN OLUŞU (KULLANIM AMACI), MANZARASI VE DEĞERİNİ ETKİLEYEBİLECEK HER TÜRLÜ ÖZELLİKLERİNİ (YASAL OLMAK KAYDIYLA) AÇIKÇA VE DEĞERE OLAN OLUMLU VEYA OLUMSUZ KATKILARI AÇIKÇA BELİRTİLİP DENETİME AÇIK OLARAK DEĞERLERİ TESPİT EDİLMELİ VE BU DEĞERLENDİRMEYE UYGUN OLARAK HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜME ÖZGÜLENECEK ARSA PAYI SAPTANMALIDIR.

Esas No :

 2005 / 1500

 

Karar No :

 2005 / 3483

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/04/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE KONU ANA TAŞINMAZIN ONAYLI MİMARİ PROJESİNDE DÜKKAN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK GÖSTERİLEN BÖLÜMÜN KAT MÜLKİYETİ KURULURKEN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE BİRLİKTE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN O TARİHTEKİ DEĞERLERİ AYRI AYRI BELİRLENİP BU DEĞERLERİYLE ORANLI OLARAK HER BİRİNE ARSA PAYININ ÖZGÜLENMESİ VE TAPUYA TESCİLİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 10349

 

Karar No :

 2005 / 2760

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/03/2005

 

Özü : DÖRT AYRI PAYDAŞI TEMSİL EDEN KAYYIM, BİLİRKİŞİNİN RAPORUNDAKİ GİBİ ÜÇ PAYDAŞA BİRLİKTE BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZGÜLENMESİNE KARŞI ÇIKIP ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNİ İSTEĞİNDEN TÜM BU OLGULAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TAŞINMAZIN SATIŞI YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 9838

 

Karar No :

 2005 / 1350

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE; BU KONULARDA HİÇBİR ARAŞTIRMA YAPILMADAN, PAYDAŞLARIN PAYLARININ DEĞİŞİK ORANLARDA BULUNMASI VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KONUM VE DEĞERLERİNİN FARKLI OLMASI GEREKÇESİ İLE TAŞINMAZIN TAKSİM EDİLEMEYECEĞİNİ AÇIKLAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS ALINARAK TAŞINMAZIN SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Sözleşme ve Tescil

Esas No :

 2005 / 5452

 

Karar No :

 2005 / 6365

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/05/2005

 

Özü : GERÇEKTEN DE DAVA DIŞI YÜKLENİCİ İLE ARSA MALİKİ OLAN TÜM PAYDAŞLAR ARASINDA YAPILAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ UYARINCA İNŞA EDİLEN VE ANA YAPIDA OLUŞTURULAN TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN AYRI AYRI KİMLERE AİT OLACAĞI,KİMİN HANGİ BAĞIMSIZ BÖLÜMDE NE MİKTARDA PAY SAHİBİ OLMASI GEREKTİĞİ TÜM MALİKLERİN ORTAKLAŞA KABUL ETTİKLERİ KONYA 5. NOTERLİĞİNCE 22.2.1999 TARİHİNDE TASTİK EDİLEN SÖZLEŞME GEREĞİNCE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ TEMMUZ 1999 TARİHLİ RESMİ SENET UYARINCA 3442 YEVMİYE NUMARASI İLE 27.9.1999 TARİHİNDE 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 12,13. MADDELERİ GEREĞİNCE KAT MÜLKİYETİNİN KURULDUĞU TARTIŞMASIZDIR. GEREK RESMİ SENETTE VE GEREKSE TARAFLARIN ORTAKLAŞA KABUL ETTİKLERİ NOTERCE TASTİKLİ İŞLEM BELGESİNDE DAVALI CEMİYETİN PAYININ 1 NOLU (DÜKKANDA) BAĞIMSIZ BÖLÜMDE 98/201,3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İSE 108/223 ALACAĞI AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ OLUP,ESASEN TARAFLARIN DA KABULÜ DOĞRULTUSUNDA RESMİ SENET DÜZENLENEREK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT ÇAP KAYITLARININ OLUŞTURULDUĞU KUŞKUSUZDUR.O HALDE,TARAFLARIN MÜŞTEREKEN BELİRLEYİP KABUL ETTİKLERİ CEMİYETE AİT PAYLA İLGİLİ OLUŞTURULAN SİCİL KAYDININ DOĞRU TEMELE DAYANMADIĞINI SÖYLEMEK VE KABUL ETMEK OLANAKSIZDIR.BU DURUMA GÖRE,TARAFLAR ARASINDA TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELLERİNİN KİME NE MİKTAR AİT OLACAĞINA DAİR BİLİRKİŞİLERİN RAPORLARINA ESAS ALDIKLARI 1.2.1999 TARİHLİ "TUTANAK" BAŞLIĞINI TAŞIYAN BELGENİN KAT MÜLKİYETİNE ESAS TEŞKİL EDEN BELGELERDEN OLMADIĞI,ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ OLAMAYACAĞI DA İZAHTAN UZAKTIR.

Esas No :

 2001 / 489

 

Karar No :

 2001 / 889

 

Merci :

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/02/2001

 

Özü : DAVA HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞININ RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR. 1988 TARİHLİ 2/2 SAYILI İBK BU KURALA İSTİSNA GETİRMİŞTİR. BU KARARA GÖRE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ OLMAK ÜZERE YAPIMINA BAŞLANILMIŞ TAŞINMAZDAN GEÇERLİ SÖZLEŞME OLMADAN DAİRE SATIŞINDA ANLAŞILMASI VE ALICININ BORCUNU EDA ETMESİ VE SATICININ DA DAİREYİ TESLİM ETMESİNE RAĞMEN TAPUDA MÜLKİYET DEVRİNE YANAŞILMAMASI HALİNDE TESCİL TALEBİ KABUL EDİLEBİLİR. BU NEDENLE SATIŞIN YAPIM AŞAMASINDA YAPILMIŞ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR. SATIŞ, YAPIM AŞAMASINDA GERÇEKLEŞMİŞ İSE TESCİLE KARAR VERME OLANAĞI VARDIR. SOMUT OLAYDAKİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE "YAPMIŞ VE BİTİRMİŞ OLDUĞUM BİNA" ŞEKLİNDEKİ İFADE YAPININ TAMAMLANDIĞINA TEK BAŞINA DELİL TEŞKİL ETMEZ. AÇIKLANAN NEDENLERLE, EKSİK İNCELEME İLE DAVANIN HARİCEN YAPILAN SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDİ BOZMAYI GEREKTİRİR.

Esas No :

 1992 / 7584

 

Karar No :

 1992 / 9287

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/10/1992

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞAA EDİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE 2981 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİNE 3290 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK FIKRA HÜKMÜ KAPSAMINDA İSE DE YARGITAYIN YERLEŞMİŞ İÇTİHATLARINA GÖRE ÖZEL TAHSİSLİ ORTAK YERLERDE KAZANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER HAKKINDA SÖZÜ EDİLEN BU KANUN HÜKMÜ UYGULANMAK SURETİYLE TESÇİL KARARI VERİLEMEZ.

Esas No :

 1990 / 14021

 

Karar No :

 1990 / 33787

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/11/1990

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNDE KAÇAK OLARAK YAPILAN İNŞAATIN İMAR AFFI YASASINA GÖRE TESCİL EDİLEBİLMESİ İÇİN YAPILAN İLAVENİN BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİNDE OLMASI VE ÖNCEDEN VERİLMİŞ BİR ARSA PAYININ BULUNMASI GEREKİR. BU NİTELİKLERDEN UZAK ÇEKME KATIN GENİŞLETİLMESİ ŞEKLİNDEKİ İLAVE İÇİN HÜKMEN TESCİL SÖZ KONUSU OLAMAZ.

Esas No :

 1990 / 2712

 

Karar No :

 1990 / 5796

 

Merci :

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/06/1990

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN TAPUYA ŞERH VERİLMESİNE OLANAK YOKTUR. RUHSATSIZ YAPILAR İÇİN, YASADA GÖSTERİLEN KOŞULLAR YERİNE GETİRİLMEK SURETİYLE KAT MÜLKİYETİ KURULMASINA OLANAK VARDIR. EDA DAVASININ AÇILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLERDE, HUKUKİ YARAR BULUNMADIĞINDAN TESBİT DAVASI DİNLENEMEZ.

Esas No :

 1988 / 17102

 

Karar No :

 1988 / 16172

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/10/1988

 

Özü : YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İLAVE EDİLECEĞİ ANA TAŞINMAZDAKİ ORTAK ALANLAR SINIRLI OLUP BUNLAR, ANAYAPININ ÜZERİ VE GİRİŞ İLE BODRUM KATLAR VE BAHÇENİN BOŞ KISIMLARIDIR.

