Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Ortak Yerler - Ortaklığın Giderilmesi

Esas No :

 2006 / 3213

 

Karar No :

 2006 / 3565

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/04/2006

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLEN ANA TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPIDA YER ALAN BAĞIMSIZ BÖLÜM (DOKUZ) VE PAYDAŞ (ALTI) SAYISI İTİBARİYLE HER BİR PAYDAŞA EN AZ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜŞTÜĞÜ GÖZETİLEREK ÖNCELİKLE PAYDAŞLARDAN HERBİRİNE BİRER BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZGÜLENDİKTEN SONRA ARTA KALAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYDAŞLAR ARASINDA ANLAŞMA OLDUĞU TAKDİRDE PAYLI OLARAK AKSİ TAKDİRDE TAPUDAKİ PAYLARI DA DİKKATE ALINARAK İVAZ İLAVESİ SURETİYLE ÖZGÜLENMESİ VE PAYLAR BU ŞEKİLDE DENKLEŞTİRİLEREK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAKLARA AYRI AYRI TAHSİSİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

 

Esas No :

 2004 / 2890

 

Karar No :

 2004 / 3399

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 03/05/2004

 

Özü : DEPREMDE YIKILIP ARSA HALİNİ ALAN, TAPU KAYDINDA HALEN BİNA OLAN DAVA KONUSU TAŞINMAZDA, TAPUDA İŞLEMLERİN TAMAMLANMAMASI KAT MÜLKİYETİNİN DEVAM EDECEĞİ ANLAMINA GELMEZ. ARSA PAYLARI ORANINDA MALİKLER PAYLI MÜLKİYET ŞEKLİNDE MALİK OLURLAR, BU NEDENLE MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖNALIM HAKKI CEREYAN EDER.

 

Esas No :

 2001 / 9726

 

Karar No :

 2001 / 8865

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/10/2001

 

Özü : İMAR YASASINA GÖRE ORTAKLAŞTIRILAN TAŞINMAZLARDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN MALİKLER ARASINDA BİR ANLAŞMAYA VARILAMAZSA, ORTAKLAŞTIRILAN TAŞINMAZLARDAN HER BİRİNİN ORTAKLAŞTIRMADAN ÖNCEKİ GEÇER DEĞERLERİ BELİRLENİP, BU DEĞERLERE TOPTAN EŞYA FİAT ENDEKSLERİ UYGULANMAK SURETİYLE DAVA TARIHİNE ULAŞTIRILIP UYARLANMASINDAN SONRA, BUNLARDAN DEĞERİ EN YÜKSEK OLAN TAŞINMAZ MALİKLERİNE ÖTEKİ TAŞINMAZLARI SAPTANAN DEĞERİ İLE SATIN ALMALARI İÇİN TEKLİFE KARAR VERİLİR VE TEKLİF KABUL EDİLİP BEDEL ÖDENİNCE ORTAKLIK GİDERİLMİŞ OLUR. BELİRLENEN YASAL SÜREDE BEDEL ÖDENMEZ YADA BANKA MEKTUBU VEYA AYNİ TEMİNAT GÖSTERİLMEZ İSE ORTAKLAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN TÜMÜ, İMAR DURUMUNA GÖRE MÜMKÜNSE KAT MÜLKİYETİNİN MUHAFAZASI VE DİĞER GAYRİMENKULLER BUNA İLHAK EDİLEREK, MÜMKÜN DEĞİLSE KAT MÜLKİYETİ KALDIRILARAK AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILIP ORTAKLIK GİDERİLİR. SATIŞ BEDELİ, TAŞINMAZLARIN SAPTANMIŞ OLAN DEĞERLERİ ARASINDAKİ ORANA GÖRE, MALİKLERE PAYLAŞTIRILIR.

