Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Yasak İşler

Esas No :

 2005 / 695

 

Karar No :

 2005 / 759

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 21/12/2005

 

Özü : YARGITAY UYGULAMALARINDA MESKEN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BİR BÖLÜMDE DOKTOR MUAYENEHANESİ, AVUKAT YAZIHANESİ VEYA MÜHENDİSLİK BÜROSU AÇILABİLMESİ SÖZÜ EDİLEN YASA MADDESİNDE BELİRTİLEN İŞYERİ NİTELİĞİNDE SAYILMAMAKTA VE TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALDIKLARI BİR KARARIN VARLIĞI ARANMAMAKTA İSE DE, TÜM KAT MALİKLERİ İLE ONLARIN KÜLLİ VE CÜZ'İ HALEFLERİNİ BAĞLAYAN SÖZLEŞME NİTELİĞİNDEKİ YÖNETİM PLÂNININ 12. MADDESİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPU SİCİLİNDE BELİRTİLEN NİTELİKLERİ DIŞINDA KULLANILAMAYACAĞI AÇIKÇA HÜKME BAĞLANMIŞ OLDUĞUNDAN, "MÜŞAVİRLİK BÜROSU" ŞEKLİNDE KULLANILAN BÜRONUN MESKEN NİTELİĞİNDE OLMADIĞI GÖZETİLEREK DAVALILARA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPUDA YAZILI OLAN MESKEN NİTELİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 5370

 

Karar No :

 2005 / 9216

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/10/2005

 

Özü : DAVA MALİKE YA DA MALİKLE BİRLİKTE DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANAN KİŞİYE KARŞI AÇILABİLECEĞİ GİBİ, BAŞLANGIÇTA BUNLARDAN SALT BİRİNE AÇILMIŞSA YARGILAMA SIRASINDA DİĞERİNİN YÖNTEMİNCE DAVAYA KATILMALARININ SAĞLANIP TOPLANACAK KANITLARLA HÜKÜM KURULMALIDIR. SOMUT OLAYDA BELİRTİLEN İLKEYE UYGUN OLARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ MALİKTEN KİRALAYAN H.'NİN DA DAVAYA KATILIP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIĞINA GÖRE İŞİN ESASI HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 6736

 

Karar No :

 2005 / 9255

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/10/2005

 

Özü : YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINDA ANATAŞINMAZIN PROJESİNDE YER ALMAMIŞ OLSA BİLE KOMŞULARINI RAHATSIZ ETMEMEK KAYDIYLA BİR KAT MALİKİNİN, EV TİPİ KLİMA CİHAZINI KENDİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN DUVAR VE BALKONUNA KONULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. DAVALI-KARŞI DAVACI KENDİSİNE AİT KLİMA CİHAZINI KENDİ BALKONUNUN DÖŞEMESİNE (İÇ HACMİNE) MONTE ETTİĞİNE GÖRE BUNA İLİŞKİN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 1118

 

Karar No :

 2005 / 3174

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/04/2005

 

Özü : KONUT OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI NEDENİYLE MESKENE DÖNÜŞTÜRME DAVASINI ANA TAŞINMAZDA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLANLAR AÇABİLİR. YÖNETİCİNİN BU DAVAYI AÇABİLMESİ İÇİN KENDİSİNE KAT MALİKLERİ KURULUNCA ÖZEL YETKİ VERİLMİŞ OLMASI GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 18-47

 

Karar No :

 2004 / 561

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/10/2004

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASININ 24.MADDESİNİN İLK FIKRASINDA ANAGAYRİMENKULÜN KÜTÜKTE MESKEN, İŞ VEYA TİCARET YERİ OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE HASTAHANE, DİSPANSER, KLİNİK, POLİKLİNİK, ECZA LABORATUARI GİBİ MÜESSESELERİN KURULAMAYACAĞI KESİN YASAK OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.DİSPANSER, KLİNİK, POLİKLİNİK NİTELİĞİNDE OLMAYAN MUAYENEHANELER BU HÜKMÜN DIŞINDA TUTULMUŞTUR. ANCAK HASTALARDAN ALINAN MATERYALLERİN LABORATUARDA BİR TAKIM İŞLEMLERDEN GEÇİRİLEREK İNCELENMESİ OLGUSU MUAYENE İŞİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

Esas No :

 2004 / 476

 

Karar No :

 2004 / 561

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/10/2004

 