Esas No :

 1984 / 4621

 

Karar No :

 1984 / 6866

 

Merci :

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/11/1984

 

Özü : 634 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA ANA TAŞINMAZDA HENÜZ KAT MÜLKİYETİ YA DA KAT İRTİFAKI KURULMADAN ÖNCE BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN VE ARSA PAYI İLE BAĞLANTILI VEYA BAĞLANTISIZ OLARAK NOTERLERCE DÜZENLENEN KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ GEÇERLİDİR.

Esas No :

 1980 / 3088

 

Karar No :

 1981 / 844

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 18/12/1981

 

Özü : BELİRLİ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN VE ARSA PAYININ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE KONU OLDUĞU YAPIDA HENÜZ KAT MÜLKİYETİ VE İRTİFAKI KURULMAMIŞ OLDUĞUNA GÖRE ARSA PAYININ TESCİLİNE KARAR VERMEK GEREKİR.

Esas No :

 1980 / 8368

 

Karar No :

 1980 / 8558

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/12/1980

 

Özü : PROJESİNDE ORTAK YER OLARAK TESBİT EDİLEN SIĞINAĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM HALİNE GETİRİLİP ARSA PAYI VERİLEREK TAPUYA YAPILAN TESCİLİN İPTALİ DAVASINDA TAPUNUN İPTALİ YETERLİ OLUP SIĞNAĞIN ORTAK YER OLARAK TESÇİLİNE GEREK YOKTUR. BU SURETLE AÇIKTA KALAN ARSA PAYLARININ DİĞER MALİKLERE DAĞITILMASI GEREKİR.

Esas No :

 1977 / 2049

 

Karar No :

 1977 / 3137

 

Merci :

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/05/1977

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI RESMİ SENETLE VE TAPUYA TESCİLLE DOĞAR. ARSA PAYI BULUNMAYAN BİR KATIN TAPUYA TESCİLİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Esas No :

 2006 / 12124

 

Karar No :

 2007 / 165

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/01/2007

 

Özü : ZEMİN YÖNÜNDEN KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 11/1-G MADDESİ UYARINCA EMSAL MUKAYESESİ YAPILMADAN GENEL DEYİMLERLE DİĞER BİÇİLDİĞİ GÖZETİLEREK, TARAFLARA YENİDEN EMSAL BİLDİRMELERİ İÇİN İMKAN TANINIP, GEREKTİĞİNDE RESEN EMSAL DE CELPEDİLDİKTEN SONRA, YENİDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ KURULU EŞLİĞİNDE KEŞİF YAPILARAK AÇIKLANAN YÖNDE RAPOR ALINDIKTAN SONRA SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2006 / 1839

 

Karar No :

 2006 / 2392

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/03/2006

 

Özü : TAŞINMAZDA PAY SAHİBİ OLANLARIN YÖNTEMİNCE DAHİL EDİLMESİNDEN SONRA; KAT İRTİFAKININ BAŞLANGIÇTA YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE KURULMADIĞI, ÖTE YANDAN, ANA YAPIDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI TAPU KAYDINDA GÖSTERİLENLE PROJESİNDE ÖNGÖRÜLENDEN FARKLI OLDUĞU GÖZÖNÜNDE TUTULARAK MAHKEMECE GEREKTİĞİNDE BU KONUDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ DE YAPTIRILMAK SURETİYLE KOŞULLARININ VAR OLDUĞUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KAT İRTİFAKININ SONA ERDİRİLİP TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 10228

 

Karar No :

 2006 / 735

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/02/2006

 

Özü : DAVA KONUSU TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPI DA PAYDAŞLARIN HER BİRİNE EN AZ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZGÜLENEBİLECEK SAYI VE NİTELİKTE OLUP BU DURUMU İTİBARİYLE KAT MÜLKİYETİ KURULMAYA ELVERİŞLİ İSE DE, KAT MÜLKİYETİNE GEÇMEK İÇİN BUNLAR YETERLİ OLMAYIP, YUKARIDA AÇIKLANAN TÜM KOŞULLARIN VARLIĞINI DA ARAMAK GEREKİR. DOLAYISI İLE BU EKSİKLİKLER GİDERİLMEDEN YETERSİZ ARAŞTIRMA VE İNCELEME İLE HÜKÜM TESİSİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 11338

 

Karar No :

 2006 / 541

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/02/2006

 

Özü : ORTAKLAŞTIRILAN TAŞINMAZI OLUŞTURAN TAŞINMAZLARIN HER BİRİNİN ORTAKLAŞTIRMADAN ÖNCEKİ GEÇER DEĞERLERİNİN AYRI AYRI BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ, BU DEĞERLERE DİE TARAFINDAN YAYINLANAN TOPTAN EŞYA ENDEKSLERİ UYGULANMAK SURETİYLE DAVA TARİHİNE UYARLANMASI SURETİYLE ULAŞILACAK DEĞERLERDEN DEĞERİ EN FAZLA OLANA YÖNTEMİNCE TEKLİF YAPILIP SONUCUNA GÖRE İŞLEM YAPILMASI GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 81185

 

Karar No :

 2005 / 11366

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/12/2005

 

Özü : KAT İRTİFAKININ TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ KAYDININ SİLİNMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN, MAHKEMECE YERİNDE OLMAYAN GEREKÇELERLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 8185

 

Karar No :

 2005 / 11366

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/12/2005

 

Özü : KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİNE VE KAT İRTİFAKININ TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ KAYDININ SİLİNMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN, MAHKEMECE YERİNDE OLMAYAN GEREKÇELERLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 3796

 

Karar No :

 2005 / 6578

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/06/2005

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINDA, TAMAMLANMIŞ YAPININ FİİLİ DURUMU İLE ONAYLI PROJESİ ARASINDA AYKIRILIKLARININ BULUNMASI YA DA YAPININ İMARA UYGUN ANCAK PROJESİZ İNŞA EDİLMİŞ OLMASI GİBİ KAT MÜLKİYETİ KURULMASINA ENGEL OLUŞTURAN EKSİKLİKLERİN MEVCUT OLDUĞU DURUMLARDA HEMEN KAT MÜLKİYETİ KURULAMAYACAĞI SONUCUNA VARILMAYARAK, BU EKSİKLİKLERİN GİDERİLİP YASAL KOŞULLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ MÜMKÜN İSE BUNUN İSTEYEN TARAFA TAMAMLATTIRILMASI YOLUNA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

Esas No :

 2005 / 2842

 

Karar No :

 2005 / 5438

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/05/2005

 

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN ARSASI İLE BİRLİKTE KAMULAŞTIRILMASI HALİNDE HER BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KAMULAŞTIRMA BEDELİ, BAĞLANTILI BULUNDUĞU ARSA PAYI İLE EKLENTİLERİ DE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK AYRI AYRI TAKDİR OLUNUR.

Esas No :

 2004 / 10349

 

Karar No :

 2005 / 2760

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/03/2005

 

Özü : DÖRT AYRI PAYDAŞI TEMSİL EDEN KAYYIM, BİLİRKİŞİNİN RAPORUNDAKİ GİBİ ÜÇ PAYDAŞA BİRLİKTE BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZGÜLENMESİNE KARŞI ÇIKIP ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNİ İSTEĞİNDEN TÜM BU OLGULAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TAŞINMAZIN SATIŞI YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 9838

 

Karar No :

 2005 / 1350

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE; BU KONULARDA HİÇBİR ARAŞTIRMA YAPILMADAN, PAYDAŞLARIN PAYLARININ DEĞİŞİK ORANLARDA BULUNMASI VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KONUM VE DEĞERLERİNİN FARKLI OLMASI GEREKÇESİ İLE TAŞINMAZIN TAKSİM EDİLEMEYECEĞİNİ AÇIKLAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS ALINARAK TAŞINMAZIN SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Ortak Yerler

Ortak Yerler - Değişiklik

 

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2005 / 3577

 

Karar No :

 2005 / 5583

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/05/2005

 

Özü : MALİKLERİNDEN BİRİ BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE İNŞAAT, ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİKLER YAPAMAZ.