 

Esas No :

 2001 / 4475

 

Karar No :

 2001 / 4733

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/05/2001

 

Özü : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA İSTEK VARSA, ASIL OLAN TAŞINMAZIN PAYDAŞLAR ARASINDA AYNEN TAKSİMİDİR. ORTAK TAŞINMAZDAKİ YAPIDA, MEVCUT PROJESİNE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLMASI, BAZI BÖLÜMLERİN HASARLI VE KULLANILMAZ DURUMDA BULUNMASI, KAT MÜLKİYETİ KURULMASINA ENGEL OLUŞTURAN EKSİKLİKLER İSE DE; BU DURUMDA MAHKEMECE HEMEN KAT MÜLKİYETİ KURULAMAYACAĞI SONUCUNA VARILMAYARAK, İLGİLİ BELEDİYEDEN YAPININ BU HALİYLE İMAR MEVZUATINA VE BULUNDUĞU YERİN İMAR DURUMUNA AYKIRILIK OLUŞTURMADIĞI SAPTANDIĞINDA, YAPININ MEVCUT DURUMUNU YANSITAN RÖLEVE PROJESİ ÇİZDİRİLİP ONAYLATILMASI, YAPININ İSKAN EDİLEBİLİR DURUMA GETİRİLMESİ İLE OTURMA İZİN BELGESİ ALINMASI VE KAT MÜLKİYETİ YASASININ 12. MADDESİNDEKİ BELGELERİN TAMAMLATILMASI İÇİN TALEPTE BULUNAN TARAFA SÜRE VERİLEREK, SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMELİDİR.

 

Esas No :

 2000 / 1167

 

Karar No :

 2000 / 1197

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 27/09/2000

 

Özü : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA, ORTAKLARDAN BİRİSİ, PAYLAŞMANIN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAHSİSİ SURETİYLE YAPILMASINI İSTERSE: FİİLİ KULLANIM DURUMLARINA ÖNCELİK VERİLEREK VE GEREKİRSE İVAZ EKLENMEK SURETİYLE AYNİ TAKSİM İMKANI ARAŞTIRILMADAN, ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR.

 

Esas No :

 2000 / 904

 

Karar No :

 2000 / 920

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 24/05/2000

 

Özü : DAVADA TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTENDİĞİNE GÖRE, BU İSTEK İÇİNDE KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNİN DE VARLIĞINI KABUL ETMEK GEREKİR.

 

Esas No :

 2000 / 1991

 

Karar No :

 2000 / 3476

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/03/2000

 

Özü : KAT İRTİFAKI TESİS EDİLEN YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ İLGİLİLERİN TALEBİ ÜZERİNE İDARİ İŞLEMLE OLUR. HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ, ÜZERİNE KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ BİNANIN BİR BÖLÜMÜ AYRIK TUTULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE KARAR VERİLEMEZ. PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TALEPTE BULUNMASI KOŞULUYLA ORTAKLIK ANCAK SATIŞ YOLUYLA GİDERİLEBİLİR.

 

Esas No :

 2001 / 737

 

Karar No :

 2001 / 1215

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/02/2000

 

Özü : DAVA, ORTAKLIĞIN TAKSİM SURETİYLE GİDERİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ İÇİNDE KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİNİN DE BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. BU NEDENLE KEŞİF YAPILARAK TAŞINMAZDA KAT MÜLKİYETİ KURULMA OLANAĞI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ VE ORTAKLAR ANLAŞAMAZSA KURA ÇEKİMİ SADECE MURİSTEN KALAN TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZ KONUSUDUR. PAYDAŞLAR PAYLARINA KARŞILIK BELİRLİ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANIYORSA PAYDAŞLARIN DİĞERİNİN KULLANDIĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE HAKKI YOKSA PAY DENKLEŞTİRMESİNE VE KURA ÇEKİMİNE GEREK YOKTUR. O BÖLÜMÜN PAYDAŞA VERİLMESİ GEREKİR. BUNDAN SONRA ARSA PAYLARININ TESPİTİ GEREKİR. SOMUT OLAYDA, AÇIKLANAN HUSUSLAR IŞIĞINDA KAT MÜLKİYETİ KURULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMADAN SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR.

 

Esas No :

 1998 / 1406

 

Karar No :

 1998 / 2802

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/03/1998

 

Özü : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA, DAVACININ YÖNETİM PLANINDA İŞYERİ OLARAK KULLANIMINA İZİN VERDİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BU ŞEKİLDE KULLANIMINA KARŞI ÇIKMASI İYİ NİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ.

 

Esas No :

 1997 / 9213

 

Karar No :

 1997 / 10826

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/11/1997

 

Özü : ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNE BAĞLANMAMIŞ VEYA LEHİNE KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ ARSA PAYI BIRAKILAMAZ.

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.