Özü :  YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINDA, ECZA LABORATUARI GİBİ SAİR LABORATUAR ÇALIŞMALARI YASAK KAPSAMINDA MÜTALAA EDİLMEKTE, YASAK KAPSAMI DIŞINDA KALAN VE MUAYENEHANEDE YAPILABİLECEK İŞİN İSE DOĞRUDAN HASTA ÜZERİNDE ELLE VEYA ALETLERLE YAPILAN SAĞLIK KONTROLÜNÜ VE OPERASYON SAYILAMAYACAK MÜDAHALELERİ İÇERİR NİTELİKTE OLMASI ARANMAKTADIR. BUNA GÖRE, HASTALARDAN ALINAN MATERYALLERİN LABORATUARDA BİR TAKIM İŞLEMLERDEN GEÇİRİLEREK İNCELENMESİ OLGUSU MUAYENE İŞİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ. HAL BÖYLE İKEN BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA YERİNDE OLMAYAN SAPTAMALARIN VE LABORATUAR İŞLETME RUHSATINI VEREN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISINDAKİ NİTELENDİRME ESAS ALINARAK PATOLOJİ LABORATUARI YÖNÜNDEN DE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI DOĞRU BULUNMAMIŞTIR.

Esas No :

 2004 / 50

 

Karar No :

 2004 / 38

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 28/01/2004

 

Özü : DAVA KONUSU TAŞINMAZ TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI OLMASINA, GEREK YÖNETİM PLANINDA BU KONUDA BİR AÇIKLIK BULUNMAMASINA, GEREKSE KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMAMASINA RAĞMEN BU YERİN DAVALI KİRACIYA FOTOĞRAF STÜDYOSU OLARAK KULLANILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLDİĞİ VE İBRAZ EDİLEN KİRA SÖZLEŞMESİNE GÖRE; DAVALININ BU YERİ 02.02.1999 TARİHİNDEN BU GÜNE KADAR İŞYERİ OLARAK KULLANDIĞI, BUNA DİĞER KAT MALİKLERİNİN BİR İTİRAZI OLDUĞUNA DAİR BİR BİLGİ YADA İDDİANIN DOSYAYA YANSIMADIĞI, DAVACININ YOZGATTA BULUNAN ECZANESİNİ ANKARAYA TAŞIMAK İSTEDİĞİ VE BU AMAÇLA DAVA KONUSU TAŞINMAZI 26.12.2001 TARİHİNDE SATIN ALDIĞI, 6570 SAYILI GKHK'NUN 7/D MADDESİ GEREĞİNCE 1 AYLIK YASAL SÜRE İÇİNDE İHTAR ÇEKİP 6 AYLIK BEKLEME SÜRESİ SONUNDA BU DAVAYI AÇTIĞI, BİLİRKİŞİ RAPORLARINA, GÖRE, DAVA KONUSU TAŞINMAZIN FİZİKİ OLARAK ECZANE OLARAK KULLANILMASINA UYGUN OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.

Esas No :

 2003 / 416

 

Karar No :

 2003 / 433

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 25/06/2003

 

Özü : DAVA, TAPUDA DEPO OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KAT MALİKLERİNDEN MUVAFAKAT ALINMADAN İŞYERİ OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASINA DAYALI HAKİMİN MÜDAHALESİ VE KİRACININ TAHLİYESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. KÜTÜKTE MESKEN OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜM TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE VERİLMİŞ KARARI BULUNMADIKÇA İŞYERİ OLARAK KULLANILAMAZ. ANCAK, YARGITAYIN YERLEŞİK UYGULAMASINA GÖRE DEPO NİTELİKLE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PROJEYE AYKIRILIK YAPILMADIĞI SÜRECE İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI KAT MALİKLERİNİN İZNİNE BAĞLI DEĞİLDİR.

Esas No :

 2003 / 411

 

Karar No :

 2003 / 417

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 11/06/2003

 

Özü : DAVA, TAPU KÜTÜĞÜNDE MESKEN OLARAK KAYITLI OLAN BÖLÜMÜN, YÖNETİM PLANINDAKİ YASAKLAYICI HÜKÜMLERE AYKIRI OLARAK İŞYERİ OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASIYLA TAHLİYE TALEBİNE İLİŞKİNDİR. YÖNETİM PLANINDA SADECE MESKEN OLARAK KULLANILACAĞI YAZILI BAĞIMSIZ BÖLÜM MUAYENEHANE OLARAK KULLANILAMAZ.

Esas No :

 2002 / 7572

 

Karar No :

 2002 / 10144

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/10/2002

 

Özü : BELLİ MESLEK MENSUPLARININ MÜNFERİDEN KENDİ EMEĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER, MESKENDE YAPILABİLECEK BÜRO HİZMETLERİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİR İSE DE, BU NİTELİKTE OLMAYAN HER TÜR TİCARİ FAALİYET (EMLAK BÜROSU ŞEKLİNDEKİ KULLANIM) MESKENDE YÜRÜTÜLEBİLECEK BÜRO FAALİYETİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ. YARGITAY UYGULAMALARINDA, MESKENE DÖNÜŞTÜRME İSTEMİ VE KARARININ, TANINAN SÜREDE YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA, KİRACININ TAHLİYESİNİ DE İÇERDİĞİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.