Esas No :

 2005 / 3326

 

Karar No :

 2005 / 5287

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/05/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN BİRİ, DİĞER TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE İNŞAAT, ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİKLER YAPTIRAMAZ. DAVALI TARAFIN DAYANDIĞI DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN BUNA MUVAFAKAT ETMİŞ OLMALARI VE PROJENİN BELEDİYENİN ONAYINI TAŞIMASI GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 8944

 

Karar No :

 2005 / 639

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE HÜKME DAYANAK ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, ÇATIDA PROJEYE UYGUN ALTI ADET BACADAN BAŞKA, PROJE DIŞI OLAN ÜÇ ADET BACANIN DAHA BULUNDUĞU BELİRTİLMİŞ DAVALI TARAF, BU BACALARIN DAHA ÖNCEDEN VAR OLDUĞUNU, BUNLARI KENDİLERİNİN YAPMADIĞINI SAVUNMUŞTUR. ONAYLI MİMARİ PROJEDE YER ALMAYAN BU ÜÇ ADET BACANIN DAVALILARCA DEĞİL DE ANAYAPI İNŞA EDİLİRKEN YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILDIĞININ BELİRLENMESİ DURUMUNDA, SÖZÜ EDİLEN BACALARIN KALDIRILIP BU KONUDA TERASIN PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNDEN YALNIZ DAVALILAR DEĞİL, TÜM KAT MALİKLERİ YÜKÜMLÜ OLACAKTIR. O HALDE MAHKEMECE BU DURUM YÖNTEMİNCE ARAŞTIRILIP, PROJE DIŞI BACALARIN DA DAVALILARCA YAPILMIŞ OLDUĞU YÖNTEMİNCE SAPTANMADAN KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 18-3

 

Karar No :

 2004 / 41

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 28/01/2004

 

Özü : ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE, DEĞİŞİKLİK, İNŞAAT, ONARIM VE TESİSAT YAPILABİLMESİ İÇİN, KAT MALİKLERİNİN TÜMÜNÜN MUVAFAKATI İLE, (İMAR MEVZUATINA UYGUN ŞEKİLDE) BİR PROJE DEĞİŞİKLİĞİNE VE RUHSAT ALINMASINA İHTİYAÇ VARDIR. ANCAK BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR PROJE DEĞİŞİKLİĞİ HUKUKEN GEÇERLİ VE BÜTÜN KAT MALİKLERİ İÇİN BAĞLAYICI OLABİLİR.

Esas No :

 2004 / 3

 

Karar No :

 2004 / 41

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/01/2004

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN BİRİ ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİ İÇİN, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KENDİ BAŞINA DEĞİŞİKLİK YAPTIRAMAYACAĞI GİBİ; MUVAFAKAT ETMEYEN KAT MALİKLERİNİN MAHKEME KARARIYLA MUVAFAKAT ETMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ, EŞ DEYİŞLE MAHKEMELERİN KAT MALİKLERİNİN İRADESİ YERİNE GEÇEREK KARAR VERMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 11136

 

Karar No :

 1998 / 12428

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/11/1998

 

Özü : TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN LOKANTA OLARAK KULLANILMASINA DAİR VERİLEN KARARA DAYANILARAK ANCAK O BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN LOKANTA OLARAK KULLANIMINI SAĞLAMAK İÇİN ZORUNLU TADİLAT YAPILABİLİR. BU MUVAFAKAT, GAYRİMENKULUN ORTAK YERLERİNİN YENİDEN DZENLENMESİNİ İÇEREN PROJE YAPILMASI İÇİN VERİLMİŞ KABUL EDİLEMEZ VE YAPILAN BÖYLE BİR PROJE BELEDİYECE ONAYLANSA BİLE GEÇERSİZDİR. ANAYAPININ BODRUM KATINDA BULUNAN KÖMÜRLÜKLER, HİZMETÇİ ODASI, TUVALET, KORİDOR GİBİ BAZI MÜŞTEMİLATLAR, ARSA PAYI VERİLMEK SURETİ İLE BAĞIMSIZ BÖLÜM HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜP, MESKEN OLARAK PAYLARI ORANINDA KAT MALİKLERİ ADINA TAPUYA TESCİL EDİLDİKTEN SONRA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN UNSURLARI OLACAĞINDAN, BU PİYESLERİN ORTAK YER OLDUĞUNDAN BAHİSLE ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTENEMEZ.

Esas No :

 1998 / 6071

 

Karar No :

 1998 / 7418

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/06/1998

 

Özü : DAVALI VE KARŞI DAVACILARIN DAVA KONUSU HUSUSLARA ÖNCEDEN MUVAFAKAT VERMİŞ OLMALARI, HER DAVADA MAHKEMECE RE'SEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN İYİNİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ. BU DURUMDA DAVANIN YASAL DAYANAĞININ BULUNMADIĞI SONUCUNA VARILACAĞINDAN MAHKEMECE, VARSA KAT MALİKİ OLMAYAN İMZA SAHİPLERİNİN DE HANGİ YETKİYE DAYANDIKLARI SAPTANMADAN KARŞILIK DAVANIN TÜM DAVACILAR YÖNÜNDEN KABULÜ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1998 / 4253

 

Karar No :

 1998 / 5094

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/1998

 

Özü : MESKENDE DOKTOR MUAYENEHANİSE AÇILMASINA CEVAZ VERİLMEKTE İSE DE, BU FAALİYETİN ŞİRKET BİÇİMİNDE YAPILMASI BU KAPSAM DIŞINDADIR. EV TİPİ KLİMA CİHAZLARINA PROJEDE OLMASA BİLE UYGULAMADA İZİN VERİLMEKTE İSE DE, BUNLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PENCERE VEYA BALKONLARINA TAKILMASI MÜMKÜN İKEN ORTAK YER OLAN DIŞ DUVAR DELİNEREK MONTE EDİLMELERİ, ORTAK YERE TEVAVÜZ NİTELİĞİNDEDİR.

Ortak Yerler - Kullanımı

Esas No :

 2007 / 1778

 

Karar No :

 2007 / 4038

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2007

 

Özü : DAVA KONUSU GSM SİSTEMİNİN KURULDUĞU YER ANATA-ŞINMAZIN ORTAK YERİ OLUP, TÜM KAT MALİKLERİNCE DAVALI ŞİRKETE KİRALANMASI YÖNÜNDE OYBİRLİĞİYLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR. ALINAN KİRA BEDELİNİN VADELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİNİN KARAR ALMASI, BU KARARDAN ÖNCE ELDEKİ DAVAYI AÇAN DAVACININ KİRALAMA İŞLEMİNE ONAY VERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Esas No :

 2005 / 7962

 

Karar No :

 2005 / 8559

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT İRTİFAKI KURULU TAŞINMAZLARDA ORTAK YERLERİN KULLANILMASI, TÜM KAT MALİKLERİNİN BİRLİKTE KARAR ALMALARINA BAĞLIDIR. TAŞINMAZDA KİRACI SIFATIYLA BULUNAN BİR KİŞİNİN ORTAK ALANI KİRAYA VERMESİNE OLANAK YOKTUR. BU NEDENLE TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDAKİ KANUN VE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANDIĞINI DA SÖYLEYEBİLME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. DAVACILAR, MÜLKİYET HAKKINA DAYANARAK ELDEKİ DAVAYI AÇMIŞLARDIR. HAL BÖYLE OLUNCA, İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 2005 / 8944

 

Karar No :

 2005 / 639

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE HÜKME DAYANAK ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, ÇATIDA PROJEYE UYGUN ALTI ADET BACADAN BAŞKA, PROJE DIŞI OLAN ÜÇ ADET BACANIN DAHA BULUNDUĞU BELİRTİLMİŞ DAVALI TARAF, BU BACALARIN DAHA ÖNCEDEN VAR OLDUĞUNU, BUNLARI KENDİLERİNİN YAPMADIĞINI SAVUNMUŞTUR. ONAYLI MİMARİ PROJEDE YER ALMAYAN BU ÜÇ ADET BACANIN DAVALILARCA DEĞİL DE ANAYAPI İNŞA EDİLİRKEN YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILDIĞININ BELİRLENMESİ DURUMUNDA, SÖZÜ EDİLEN BACALARIN KALDIRILIP BU KONUDA TERASIN PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNDEN YALNIZ DAVALILAR DEĞİL, TÜM KAT MALİKLERİ YÜKÜMLÜ OLACAKTIR. O HALDE MAHKEMECE BU DURUM YÖNTEMİNCE ARAŞTIRILIP, PROJE DIŞI BACALARIN DA DAVALILARCA YAPILMIŞ OLDUĞU YÖNTEMİNCE SAPTANMADAN KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2003 / 799

 

Karar No :

 2003 / 2022

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/03/2003

 

