Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kiracılar

Esas No :

 2006 / 1820

 

Karar No :

 2006 / 2566

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/03/2006

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN BÜTÜN ORTAK YERLERİNİN BAKIM, KORUMA VE ONARIM GİDERLERİ İLE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE DİĞER GİDERLER İLE İLGİLİ AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. GİDER VEYA AVANS PAYINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ BU KANUNA GÖRE DAVA AÇABİLİR, İCRA TAKİBİ YAPABİLİR. KAT MALİKİNİN PAYINA DÜŞECEK GİDER VE AVANS BORCUNDAN, GECİKME TAZMİNATINDAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BİRİNDE KİRA AKDİNE, OTURMA HAKKINA VEYA BAŞKA SEBEBE DAYANARAK DEVAMLI BİR ŞEKİLDE FAYDALANANLAR DA MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. ANCAK, KİRACININ SORUMLULUĞU ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİRA MİKTARI İLE SINIRLI OLUP YAPTIĞI ÖDEME, KİRA BORCUNDAN DÜŞÜLÜR.

Esas No :

 2006 / 7437

 

Karar No :

 2006 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : DAVA İTİRAZIN İPTALİ DAVASIDIR. YÜKLENİCİ İLE İŞ SAHİBİ SIFATIYLA SÖZLEŞME YAPAN KİŞİYE, DAVALI TARAFINDAN TEMSİL YETKİSİ YADA SONRADAN İCAZET VERİLMEDİĞİNDEN, BU SÖZLEŞMENİN ALACAKLISI VE BORÇLUSU OLAMAZ. ESER SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI KARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU SAKLI OLAN VE BU KARARA DAYALI BORCUNUN ÖDENMESİNİ İSTEME YADA DÖNÜP İSTEME HAKKI BULUNANLARIN HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVAYA DAYANAK ALINAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 17659

 

Karar No :

 2004 / 22778

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/11/2004

 

Özü : 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NUN 37/SON MADDESİ GEREĞİNCE (KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI) İİK'NUN 68/1.MADDESİNDE SAYILAN BELGELERDENDİR. BU KARARIN GENEL MAHKEMEDE İPTAL EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜP KANITLANMADIĞI İÇİN ALACAKLI, YUKARIDA AÇIKLANAN YASAL DÜZENLEME GEREĞİNCE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURARAK İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEBİLİR. AYRICA, AYNI KANUNUN 22/1.MADDESİ GEREĞİNCE KİRACI YÖNETİM GİDERİNDEN KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.

Esas No :

 1998 / 7676

 

Karar No :

 1998 / 8260

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/10/1998

 

Özü : GENEL GİDERLER AÇISINDAN KİRACI, KAT MALİKİ İLE BERABET MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. KİRACI KİRALANANIN MALİKİ ADINA GENEL GİDER PAYINI KİRA BEDELİNDEN MAHSUP EDEREK YÖNETİCİYE ÖDEMEK ZORUNDADIR.

Esas No :

 1998 / 6077

 

Karar No :

 1998 / 7419

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/06/1998

 

Özü : İSTİSNAİ HALLERDE KİRACILAR, KİRALANAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KANUN, YÖNETİM PLANI VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYARINCA KULLANMALARINA ENGEL OLAN VEYA BUNU KISITLAYAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİNİ İSTEYEBİLİRLER. BÖYLE BİR İPTAL DAVASININ, KARARA OLUMLU OYLARIYLA KATILMIŞ TÜM KAT MALİKLERİ HAKKINDA AÇILMASI GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 9129

 

Karar No :

 1997 / 10673

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1997

 

Özü : KİRACI ORTAK GİDERLERDEN YÖNETİME KARŞI MALİKLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. BU NEDENLE YÖNETİCİ, KİRALANAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT ORTAK GİDERLER VE AVANSI KİRACIDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 22. MADDESİNDEKİ KISITLAMA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İSTEYEBİLİRSE DE BUNUN ÖTESİNDE BİR ÖDEMEDE BULUNMASINI TALEP EDEMEZ.

Esas No :

 1997 / 1368

 

Karar No :

 1997 / 4037

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/04/1997

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANAN KİRACILARIN, GÜRÜLTÜ ÇIKARARAK VE BU YERİ RANDEVU EVİ GİBİ KULLANARAK ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİKLERİ HAKİMİN MÜDAHALESİ SONUNDA ANLAŞILSA BİLE, MAHKEME İHTARINA UYMAMANIN SONUCU PARA CEZASI OLDUĞUNDAN, BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE AİT OLAN AKTİN FESHİ VE TAHLİYE KARARI VERİLEMEZ.

Esas No :

 1997 / 54

 

Karar No :

 1997 / 277

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/04/1997

 

Özü : KİRACILAR ORTAK GİDERLERDEN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİRA MİKTARIYLA SORUMLUDURLAR. BU NEDENLE KİRACININ MECURU TAHLİYE ETTİĞİ TARİH KESİNOLARAK SAPTANDIKTAN SONRA TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE ÖDENMEYEN ORTAKGİDERLERDEN SORUMLU OLDUĞU TUTAR BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE KARARVERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1996 / 1778

 

Karar No :

 1996 / 2378

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/03/1996

 

Özü : TAPUDA MESKEN OLARAK GÖZÜKEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DAVACI DA DAHİL OLMAK ÜZERE KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALDIĞI BİR KARARLA HALEN MEVCUT HALİ İLE RADYO İSTASYONU OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE İLKE OLARAK 24.MADDE UYARINCA TAHLİYESİNE KARAR VERİLEMEZ. ANCAK ANA GAYRİMENKUL SAKİNLERİNE RAHATSIZLIK VERİLMESİ DURUMU HARİÇTİR.

Esas No :

 1995 / 6674

 

Karar No :

 1995 / 7406

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/06/1995

 

Özü : ANAGAYRIMENKULÜN ORTAK GİDER VE AVANSININ ÖDENMESİNDEN ÖNCELİKLE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ SORUMLUDUR. KİRACININ SORUMLULUĞU KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN BİR SORUMLULUKTUR VE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİRA PARASI İLE SINIRLIDIR.

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.