Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

Anataşınmazda Değişiklik

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2005 / 4974

 

Karar No :

 2005 / 7124

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/07/2005

 

Özü : DOSYA İÇERİSİNDEKİ 9.1.2002 GÜNLÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDA SALT ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞ, ANCAK DEĞİŞİK RENKTE DIŞ BADANA VEYA BOYA YAPILACAĞI KONUSUNDA BİR HÜKME YER VERİLMEMİŞTİR. BU DURUM KARŞISINDA MAHKEMECE ÖNCELİKLE ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN VE HANGİ GEREKÇEYE DAYANARAK DEĞİŞİK RENKTE BOYANDIĞININ VE ÖZELLİKLE DAVALI KAT MALİKLERİNİN BU EYLEMDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI BİR KATKILARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI, GEREKTİĞİNDE BU KONUDA DİĞER KAT MALİKLERİNİN DE DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ İLE OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA GEREK ESKİ HALE GETİRME VE GEREKSE BUNUN GİDERLERİNİN TAHSİLİ KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN SALT GİDERLER YÖNÜNDEN HÜKÜM KURULUP DIŞ CEPHE BOYASININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ YÖNÜNDEN BİR KARAR VERİLMEMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 1124

 

Karar No :

 2004 / 1972

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/03/2004

 

Özü : GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURULMASINA KARŞI VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDA, KURULACAK SİSTEMİN BİNAYA HASAR VERİP VERMEYECEĞİNDEN ZİYADE, ÇATIDA HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YETERLİ YER BULUNUP BULUNMADIĞI VE ANA YAPIYA BİNECEK İLAVE YÜKÜN STATİK DENGEYİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ HUSUSLARININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR.

Esas No :

 2003 / 938

 

Karar No :

 2003 / 2286

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/03/2003

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE, PROJEDE YER ALMASA BİLE TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYINA YA DA BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARARIN VARLIĞINA GEREK GÖRÜLMEKSİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİN KURULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ZORUNLU İHTİYAÇLARINDAN OLAN TELEVİZYON ANTENİ DE, KOŞULLARA UYGUNLUK BULUNMASI HALİNDE, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI ARANMADAN, ANAYAPININ ÇATISINA VEYA TAŞINMAZDA UYGUN BAŞKA BİR ORTAK YERE KONULABİLİR.

Esas No :

 2002 / 10547

 

Karar No :

 2002 / 11953

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/12/2002

 

Özü : ORTAK YERLERDE KAT MALİKİNİN KENDİ YARARINA YA DA BÜTÜN MALİKLERİN YARARINA DA OLSA ANA TAŞINMAZIN ONAYLI PROJESİNDE VE YÖNETİM PLANINDA ÖZEL BİR AMACA ÖZGÜLENMİŞ OLAN ORTAK YERLERDE ÖZGÜLENDİĞİ AMACA UYGUN DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE BİR TESİS VE DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN YAZILI MUVAFAKATI SAĞLANMADIKÇA MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. DAVAYA KONU ORTAK YERİN, ANAYAPININ ONAYLI PROJESİNDE DEPO OLARAK KAT MALİKLERİNİN KULLANIMINA ÖZGÜLENDİĞİ KONUSUNDA BİR UYUŞMAZLIK OLMADIĞINA GÖRE YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI SAĞLANMADAN BU YERDE KURULAN KALORİFER TESİSATININ KALDIRILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVACI İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1997 / 5980

 

Karar No :

 1997 / 7300

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/07/1997

 

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNİN DÜZGÜN VEYA BUNLARIN KULLANIMININ DAHA RAHAT BİR HALE KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLEBİLECEK FAYDANIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TÜM YENİLİK VE İLAVELERİN YAPILMASI, KAT MALİKLERİNİN YARISININ ARSA PAYI ÇOKLUĞU İLE VERECEKLERİ KARARA BAĞLIDIR.

Esas No :

 1996 / 949

 

Karar No :

 1997 / 193

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/03/1997

 

Özü : PROJEDE KÖMÜRLÜK OLMASI GEREKEN YERİN MESKEN HALE GETİRİLEREK DAVALITARAFINDAN KULLANILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. BU DURUMDA KÖMÜRLÜK OLARAKGÖSTERİLEN BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLMESİNDE BİRİSABETSİZLİK YOKTUR.

Esas No :

 1996 / 7383

 

Karar No :

 1996 / 7405

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/09/1996

 

Özü : ORTAK YARARLANMA AMACINA YÖNELİK TADİLATLARDA MÜCERRET MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK İDDİASI DİNLENMEZ.

Esas No :

 1994 / 15763

 

Karar No :

 1995 / 767

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/11/1995

 

Özü : BİNANIN İNŞAAT TARZI VE HALİ HAZIR DURUMU DİKKATE ALINARAK TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMAK İÇİN BU SİSTEMİ ÇEKME KATIN ÜZERİNE KURMALARI DURUMUNDA, BUNUN BİNANIN STATİĞİNE ZARAR VERİP VERMEYECEĞİ HUSUSU İNCELENMEDEN HÜKÜM TESİSİ HATALIDIR.

Esas No :

 1995 / 6219

 

Karar No :

 1995 / 8275

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/07/1995

 

Özü : ANA YAPININ TÜMÜ HARAP OLMUŞSA KAT MÜLKİYETİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.