Özü : DAVA, ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. ANA GAYRİMENKULÜN BAĞIMSIZ BÖLÜM VE EKLENTİLERİ DIŞINDA KALAN YERLER ORTAK YERLERDİR. BODRUMDAKİ DEPO BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN EKLENTİSİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR. DEPONUN PROJEDE GÖSTERİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİ HATALIDIR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 954

 

Karar No :

 1998 / 2730

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/03/1998

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA YÖNETİME TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ SÖZKONUSU OLMADIĞINDAN, ORTAK YERLERİN PROJEYE AYKIRI OLARAK KULLANILMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN DAVANIN, BU YÖNDEKİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA OLUMLU OY VEREN TÜM MALİKLERE YÖNELTİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 11085

 

Karar No :

 1997 / 12294

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/12/1997

 

Özü : TÜM ANA GAYRİ MENKULÜN GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN YAPI KOOPERATİFİNİN ALDIĞI KARARLA YAPILMIŞ VE BEDELİ KOOPERATİF ÜYELERİNCE KARŞIANMIŞ DAVACIYI IZRAR YA DA ORTAK YERİN FERDİ KULLANIM AMACINA YÖNELİK OLMAYAN DUVARIN YIKILMASI TALEBİNİN MEDENİ KANUNUN 2. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 648

 

Karar No :

 1997 / 887

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 05/11/1997

 

Özü : KAPICI DAİRESİ İLE KALORİFER DAİRESİ BİLİRKİŞİ RAPORLARINA GÖRE MİMARI PROJEDE YER ALMAMIŞTIR. BU İKİ YER, TÜM ANAGAYRİMENKULDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İHTİYACI OLAN YERLER OLUP, ORTAK KULLANIMA TAHSİS EDİLMİŞLERDİR.

Esas No :

 1997 / 2650

 

Karar No :

 1997 / 4159

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/05/1997

 

Özü : ÖZEL AMACA TAHSİSLİ ORTAK YERLERDEN OLAN KAPICI DAİRESİ, ANCAK KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İLE KİRAYA VERİLEBİLECEĞİNDEN BÖYLE BİR KARARIN MEVCUT OLMAMASI VE İBRAZ EDİLEN KİRA SÖZLEŞMESİNİN DE KAT MALİKLERİNİN ÇOĞUNLUĞUNU KAPSAMAMASI NEDENİYLE MAHKEMECE ORTAK YERİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİ İSABETLİDİR.

Esas No :

 1996 / 6187

 

Karar No :

 1996 / 6531

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/07/1996

 

Özü : MERDİVEN BOŞLUKLARI ORTAK YERLERDEN OLUP NİTELİKLERİ İTİBARIYLA, MİMARİ PROJESİNDE YER ALMADIĞI SÜRECE KAT MALİKİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLİP SALT KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILAMAZ.

Ortak Yerler- Ortak Tesis

Esas No :

 2000 / 1296

 

Karar No :

 2000 / 1561

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 25/10/2000

 

Özü : KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİNDE BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN VE BU MÜDÜRLÜKLERCE ONANAN PROJELER ASIL PROJE NİTELİĞİNDEDİR. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ PROJE İLE, BELEDİYEDEKİ PROJENİN FARKLILIK ARZETMESİ DURUMUNDA, BELEDİYEDEKİ ORİJİNAL PROJENİN ESAS ALINMASI GEREKİR.

 

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

 

Esas No :

 1996 / 797

 

Karar No :

 1997 / 53

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 05/02/1997

 

Özü : ÇÜRÜYEN SU DEPOSU SÖKÜLÜP YENİ KAT MALİKLERİNE KÖMÜRLÜK YERİ OLARAKTAHSİS EDİLDİĞİNE VE YENİ SU DEPOSU DA YAPILDIĞINA GÖRE; KESİLİP ÇÜRÜKOLDUĞU İÇİN KULLANILMAYIP SATILAN SU DEPOSUNUN ESKİ YERE MONTEEDİLMESİNDEKİ PRATİK YARARLAR SAPTANMADAN ESKİ HALE GETİRME DAVASININKABULÜ İSABETSİZDİR.

 

Esas No :

 1988 / 20629

 

Karar No :

 1989 / 9369

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/05/1989

 

Özü : DAVACILAR DAİRLERİNE ZARAR VEREN SU DEPOSUNUN KALDIRILMASI İLE HİDROFOR TESİSATI KURULMASINI İSTEDİKLERİNE; DAVALILAR İSE APARTMANDA HİDROFOR OLDUĞUNU SAVUNDUKLARINA GÖRE BU HUSUS MAHALLİNDE KEŞİF YAPILARAK BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE TESBİT EDİLMEDEN HÜKÜM KURULAMAZ.

 

Esas No :

 1988 / 73

 

Karar No :

 1988 / 2306

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/02/1988

 

Özü : GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU ISITMA TESİSATI SABİT TESİSATLARDAN OLMADIĞINDAN YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİN KANUNUN 19. MADDESİ KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİ ARAŞTIRILARAK KARAR VERİLMELİDİR.

 

Esas No :

 1987 / 20450

 

Karar No :

 1988 / 1110

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/02/1988

 

Özü : KAPICI, KAPICI DAİRESİNDEN DEVAMLI OLARAK YARARLANAN BİR KİMSE OLDUĞUNDAN HAKİMİN MÜDAHELESİNİ İSTEME HAKKINA SAHİPTİR. ANCAK ZARARIN OLUŞMASINA NEDEN OLAN TIKANMA ORTAK BİR TESİSTE MEYDANA GELDİĞİNDEN HUSUMETİN TÜM KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKİR.

 

Esas No :

 1987 / 16425

 

Karar No :

 1987 / 17365

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/11/1987

 

Özü : KAT MÜLKİYETLİ BİR APARTMANDA MALİK VE YÖNETİCİ OLAN KİŞİNİN BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN RIZASINI ALMADAN ORTAK TESİS OLAN TELEVİZYON ANTENİNİN YERİNİ DEĞİŞTİRMESİ YASAL DEĞİLDİR.

 

Esas No :

 1987 / 2424

 

Karar No :

 1987 / 7093

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/04/1987

 

Özü : YÖNETİCİ KAT MALİKLERİ KURULUNCA ALINAN KARARLARI UYGULAMAK DURUMUNDADIR. KAT MÜLKİYETLİ APARTMANDA HİDROFOR TESİSİ YAPILMASINA İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULUNCA ALINMIŞ BİR KARAR VAROLDUĞUNA GÖRE BU GÖREVİ YAPMANIN YASAYA AYKIRI BİR YANI BULUNMAMAKTADIR.

 

Esas No :

 1986 / 11370

 

Karar No :

 1986 / 12120

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/09/1986

 

Özü : KALORİFER TESİSATI ORTAK BİR TESİS OLUP BUNUN BAZI YERLERDEN KALDIRILMASI ANCAK, ISI PROJESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLE MÜMKÜN OLUR. KAT İRTİFAKLI VEYA KAT MÜLKİYETLİ YAPILARDA, NİTELİKLERİ NE OLURSA OLSUN, TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ YARARLANMASALAR DAHİ ORTAK GİDERLERE KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER.

 

Esas No :

 1984 / 476

 

Karar No :

 1986 / 70

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 31/01/1986

 

Özü : DAVALININ KUSURLU OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN ZARARIN TAZMİNİNE KARAR VERİLMEK İCAP EDERKEN SÖZÜ EDİLEN TALİ PİS SU BORUSUNUN DAVALININ SERBEST KULLANIMINA TERKEDİLMEDİĞİ DÜŞÜNCESİYLE BURANIN ORTAK YER SAYILMASI VE BU GEREKÇEYLE DAVANIN REDDİ İSABETSİZDİR. TALİ SU BORUSU, ORTAK BİR TESİS OLMAYIP, SADECE DAVALININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNE AİTTİR.

Ortak Yerler - Ortak Yer

Esas No :

 2007 / 1778

 

Karar No :

 2007 / 4038

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2007

 

Özü : DAVA KONUSU GSM SİSTEMİNİN KURULDUĞU YER ANATA-ŞINMAZIN ORTAK YERİ OLUP, TÜM KAT MALİKLERİNCE DAVALI ŞİRKETE KİRALANMASI YÖNÜNDE OYBİRLİĞİYLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR. ALINAN KİRA BEDELİNİN VADELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİNİN KARAR ALMASI, BU KARARDAN ÖNCE ELDEKİ DAVAYI AÇAN DAVACININ KİRALAMA İŞLEMİNE ONAY VERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

 

Esas No :

 2006 / 7513

 

Karar No :

 2006 / 10438

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/12/2006

 

Özü : ÖZEL ORTAK AMAÇLARA TAHSİS EDİLMİŞ ORTAK YERLERİN BU ÖZEL AMACA TAHSİSİ KALDIRILMADIĞI MÜDDETÇE HERHANGİ BİR GELİR GETİRMESİ VE TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE KARAR ALMASI HALİNDE DAHİ KİRAYA VERİLMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN BU GİBİ YERLERİN İŞGALİ SEBEBİYLE DE ECRİMİSİL İSTENEMEZ.

