Sıkça Sorulan Sorular.
Giderlerin Paylaşımı İle İlgili Sorular

Oturmadığım dairenin apartman giderlerine iştirak etmek zorunda mıyım?

Yakıt bedelinde pay oranı nedir?

Su saatleri ortak olunca ne yapmalı?

Giriş katında oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır?

Birden fazla bloktan oluşan apartmanlarda giderler nasıl karşılanır?

Kat Malikleri Toplantısı İle İlgili Sorular

Kat malikleri kurulu toplantıya nasıl davet edilir?

Kat malikinin adresi bilinmiyor kiracısı da söylemiyor nasıl davet edebilirim?

Kat malikleri toplantısında kimlerleri kimler nasıl temsil edebilir?

Kat malikleri Toplantısı nerede yapılır?

Eski Yönetici karar defterini vermiyor ne yapmalıyız?

Toplantıda yeterli çoğunluk nedir?

Kat Mülkiyeti İle İlgili Sorular

Kat Mülkiyeti ile kat irtifakı arasında ne fark vardır?

Ahşap binalar üzerinde kat mülkiyeti kurulabilir mi?

Apartman ve Bloklar kalindeki apartmanların kat mülkiyetine nasıl geçer?

Kat mülkiyeti nasıl doğar?

Tapuda "İştirak halinde mülkiyet"olarak kayıtlı gayrımenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulabilirmi?

Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan ,doğrudan doğruya dava yolu ile kat mülkiyeti kurulması istenebilirmi?

Kurulmuş olan Kat Mülkiyetinin iptali ve ortak mülkiyete çevrilmesi istenebilirmi?

Anagayrımenkul kısmen kamulaştırılırsa ne olur?

Anayapının bağımsız bölümlerinden biri harap olmuşsa ne olur?

Yargıtay Hukuk Dairesi ve Mahkeme Kararları İle İlgili Sorular

Tapu kütüğünde Mesken veya işyeri olarak gözüken bağımsız bölümde diş kliniği, polikliniği veya diş protez labrotuarı açılabilir mi?

Su, Kalorifer ,kanalizasyon,nereye kadar ortak yer kavramı içindedir?

Isınamayan daireye Kalorifer dilimi ekleme veya yer değiştirme yapılabilir mi?

Bahçe otopark olarak kullanılabilir mi?

Bina cephelerindeki klima ve reklam tabelaları kaldırılabilir mi?

Yönetim ve Yönetici ile İlgili Sorular

Toplantıda olmayan kişi yönetici seçilebilir mi?

Yönetici ne coğunluk ile seçilir seçilemez ise kim yönetici tayini davası açabilir?

Yönetici seçilmesi hukuki bir zorunlulukmudur?

Seçilen yöneticiden memnun değilim mahkemeden yönetici tayini talebinde bulunabilirmiyim?

Yönetici balkon kapatan komşuya dava açmak zorunda değil mi?

Yönetici hepimize hesap vermek zorunda değil mi?

Eski yöneticiden nasıl hesap sorarım?

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.