Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

Bağımsız Bölümde Değişiklik

Esas No :

 2005 / 6290

 

Karar No :

 2005 / 9363

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/10/2005

 

Özü : DAVA, ORTAK KALORİFER SİSTEMİNDEN FERDİ ISINMA SİSTEMİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. ORTAK KALORİFER SİSTEMİNİN DOĞALGAZ İLE FERDİ ISINMA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR. ELDEKİ DAVADA, SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU SAĞLANMIŞTIR. AÇIKLANAN İLKELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMADAN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.

Esas No :

 2004 / 3437

 

Karar No :

 2004 / 4269

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/05/2004

 

Özü : ORTAK YERE YAPILAN ONARIM VE TESİSLERE YAZILI OLARAK MUVAFAKATINI BİLDİRMİŞ OLAN KAT MALİKİNİN, MUVAFAKAT VERDİĞİ BİR İŞİN YAPILMASINDAN SONRA DAVA AÇMASININ DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN DÜŞMEYECEĞİNİN YARGITAY UYGULAMALARINDA KABUL EDİLDİĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Esas No :

 2002 / 10547

 

Karar No :

 2002 / 11953

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/12/2002

 

Özü : ORTAK YERLERDE KAT MALİKİNİN KENDİ YARARINA YA DA BÜTÜN MALİKLERİN YARARINA DA OLSA ANA TAŞINMAZIN ONAYLI PROJESİNDE VE YÖNETİM PLANINDA ÖZEL BİR AMACA ÖZGÜLENMİŞ OLAN ORTAK YERLERDE ÖZGÜLENDİĞİ AMACA UYGUN DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE BİR TESİS VE DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN YAZILI MUVAFAKATI SAĞLANMADIKÇA MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. DAVAYA KONU ORTAK YERİN, ANAYAPININ ONAYLI PROJESİNDE DEPO OLARAK KAT MALİKLERİNİN KULLANIMINA ÖZGÜLENDİĞİ KONUSUNDA BİR UYUŞMAZLIK OLMADIĞINA GÖRE YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI SAĞLANMADAN BU YERDE KURULAN KALORİFER TESİSATININ KALDIRILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVACI İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 4787

 

Karar No :

 1998 / 6274

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1998

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ AYIRAN DUVARIN TAŞIYICI OLMAMASI VE YAPININ STATİĞİNE ZARAR VERMEMESİ KOŞULUYLA BİTİŞİK BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN RIZASIYLA KALDIRILMASI, DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASINA BAĞLI DEĞİLSE DE, SOMUT OLAYDA, BU SURETLE MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜM İŞYERİ NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜME KATILMIŞ VE DOLAYISIYLA MESKEN DE İŞYERİ NİTELİĞİ KAZANMIŞ OLDUĞUNDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24/2. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 51

 

Karar No :

 1998 / 131

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 18/02/1998

 

Özü : BİTİŞİK BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PENCERESİNİN ALTINA TANITICI TABELASINI ASAN MALİKİN, ÖNCEKİ MALİKLE BU YÖNDE YAPTIĞI SÖZLEŞME SONRAKİ MALİKİ BAĞLAMAZ. KONUNUN, ÖNCELİK PENCERENİN AİT OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE AİT OLMAK ÜZERE VE BU MALİKİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN KULLANILMASINI YA DA BU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPTIĞI FAALİYETİN TANITIMINA ENGEL OLMAYACAK BİÇİMDE, BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

Esas No :

 1997 / 687

 

Karar No :

 1997 / 907

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/11/1997

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BİR PENCERESİNİN BAHÇEYE AÇILAN BİR KAPI HALİNEGETİRİLMESİ MİMARİ PROJEDE DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDEDİR. ANA YAPININMİMARİ PROJESİNDE HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATINABAĞLIDIR.

Esas No :

 1996 / 8626

 

Karar No :

 1996 / 9737

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/11/1996

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA BELİRLENEN KURALLARA UYMADAN YAPILAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR, TOPLANTI NİSABINI BULMUŞ OLSA DAHİ USULSÜZDÜR VE BU TOPLANTILARDA ALINAN KARARLAR DA USULE UYGUN SAYILAMAZ.

Esas No :

 1994 / 454

 

Karar No :

 1994 / 633

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/10/1994

 

Özü : DAVALI DÜKKAN SAHİBİNİN BAHÇEYİ GALERİ PARK YERİ OLARAK KULLANMAK ÜZERE TADİL ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN MÜDAHALENİN MENİNE VE YAPILAN TADİLATIN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1993 / 9465

 

Karar No :

 1993 / 11605

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/10/1993

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 42. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE KAT MALİKLERİ ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR İLE YAPILABİLİR. ANCAK YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE BU ORTAK YERİN ÖZEL AMACA TAHSİS EDİLMİŞ YERLERDEN OLMAMASI GEREKİR.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.