 

Esas No :

 2005 / 8944

 

Karar No :

 2005 / 639

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE HÜKME DAYANAK ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, ÇATIDA PROJEYE UYGUN ALTI ADET BACADAN BAŞKA, PROJE DIŞI OLAN ÜÇ ADET BACANIN DAHA BULUNDUĞU BELİRTİLMİŞ DAVALI TARAF, BU BACALARIN DAHA ÖNCEDEN VAR OLDUĞUNU, BUNLARI KENDİLERİNİN YAPMADIĞINI SAVUNMUŞTUR. ONAYLI MİMARİ PROJEDE YER ALMAYAN BU ÜÇ ADET BACANIN DAVALILARCA DEĞİL DE ANAYAPI İNŞA EDİLİRKEN YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILDIĞININ BELİRLENMESİ DURUMUNDA, SÖZÜ EDİLEN BACALARIN KALDIRILIP BU KONUDA TERASIN PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNDEN YALNIZ DAVALILAR DEĞİL, TÜM KAT MALİKLERİ YÜKÜMLÜ OLACAKTIR. O HALDE MAHKEMECE BU DURUM YÖNTEMİNCE ARAŞTIRILIP, PROJE DIŞI BACALARIN DA DAVALILARCA YAPILMIŞ OLDUĞU YÖNTEMİNCE SAPTANMADAN KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

 

Esas No :

 2004 / 8699

 

Karar No :

 2004 / 9928

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/12/2004

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASI'NIN UYGULANMASI SÖZ KONUSU OLMAYAN ECRİMİSİL DAVASININ KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN ORTAK YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE PROJEYE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ DAVASI İLE BİRLİKTE GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN, İSTENEN ECRİMİSİL MİKTARININ SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNİ AŞMAMASI GEREKİR.

 

Esas No :

 2004 / 3437

 

Karar No :

 2004 / 4269

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/05/2004

 

Özü : ORTAK YERE YAPILAN ONARIM VE TESİSLERE YAZILI OLARAK MUVAFAKATINI BİLDİRMİŞ OLAN KAT MALİKİNİN, MUVAFAKAT VERDİĞİ BİR İŞİN YAPILMASINDAN SONRA DAVA AÇMASININ DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN DÜŞMEYECEĞİNİN YARGITAY UYGULAMALARINDA KABUL EDİLDİĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

 

Esas No :

 2003 / 799

 

Karar No :

 2003 / 2022

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/03/2003

 

Özü : DAVA, ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. ANA GAYRİMENKULÜN BAĞIMSIZ BÖLÜM VE EKLENTİLERİ DIŞINDA KALAN YERLER ORTAK YERLERDİR. BODRUMDAKİ DEPO BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN EKLENTİSİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR. DEPONUN PROJEDE GÖSTERİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİ HATALIDIR.

 

Esas No :

 2002 / 12082

 

Karar No :

 2003 / 829

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/02/2003

 

Özü : DAVA, ORTAK YER OLAN DUVARA AÇILAN BACANIN KALDIRILARAK PROJEYE UYGUN ESKİ HALE GETİRİLME TALEBİNE İLİŞKİNDİR. TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADAN ANAYAPININ ORTAK YERLERİNDE İNŞAAT, ONARIM VE TESİS YAPILAMAZ. ANAYAPININ DIŞ DUVARLARI DA ORTAK YERLERDENDİR. ANAYAPININ ONAYLI PROJESİ YERİNDE UYGULANARAK ORTAK YER NİTELİĞİNDEKİ DUVARA PROJEDE OLMADIĞI HALDE BACA AÇILIP AÇILMADIĞININ ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

 

Esas No :

 2002 / 8041

 

Karar No :

 2002 / 9319

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/10/2002

 

Özü : ANAYAPIDA TERAS OLAN YER (ONAYLI PROJESİNDE DE EKLENTİ OLDUĞU BELİRTİLMEK KAYDIYLA) EKLENTİ OLARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN HERHANGİ BİRİNE ÖZGÜLENEBİLİR. ANCAK, PROJESİNE GÖRE AÇIK TERAS NİTELİĞİNDE OLAN VE EKLENTİ OLDUĞU İŞARET EDİLEN YERE, ANAYAPININ DIŞ GÖRÜNÜMÜ VE GÜZELLİĞİNİ BOZACAK BİÇİMDE VE PROJEYE AYKIRI OLARAK İNŞAA EDİLEN TESİS VE İLAVELERİN YIKILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

 

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

 

Esas No :

 1997 / 648

 

Karar No :

 1997 / 887

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 05/11/1997

 

Özü : KAPICI DAİRESİ İLE KALORİFER DAİRESİ BİLİRKİŞİ RAPORLARINA GÖRE MİMARI PROJEDE YER ALMAMIŞTIR. BU İKİ YER, TÜM ANAGAYRİMENKULDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İHTİYACI OLAN YERLER OLUP, ORTAK KULLANIMA TAHSİS EDİLMİŞLERDİR.

 

Ortak Yerler - Ortaklığın Giderilmesi

Esas No :

 2006 / 3213

 

Karar No :

 2006 / 3565

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/04/2006

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLEN ANA TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPIDA YER ALAN BAĞIMSIZ BÖLÜM (DOKUZ) VE PAYDAŞ (ALTI) SAYISI İTİBARİYLE HER BİR PAYDAŞA EN AZ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜŞTÜĞÜ GÖZETİLEREK ÖNCELİKLE PAYDAŞLARDAN HERBİRİNE BİRER BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZGÜLENDİKTEN SONRA ARTA KALAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYDAŞLAR ARASINDA ANLAŞMA OLDUĞU TAKDİRDE PAYLI OLARAK AKSİ TAKDİRDE TAPUDAKİ PAYLARI DA DİKKATE ALINARAK İVAZ İLAVESİ SURETİYLE ÖZGÜLENMESİ VE PAYLAR BU ŞEKİLDE DENKLEŞTİRİLEREK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAKLARA AYRI AYRI TAHSİSİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

 

Esas No :

 2004 / 2890

 

Karar No :

 2004 / 3399

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 03/05/2004

 

Özü : DEPREMDE YIKILIP ARSA HALİNİ ALAN, TAPU KAYDINDA HALEN BİNA OLAN DAVA KONUSU TAŞINMAZDA, TAPUDA İŞLEMLERİN TAMAMLANMAMASI KAT MÜLKİYETİNİN DEVAM EDECEĞİ ANLAMINA GELMEZ. ARSA PAYLARI ORANINDA MALİKLER PAYLI MÜLKİYET ŞEKLİNDE MALİK OLURLAR, BU NEDENLE MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖNALIM HAKKI CEREYAN EDER.

 

Esas No :

 2001 / 9726

 

Karar No :

 2001 / 8865

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/10/2001

 

Özü : İMAR YASASINA GÖRE ORTAKLAŞTIRILAN TAŞINMAZLARDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN MALİKLER ARASINDA BİR ANLAŞMAYA VARILAMAZSA, ORTAKLAŞTIRILAN TAŞINMAZLARDAN HER BİRİNİN ORTAKLAŞTIRMADAN ÖNCEKİ GEÇER DEĞERLERİ BELİRLENİP, BU DEĞERLERE TOPTAN EŞYA FİAT ENDEKSLERİ UYGULANMAK SURETİYLE DAVA TARIHİNE ULAŞTIRILIP UYARLANMASINDAN SONRA, BUNLARDAN DEĞERİ EN YÜKSEK OLAN TAŞINMAZ MALİKLERİNE ÖTEKİ TAŞINMAZLARI SAPTANAN DEĞERİ İLE SATIN ALMALARI İÇİN TEKLİFE KARAR VERİLİR VE TEKLİF KABUL EDİLİP BEDEL ÖDENİNCE ORTAKLIK GİDERİLMİŞ OLUR. BELİRLENEN YASAL SÜREDE BEDEL ÖDENMEZ YADA BANKA MEKTUBU VEYA AYNİ TEMİNAT GÖSTERİLMEZ İSE ORTAKLAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN TÜMÜ, İMAR DURUMUNA GÖRE MÜMKÜNSE KAT MÜLKİYETİNİN MUHAFAZASI VE DİĞER GAYRİMENKULLER BUNA İLHAK EDİLEREK, MÜMKÜN DEĞİLSE KAT MÜLKİYETİ KALDIRILARAK AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILIP ORTAKLIK GİDERİLİR. SATIŞ BEDELİ, TAŞINMAZLARIN SAPTANMIŞ OLAN DEĞERLERİ ARASINDAKİ ORANA GÖRE, MALİKLERE PAYLAŞTIRILIR.

