Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

İrtifakın Kurulması

Esas No :

 2006 / 1839

 

Karar No :

 2006 / 2392

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/03/2006

 

Özü : TAŞINMAZDA PAY SAHİBİ OLANLARIN YÖNTEMİNCE DAHİL EDİLMESİNDEN SONRA; KAT İRTİFAKININ BAŞLANGIÇTA YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE KURULMADIĞI, ÖTE YANDAN, ANA YAPIDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI TAPU KAYDINDA GÖSTERİLENLE PROJESİNDE ÖNGÖRÜLENDEN FARKLI OLDUĞU GÖZÖNÜNDE TUTULARAK MAHKEMECE GEREKTİĞİNDE BU KONUDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ DE YAPTIRILMAK SURETİYLE KOŞULLARININ VAR OLDUĞUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KAT İRTİFAKININ SONA ERDİRİLİP TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 9951

 

Karar No :

 2005 / 11174

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/10/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KURULAN TAŞINMAZLARDA ASIL OLAN TAPUYA YANSIYAN MİMARİ PROJE VE BUNA UYGUN OLUŞTURULAN SİCİL KAYDIDIR. BU NEVİ TAŞINMAZLARDA MÜLKİYET, PROJEYE VE BUNA UYGUN OLUŞTURULAN SİCİLE GÖRE BELİRLENMELİDİR. YEREL MAHKEMECE AÇIKLANAN HUSUSLAR GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2005 / 1500

 

Karar No :

 2005 / 3483

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/04/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE KONU ANA TAŞINMAZIN ONAYLI MİMARİ PROJESİNDE DÜKKAN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK GÖSTERİLEN BÖLÜMÜN KAT MÜLKİYETİ KURULURKEN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE BİRLİKTE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN O TARİHTEKİ DEĞERLERİ AYRI AYRI BELİRLENİP BU DEĞERLERİYLE ORANLI OLARAK HER BİRİNE ARSA PAYININ ÖZGÜLENMESİ VE TAPUYA TESCİLİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 429

 

Karar No :

 2004 / 543

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 13/10/2004

 

Özü : DAVALI "İŞ SAHİBİ" İLE KAT MALİKLERİ KURULUNCA YETKİ VERİLEN ÜÇ KAT MALİKİNİN "YÜKLENİCİ SIFATIYLA, BK'NUN 355.MADDESİ UYARINCA İMZALADIKLARI ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANMAKTA OLUP, BEDEL ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİNİN VE YAPININ PROJEYE AYKIRI İNŞA EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİNE; 634 SAYILI KMK'NUN 17. VE 26.MADDELERİNDEN KAYNAKLANAN BİR UYUŞMAZLIK BULUNMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİNE DEĞİNEN ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA UYULMAK GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 3942

 

Karar No :

 2004 / 5767

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 06/07/2004

 

Özü : DAVA AÇILDIKTAN SONRA DA OLSA, DAVALI KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN ÜZERİNE DÜŞEN BORCU YERİNE GETİRMESİ DURUMUNDA, DAVA SEBEBİ ORTADAN KALKACAĞINDAN, KONUSUZ KALAN ARSA PAYININ VE KAT İRTİFAKININ DİĞER ÜYELERE DEVRİ DAVASININ REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2003 / 8231

 

Karar No :

 2003 / 10025

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/12/2003

 

Özü : 1) KAT MÜLKİYETLİ VEYA KAT İRTİFAKLI ANATAŞINMAZIN BİR HAKLA KAYITLANMASI VEYA ARSANIN BÖLÜNMESİ VEYA BÖLÜNEN KISMIN MÜLKİYETİNİN BAŞKASINA DEVROLUNMASI GİBİ TEMLİKİ TASARRUFLARIN ANCAK KAT MALİKLERİNİN VEYA KAT İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILABİLİR, 2) TAŞINMAZ ÜZERİNDE TAMAMLANMIŞ BLOK VEYA BLOKLARDAKİ KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNDEN BİRİSİNİN İLGİLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPACAĞI BAŞVURU ÜZERİNE İDARİ BİR İŞLEMLE GERÇEKLEŞEBİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLME KOŞULLARININ OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ TAMAMIYLA İDAREYE AİTTİR. İNŞA EDİLMİŞ OLAN (B) VE (C) BLOKLARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLEBİLECEĞİNİN TESPİTİNE BİÇİMİNDE HÜKÜM KURULMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2002 / 11014

 

Karar No :

 2002 / 12529

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/12/2002

 

Özü : KAT İRTİFAKI, ANCAK ARSA MALİKİNİN YA DA PAYLI MÜLKİYETTE TÜM PAYDAŞLARIN BUNA İLİŞKİN BİR DİLEKÇE VEYA İSTEMLE TAPU DAİRESİNE BAŞVURMALARI ÜZERİNE, İDARİ BİR İŞLEMLE TESİS EDİLİR. DAVA YOLU İLE KAT İRTİFAKI KURULMASINA KARAR VERİLEMEZ.

Esas No :

 2001 / 11037

 

Karar No :

 2001 / 11760

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/12/2001

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI KOŞULU OLARAK ÖNGÖRÜLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN 2/3 ÜNÜN KULLANILMASI HUSUSUNUN FİİLİ DURUMA GÖRE SAPTANMASI GEREKİR. MUHTARLIKTAN ALINAN BİLGİLERE DAYANARAK SONUCA VARILMASI DOĞRU DEĞİLDİR. AYRICA ANA TAŞINMAZ DA BİRDEN ÇOK BLOK OLMASI VE ORTAK GİDER BORCUNUN DAVALININ OTURDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İÇİNDE YER ALDIĞI BLOKA AİT OLMASI HALİNDE 2/3 ÇOĞUNLUĞUN VARLIĞININ O BLOKTAN FAYDALANANLARA GÖRE SAPTANMASI GEREKİR.

Esas No :

 2001 / 3091

 

Karar No :

 2001 / 5233

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/11/2001

 

Özü : KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE, BEDEL OLARAK TAŞINMATZIN BELLİ BİR PAYININ MÜLKİYETİ YÜKLENİCİ ÜZERİNE GEÇİRİLDİĞİNDEN VEYA GEÇİRİLMESİ TAAHHÜT EDİLDİĞİNDEN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR. SÖZ KONUSU ŞEKİL GEÇERLİLİK KOŞULUDUR. TARAFLAR İLERİ SÜRMEMİŞ OLSALAR DAHİ BU HUSUS HAKİM TARAFINDAN RESEN DİKKATE ALINMALIDIR. SOMUT OLAYDA, ESER TAMAMLENMAMIŞ VE ARSA SAHİPLERİ DE TAPUDA PAY DEVRETMEMİŞLERDİR. BU DURUMDA SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜRMEK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ; SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE MÜSPET ZARAR TALEP EDİLEMEZ. AÇIKLANAN NEDENLERLE, KİRA KAYBINA İLİŞKİN TALEPLERİN REDDİ GEREKİRKEN AKSİ YÖNDE HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2001 / 3611

 

Karar No :

 2001 / 7844

 

Merci :

 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/05/2001

 

Özü : VASİYETNAME İLE HENÜZ KAT İRTİFAKI VEYA KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ OLAN TAŞINMAZIN BELLİ BİR DAİRENİN BELLİ ŞAHISLARA VASİYET EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR. ANCAK O TAŞINMAZDAN 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASININ 12, 14 VE 50. MADDELERİ UYARINCA KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR.

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.