 

Esas No :

 2001 / 4475

 

Karar No :

 2001 / 4733

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/05/2001

 

Özü : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA İSTEK VARSA, ASIL OLAN TAŞINMAZIN PAYDAŞLAR ARASINDA AYNEN TAKSİMİDİR. ORTAK TAŞINMAZDAKİ YAPIDA, MEVCUT PROJESİNE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLMASI, BAZI BÖLÜMLERİN HASARLI VE KULLANILMAZ DURUMDA BULUNMASI, KAT MÜLKİYETİ KURULMASINA ENGEL OLUŞTURAN EKSİKLİKLER İSE DE; BU DURUMDA MAHKEMECE HEMEN KAT MÜLKİYETİ KURULAMAYACAĞI SONUCUNA VARILMAYARAK, İLGİLİ BELEDİYEDEN YAPININ BU HALİYLE İMAR MEVZUATINA VE BULUNDUĞU YERİN İMAR DURUMUNA AYKIRILIK OLUŞTURMADIĞI SAPTANDIĞINDA, YAPININ MEVCUT DURUMUNU YANSITAN RÖLEVE PROJESİ ÇİZDİRİLİP ONAYLATILMASI, YAPININ İSKAN EDİLEBİLİR DURUMA GETİRİLMESİ İLE OTURMA İZİN BELGESİ ALINMASI VE KAT MÜLKİYETİ YASASININ 12. MADDESİNDEKİ BELGELERİN TAMAMLATILMASI İÇİN TALEPTE BULUNAN TARAFA SÜRE VERİLEREK, SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMELİDİR.

 

Esas No :

 2000 / 1167

 

Karar No :

 2000 / 1197

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 27/09/2000

 

Özü : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA, ORTAKLARDAN BİRİSİ, PAYLAŞMANIN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAHSİSİ SURETİYLE YAPILMASINI İSTERSE: FİİLİ KULLANIM DURUMLARINA ÖNCELİK VERİLEREK VE GEREKİRSE İVAZ EKLENMEK SURETİYLE AYNİ TAKSİM İMKANI ARAŞTIRILMADAN, ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR.

 

Esas No :

 2000 / 904

 

Karar No :

 2000 / 920

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 24/05/2000

 

Özü : DAVADA TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTENDİĞİNE GÖRE, BU İSTEK İÇİNDE KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNİN DE VARLIĞINI KABUL ETMEK GEREKİR.

 

Esas No :

 2000 / 1991

 

Karar No :

 2000 / 3476

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/03/2000

 

Özü : KAT İRTİFAKI TESİS EDİLEN YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ İLGİLİLERİN TALEBİ ÜZERİNE İDARİ İŞLEMLE OLUR. HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ, ÜZERİNE KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ BİNANIN BİR BÖLÜMÜ AYRIK TUTULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE KARAR VERİLEMEZ. PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TALEPTE BULUNMASI KOŞULUYLA ORTAKLIK ANCAK SATIŞ YOLUYLA GİDERİLEBİLİR.

 

Esas No :

 2001 / 737

 

Karar No :

 2001 / 1215

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/02/2000

 

Özü : DAVA, ORTAKLIĞIN TAKSİM SURETİYLE GİDERİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ İÇİNDE KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİNİN DE BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. BU NEDENLE KEŞİF YAPILARAK TAŞINMAZDA KAT MÜLKİYETİ KURULMA OLANAĞI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ VE ORTAKLAR ANLAŞAMAZSA KURA ÇEKİMİ SADECE MURİSTEN KALAN TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZ KONUSUDUR. PAYDAŞLAR PAYLARINA KARŞILIK BELİRLİ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANIYORSA PAYDAŞLARIN DİĞERİNİN KULLANDIĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE HAKKI YOKSA PAY DENKLEŞTİRMESİNE VE KURA ÇEKİMİNE GEREK YOKTUR. O BÖLÜMÜN PAYDAŞA VERİLMESİ GEREKİR. BUNDAN SONRA ARSA PAYLARININ TESPİTİ GEREKİR. SOMUT OLAYDA, AÇIKLANAN HUSUSLAR IŞIĞINDA KAT MÜLKİYETİ KURULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMADAN SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR.

 

Esas No :

 1998 / 1406

 

Karar No :

 1998 / 2802

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/03/1998

 

Özü : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA, DAVACININ YÖNETİM PLANINDA İŞYERİ OLARAK KULLANIMINA İZİN VERDİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BU ŞEKİLDE KULLANIMINA KARŞI ÇIKMASI İYİ NİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ.

 

Esas No :

 1997 / 9213

 

Karar No :

 1997 / 10826

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/11/1997

 

Özü : ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNE BAĞLANMAMIŞ VEYA LEHİNE KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ ARSA PAYI BIRAKILAMAZ.

Yenlik ve İlaveler

Anataşınmazda Değişiklik

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2005 / 4974

 

Karar No :

 2005 / 7124

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/07/2005

 

Özü : DOSYA İÇERİSİNDEKİ 9.1.2002 GÜNLÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDA SALT ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞ, ANCAK DEĞİŞİK RENKTE DIŞ BADANA VEYA BOYA YAPILACAĞI KONUSUNDA BİR HÜKME YER VERİLMEMİŞTİR. BU DURUM KARŞISINDA MAHKEMECE ÖNCELİKLE ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN VE HANGİ GEREKÇEYE DAYANARAK DEĞİŞİK RENKTE BOYANDIĞININ VE ÖZELLİKLE DAVALI KAT MALİKLERİNİN BU EYLEMDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI BİR KATKILARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI, GEREKTİĞİNDE BU KONUDA DİĞER KAT MALİKLERİNİN DE DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ İLE OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA GEREK ESKİ HALE GETİRME VE GEREKSE BUNUN GİDERLERİNİN TAHSİLİ KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN SALT GİDERLER YÖNÜNDEN HÜKÜM KURULUP DIŞ CEPHE BOYASININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ YÖNÜNDEN BİR KARAR VERİLMEMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 1124

 

Karar No :

 2004 / 1972

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/03/2004

 

Özü : GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURULMASINA KARŞI VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDA, KURULACAK SİSTEMİN BİNAYA HASAR VERİP VERMEYECEĞİNDEN ZİYADE, ÇATIDA HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YETERLİ YER BULUNUP BULUNMADIĞI VE ANA YAPIYA BİNECEK İLAVE YÜKÜN STATİK DENGEYİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ HUSUSLARININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR.

Esas No :

 2003 / 938

 

Karar No :

 2003 / 2286

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/03/2003

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE, PROJEDE YER ALMASA BİLE TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYINA YA DA BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARARIN VARLIĞINA GEREK GÖRÜLMEKSİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİN KURULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ZORUNLU İHTİYAÇLARINDAN OLAN TELEVİZYON ANTENİ DE, KOŞULLARA UYGUNLUK BULUNMASI HALİNDE, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI ARANMADAN, ANAYAPININ ÇATISINA VEYA TAŞINMAZDA UYGUN BAŞKA BİR ORTAK YERE KONULABİLİR.

Esas No :

 2002 / 10547

 

Karar No :

 2002 / 11953

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/12/2002

 

Özü : ORTAK YERLERDE KAT MALİKİNİN KENDİ YARARINA YA DA BÜTÜN MALİKLERİN YARARINA DA OLSA ANA TAŞINMAZIN ONAYLI PROJESİNDE VE YÖNETİM PLANINDA ÖZEL BİR AMACA ÖZGÜLENMİŞ OLAN ORTAK YERLERDE ÖZGÜLENDİĞİ AMACA UYGUN DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE BİR TESİS VE DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN YAZILI MUVAFAKATI SAĞLANMADIKÇA MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. DAVAYA KONU ORTAK YERİN, ANAYAPININ ONAYLI PROJESİNDE DEPO OLARAK KAT MALİKLERİNİN KULLANIMINA ÖZGÜLENDİĞİ KONUSUNDA BİR UYUŞMAZLIK OLMADIĞINA GÖRE YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI SAĞLANMADAN BU YERDE KURULAN KALORİFER TESİSATININ KALDIRILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVACI İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1997 / 5980

 

Karar No :

 1997 / 7300

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/07/1997

 

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNİN DÜZGÜN VEYA BUNLARIN KULLANIMININ DAHA RAHAT BİR HALE KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLEBİLECEK FAYDANIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TÜM YENİLİK VE İLAVELERİN YAPILMASI, KAT MALİKLERİNİN YARISININ ARSA PAYI ÇOKLUĞU İLE VERECEKLERİ KARARA BAĞLIDIR.

Esas No :

 1996 / 949

 

Karar No :

 1997 / 193

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/03/1997

 

Özü : PROJEDE KÖMÜRLÜK OLMASI GEREKEN YERİN MESKEN HALE GETİRİLEREK DAVALITARAFINDAN KULLANILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. BU DURUMDA KÖMÜRLÜK OLARAKGÖSTERİLEN BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLMESİNDE BİRİSABETSİZLİK YOKTUR.

Esas No :

 1996 / 7383

 

Karar No :

 1996 / 7405

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/09/1996

 

Özü : ORTAK YARARLANMA AMACINA YÖNELİK TADİLATLARDA MÜCERRET MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK İDDİASI DİNLENMEZ.

Esas No :

 1994 / 15763

 

Karar No :

 1995 / 767

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/11/1995

 

Özü : BİNANIN İNŞAAT TARZI VE HALİ HAZIR DURUMU DİKKATE ALINARAK TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMAK İÇİN BU SİSTEMİ ÇEKME KATIN ÜZERİNE KURMALARI DURUMUNDA, BUNUN BİNANIN STATİĞİNE ZARAR VERİP VERMEYECEĞİ HUSUSU İNCELENMEDEN HÜKÜM TESİSİ HATALIDIR.

Esas No :

 1995 / 6219

 

Karar No :

 1995 / 8275

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/07/1995

 

Özü : ANA YAPININ TÜMÜ HARAP OLMUŞSA KAT MÜLKİYETİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER.

Bağımsız Bölüm İlavesi

Esas No :

 2006 / 2723

 

Karar No :

 2006 / 3833

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2006

 

Özü : DAVALILARIN MALİKİ OLDUKLARI VE KİRACI OLDUKLARI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖNÜNE PROJEYE AYKIRI OLARAK VE TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADAN YAPTIKLARI DEĞİŞİKLİKLERİN ESKİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİR. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ÜZERİNE İLAVE KATLARIN YAPILMASI DA 634 SAYILI YASANIN 44. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMADIĞINA GÖRE MÜMKÜN DEĞİLDİR. BELEDİYECE DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ONAYLANMASI VE YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI DURUMU DEĞİŞTİRMEZ.

Esas No :

 2005 / 2165

 

Karar No :

 2005 / 2738

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/2005

 

Özü : DAVALININ DAVACILARIN PAYDAŞ OLDUĞU ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZA EKLENTİ YAPMAK SURETİYLE ELATTIĞI SAPTANDIĞINA, ONAYLI TADİLAT PROJESİ DİKKATE ALINARAK HÜKÜM KURULMASINDA BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞINA GÖRE TARAFLARIN TEMYİZ İTİRAZI YERİNDE DEĞİLDİR.

Esas No :

 2004 / 496

 

Karar No :

 2004 / 1628

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/03/2004

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNUN, TERASTA BULUNAN DAVACININ YERİNE ORTAK YERDEN BİR ODA YAPMASINA İLİŞKİN KARARI, ORTAK YERİN DAVACI ADINA TESCİLİNE İZİN VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. PROJEDE ORTAK YER OLAN YERİN DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN EKLENTİSİ OLARAK TAPUYA TESCİLİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 2002 / 8041

 

Karar No :

 2002 / 9319

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/10/2002

 

Özü : ANAYAPIDA TERAS OLAN YER (ONAYLI PROJESİNDE DE EKLENTİ OLDUĞU BELİRTİLMEK KAYDIYLA) EKLENTİ OLARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN HERHANGİ BİRİNE ÖZGÜLENEBİLİR. ANCAK, PROJESİNE GÖRE AÇIK TERAS NİTELİĞİNDE OLAN VE EKLENTİ OLDUĞU İŞARET EDİLEN YERE, ANAYAPININ DIŞ GÖRÜNÜMÜ VE GÜZELLİĞİNİ BOZACAK BİÇİMDE VE PROJEYE AYKIRI OLARAK İNŞAA EDİLEN TESİS VE İLAVELERİN YIKILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Esas No :

 1998 / 12607

 

Karar No :

 1998 / 12430

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/11/1998

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA, O TARİHTE TAPUDAKİ TÜM MALİKLERİN ASALETEN VEYA VEKALETEN İMZALARINI TAŞIYAN BİR KARARLA, ANA GAYRİMENKULE BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVE EDİLMESİNE KARAR VERİLEBİLİR. MAHKEMECE, BU KARARIN YASAYA UYGUNLUĞU SAPTANDIĞI TAKDİRDE DAVALILARA, İLAVE EDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ İDARİ İŞLEMLERİ VE TARAFLARIN MUVAFAKATINI SAĞLAMAK ÜZERE MEHİL VERİLİP, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 13121

 

Karar No :

 1998 / 2101

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/03/1998

 

Özü : TESÇİL İSTEME HAKKI ANA GAYRİMENKULDE PAYDAŞ OLAN KİŞİLERE AİTTİR. DAVACI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİ SATTIĞI TARİHTEN SONRA AÇTIĞI DAVADA TESÇİL TALEP EDEMEZ.

Esas No :

 1997 / 3877

 

Karar No :

 1997 / 6271

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/06/1997

 

Özü : BALKONLARIN KAPATILARAK ODALARA KATILMASI HANGİ AMAÇLA YAPILIRSA YAPILSIN, MİMARİ PROJEYE AYKIRI İSE ESKİ HALE GETİRİLME TALEBİ KABUL EDİLMELİDİR. KOMBİNİN BALKONA KONULMASI BİR ZORUNLULUK OLMADIĞI GİBİ BALKONUN KAPATILARAK ODALARA KATILMASI DA KOMBİNİN BALKONA KONULMASI İLE MEŞRU HALE GETİRİLEMEZ.

Esas No :

 1997 / 3017

 

Karar No :

 1997 / 4795

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/05/1997

 

Özü : 1. KAT İRTİFAKI BİR ANA GAYRİMENKUL ÜZERİNDE TÜM PAYDAŞLARIN TAPUYA VERECEKLERİ TAKRİR İLE KURULUR, MAHKEME KARARIYLA KAT İRTİFAKI TESİS EDİLEMEZ. 2. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLDİĞİ TARİHTE TEK MALİK OLAN KİŞİ, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN HER BİRİ ÜZERİNDE İLERİDE İNŞA ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ DÖRT BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN İRTİFAK HAKKI TESİS EDEREK VE BUNLARA ARSA PAYI TAHSİS EDEREK TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDETTİREBİLİR.

Esas No :

 1997 / 2214

 

Karar No :

 1997 / 4006

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/04/1997

 

Özü : TESİS EDİLMİŞ VE YAPISI TAMAMLANMIŞ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KAT İRTİFAKI, KANUNDAKİ İSTİSNALAR DIŞINDA ANCAK TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE KALDIRILABİLİR VE YENİDEN TESİS EDİLEBİLİR. DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İÇİNDE YER ALDIĞI ANA GAYRİMENKUL ÜZERİNDEKİ YAPI TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNA GÖRE, BU İRTİFAK DAVALI KAT MALİKİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KALDIRILAMAZ.

Esas No :

 1996 / 7387

 

Karar No :

 1996 / 9403

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/10/1996

 

Özü : AYNİ HAK DOĞURAN BİR İŞLEMİN RIZA FESADI SEBEBİYLE İPTALİ İSTEMİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR, KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 33 VE EK-1. MADDELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ. BU NEDENLE DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR.

Bağımsız Bölümde Değişiklik

Esas No :

 2005 / 6290

 

Karar No :

 2005 / 9363

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/10/2005

 

Özü : DAVA, ORTAK KALORİFER SİSTEMİNDEN FERDİ ISINMA SİSTEMİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. ORTAK KALORİFER SİSTEMİNİN DOĞALGAZ İLE FERDİ ISINMA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR. ELDEKİ DAVADA, SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU SAĞLANMIŞTIR. AÇIKLANAN İLKELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMADAN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.

Esas No :

 2004 / 3437

 

Karar No :

 2004 / 4269

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/05/2004

 

Özü : ORTAK YERE YAPILAN ONARIM VE TESİSLERE YAZILI OLARAK MUVAFAKATINI BİLDİRMİŞ OLAN KAT MALİKİNİN, MUVAFAKAT VERDİĞİ BİR İŞİN YAPILMASINDAN SONRA DAVA AÇMASININ DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN DÜŞMEYECEĞİNİN YARGITAY UYGULAMALARINDA KABUL EDİLDİĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Esas No :

 2002 / 10547

 

Karar No :

 2002 / 11953

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/12/2002

 

Özü : ORTAK YERLERDE KAT MALİKİNİN KENDİ YARARINA YA DA BÜTÜN MALİKLERİN YARARINA DA OLSA ANA TAŞINMAZIN ONAYLI PROJESİNDE VE YÖNETİM PLANINDA ÖZEL BİR AMACA ÖZGÜLENMİŞ OLAN ORTAK YERLERDE ÖZGÜLENDİĞİ AMACA UYGUN DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE BİR TESİS VE DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN YAZILI MUVAFAKATI SAĞLANMADIKÇA MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. DAVAYA KONU ORTAK YERİN, ANAYAPININ ONAYLI PROJESİNDE DEPO OLARAK KAT MALİKLERİNİN KULLANIMINA ÖZGÜLENDİĞİ KONUSUNDA BİR UYUŞMAZLIK OLMADIĞINA GÖRE YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI SAĞLANMADAN BU YERDE KURULAN KALORİFER TESİSATININ KALDIRILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVACI İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 4787

 

Karar No :

 1998 / 6274

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1998

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ AYIRAN DUVARIN TAŞIYICI OLMAMASI VE YAPININ STATİĞİNE ZARAR VERMEMESİ KOŞULUYLA BİTİŞİK BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN RIZASIYLA KALDIRILMASI, DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASINA BAĞLI DEĞİLSE DE, SOMUT OLAYDA, BU SURETLE MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜM İŞYERİ NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜME KATILMIŞ VE DOLAYISIYLA MESKEN DE İŞYERİ NİTELİĞİ KAZANMIŞ OLDUĞUNDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24/2. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 51

 

Karar No :

 1998 / 131

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 18/02/1998

 

Özü : BİTİŞİK BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PENCERESİNİN ALTINA TANITICI TABELASINI ASAN MALİKİN, ÖNCEKİ MALİKLE BU YÖNDE YAPTIĞI SÖZLEŞME SONRAKİ MALİKİ BAĞLAMAZ. KONUNUN, ÖNCELİK PENCERENİN AİT OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE AİT OLMAK ÜZERE VE BU MALİKİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN KULLANILMASINI YA DA BU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPTIĞI FAALİYETİN TANITIMINA ENGEL OLMAYACAK BİÇİMDE, BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

Esas No :

 1997 / 687

 

Karar No :

 1997 / 907

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/11/1997

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BİR PENCERESİNİN BAHÇEYE AÇILAN BİR KAPI HALİNEGETİRİLMESİ MİMARİ PROJEDE DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDEDİR. ANA YAPININMİMARİ PROJESİNDE HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATINABAĞLIDIR.

Esas No :

 1996 / 8626

 

Karar No :

 1996 / 9737

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/11/1996

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA BELİRLENEN KURALLARA UYMADAN YAPILAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR, TOPLANTI NİSABINI BULMUŞ OLSA DAHİ USULSÜZDÜR VE BU TOPLANTILARDA ALINAN KARARLAR DA USULE UYGUN SAYILAMAZ.

Esas No :

 1994 / 454

 

Karar No :

 1994 / 633

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/10/1994

 

Özü : DAVALI DÜKKAN SAHİBİNİN BAHÇEYİ GALERİ PARK YERİ OLARAK KULLANMAK ÜZERE TADİL ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN MÜDAHALENİN MENİNE VE YAPILAN TADİLATIN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1993 / 9465

 

Karar No :

 1993 / 11605

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/10/1993

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 42. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE KAT MALİKLERİ ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR İLE YAPILABİLİR. ANCAK YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE BU ORTAK YERİN ÖZEL AMACA TAHSİS EDİLMİŞ YERLERDEN OLMAMASI GEREKİR.

Kat Maliklerinin Rızası

Esas No :

 2007 / 1778

 

Karar No :

 2007 / 4038

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2007

 

Özü : DAVA KONUSU GSM SİSTEMİNİN KURULDUĞU YER ANATA-ŞINMAZIN ORTAK YERİ OLUP, TÜM KAT MALİKLERİNCE DAVALI ŞİRKETE KİRALANMASI YÖNÜNDE OYBİRLİĞİYLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR. ALINAN KİRA BEDELİNİN VADELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİNİN KARAR ALMASI, BU KARARDAN ÖNCE ELDEKİ DAVAYI AÇAN DAVACININ KİRALAMA İŞLEMİNE ONAY VERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2003 / 8231

 

Karar No :

 2003 / 10025

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/12/2003

 

Özü : 1) KAT MÜLKİYETLİ VEYA KAT İRTİFAKLI ANATAŞINMAZIN BİR HAKLA KAYITLANMASI VEYA ARSANIN BÖLÜNMESİ VEYA BÖLÜNEN KISMIN MÜLKİYETİNİN BAŞKASINA DEVROLUNMASI GİBİ TEMLİKİ TASARRUFLARIN ANCAK KAT MALİKLERİNİN VEYA KAT İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILABİLİR, 2) TAŞINMAZ ÜZERİNDE TAMAMLANMIŞ BLOK VEYA BLOKLARDAKİ KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNDEN BİRİSİNİN İLGİLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPACAĞI BAŞVURU ÜZERİNE İDARİ BİR İŞLEMLE GERÇEKLEŞEBİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLME KOŞULLARININ OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ TAMAMIYLA İDAREYE AİTTİR. İNŞA EDİLMİŞ OLAN (B) VE (C) BLOKLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLEBİLECEĞİNİN TESPİTİNE BİÇİMİNDE HÜKÜM KURULMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2003 / 938

 

Karar No :

 2003 / 2286

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/03/2003

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE, PROJEDE YER ALMASA BİLE TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYINA YA DA BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARARIN VARLIĞINA GEREK GÖRÜLMEKSİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİN KURULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ZORUNLU İHTİYAÇLARINDAN OLAN TELEVİZYON ANTENİ DE, KOŞULLARA UYGUNLUK BULUNMASI HALİNDE, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI ARANMADAN, ANAYAPININ ÇATISINA VEYA TAŞINMAZDA UYGUN BAŞKA BİR ORTAK YERE KONULABİLİR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 3812

 

Karar No :

 1998 / 5593

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/05/1998

 

Özü : TADİLATA MUVAFAKAT VEREN KAT MALİKİNİN SONRADAN YAPILAN TADİLATIN PROJEYE UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNE VE YAPILAN TADİLATIN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İÇİN DAVA AÇMASI İYİ NİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ.

Esas No :

 1995 / 7712

 

Karar No :

 1995 / 9041

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/09/1995

 

Özü : MERKEZİ ISITMADA KULLANILMAKTA OLAN YAKITIN TÜRÜNE VE DAHA ÖNCE MERKEZİ SİSTEMDE DOĞALGAZA GEÇİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN DOĞALGAZIN KULLANILMASI KOŞULU İLE FERDİ ISINMAYA GEÇMEK İÇİN PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU İLE ALINACAK KARAR YETERLİDİR.

Esas No :

 1995 / 360

 

Karar No :

 1995 / 1726

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : FERDİ ISINMANIN DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARI İÇİN, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR. ANCAK MERKEZİ ISITMA KATI YAKITLA YAPILIRKEN DOĞAL GAZA GEÇİLMİŞSE, FERDİ ISINMA İÇİN ALINACAK KARAR İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI ARANIR.

Esas No :

 1995 / 360

 

Karar No :

 1995 / 1729

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : FERDİ ISINMA DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLECEKSE, KARAR İÇİN KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR. ANCAK, MERKEZİ ISITMA KATI YAKITLA YAPILIRKEN DOĞAL GAZLA MERKEZİ ISITMAYA GEÇİLMİŞSE, ARTIK FERDİ ISINMAYA DÖNÜŞÜMÜN DOĞAL GAZ KULLANILMA AMACINA YÖNELİK OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEMEZ.

Esas No :

 1995 / 6210

 

Karar No :

 1995 / 7784

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/1995

 

Özü : ORTAK KALORİFERLE OLAN ISINMANIN DOĞALGAZ KULLANILMASI AMACIYLA FERDİ ISINMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR.

 

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.