Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Paylaşma Şekli

Esas No :

 2006 / 7437

 

Karar No :

 2006 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : DAVA İTİRAZIN İPTALİ DAVASIDIR. YÜKLENİCİ İLE İŞ SAHİBİ SIFATIYLA SÖZLEŞME YAPAN KİŞİYE, DAVALI TARAFINDAN TEMSİL YETKİSİ YADA SONRADAN İCAZET VERİLMEDİĞİNDEN, BU SÖZLEŞMENİN ALACAKLISI VE BORÇLUSU OLAMAZ. ESER SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI KARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU SAKLI OLAN VE BU KARARA DAYALI BORCUNUN ÖDENMESİNİ İSTEME YADA DÖNÜP İSTEME HAKKI BULUNANLARIN HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVAYA DAYANAK ALINAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2006 / 376

 

Karar No :

 2006 / 1899

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : KANITLARIN TOPLANIP GEREKTİĞİNDE BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMAK SURETİYLE DURUMUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINDAN SONRA OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN, ANA TAŞINMAZIN GİRİŞ KAPISINI DAVALILAR S., Y. S. VE E. TARAFINDAN ESKİ HALE (PROJEYE UYGUN DURUMA) GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 4974

 

Karar No :

 2005 / 7124

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/07/2005

 

Özü : DOSYA İÇERİSİNDEKİ 9.1.2002 GÜNLÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDA SALT ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞ, ANCAK DEĞİŞİK RENKTE DIŞ BADANA VEYA BOYA YAPILACAĞI KONUSUNDA BİR HÜKME YER VERİLMEMİŞTİR. BU DURUM KARŞISINDA MAHKEMECE ÖNCELİKLE ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN VE HANGİ GEREKÇEYE DAYANARAK DEĞİŞİK RENKTE BOYANDIĞININ VE ÖZELLİKLE DAVALI KAT MALİKLERİNİN BU EYLEMDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI BİR KATKILARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI, GEREKTİĞİNDE BU KONUDA DİĞER KAT MALİKLERİNİN DE DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ İLE OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA GEREK ESKİ HALE GETİRME VE GEREKSE BUNUN GİDERLERİNİN TAHSİLİ KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN SALT GİDERLER YÖNÜNDEN HÜKÜM KURULUP DIŞ CEPHE BOYASININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ YÖNÜNDEN BİR KARAR VERİLMEMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 10502

 

Karar No :

 2005 / 1253

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN PROJEYE AYKIRI BÖLMELERİN BİNANIN İNŞASI SIRASINDA YAPILDIĞININ BELLİ OLDUĞU, BU BÖLMELERİN DAVALI TARAFÇA YAPILDIĞINA DAİR DOSYADA DELİL BULUNMADIĞI GEREKÇESİ İLE BU YÖNDEKİ İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 9227

 

Karar No :

 2005 / 940

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/02/2005

 

Özü : 1) DAVACILARDAN M. VE M. T.'NİN- VERDİKLERİ BU MUVAFAKATTAN SONRA, DAVALININ DAVA KONUSU ORTAK YERLERE EL ATMASININ ÖNLENMESİNİ VE ESKİ HALE GETİRİLMESİNİ İSTEMELERİ M.K.'NIN 2. MADDESİNDE TANIMLANAN İYİNİYET (DÜRÜSTLÜK) KURALLARINA AYKIRIDIR. 2) ORTAK MÜLKİYETE BAĞLI OLAN BİR YERİ PAYDAŞLARDAN BİRİSİNİN KENDİ KULLANIMINA ÖZGÜLEMESİ DURUMUNDA DİĞER PAYDAŞLARIN ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) İSTEYEBİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE O PAYDAŞ BU ORTAK YERİ MÜNHASIRAN KULLANMAKTAN YÖNTEMİNCE MEN EDİLMİŞ OLMALIDIR. 3) DAVALIYA DAVA KONUSU ORTAK YERLERİ ESKİ HALE GETİRMESİ İÇİN BELLİ BİR SÜRE VERİLMEMESİ, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR. BU İTİBARLA YUKARIDA AÇIKLANAN ESASLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULMAKSIZIN HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2000 / 15498

 

Karar No :

 2000 / 16196

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/10/2000

 

Özü : KİRACI ANCAK KAT MÜLKİYET KANUNUNUN 20. MADDESİNDE YAZILI GİDERLERDEN DOLAYI KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLUP YAPTIĞI ÖDEMELERİ KİRA BORCUNDAN DÜŞEBİLİR.

Esas No :

 1999 / 18

 

Karar No :

 1999 / 835

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 13/10/1999

 

Özü : KAT MALİKLERİ, BÜTÜN MALİKLERİN RIZASI OLMADAN ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNDE İNŞAAT, ONARIM VE TESİS YAPAMAZLAR. ORTAK YERLERDE KULLANIM HAKKI, KULLANIMA KONU YERİN NİTELİĞİNE GÖRE ORTAK YERLERİN TAMAMINI KAPSAR. HİÇBİR KAT MALİKİ BU YERLERDEN BİR BÖLÜMÜNÜ AYIRIP KENDİ KULLANIMINA TAHSİS EDEMEZ.

Esas No :

 1992 / 161

 

Karar No :

 1992 / 313

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 06/05/1992

 

Özü : DAVACI İŞ SAHİBİ TAPUDA YAPILAN İŞLEM SIRASINDA KAT İRTİFAKI LİSTESİNİ BİZZAT İMZALAMIŞ VE SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İLAVE KATTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ÜZERİNDE DAVALI YÜKLENİCİ YARARINA KAT İRTİFAKI KURULMASINI KABUL ETMİŞ İSE, SÖZLEŞMENİN PAYLAŞMA İLE İLGİLİ HÜKMÜNÜN TARAFLARCA DEĞİŞTİRİLMİŞ OLDUĞUNUN KABULÜNDE ZORUNLULUK VARDIR.

Esas No :

 1990 / 26590

 

Karar No :

 1991 / 8730

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/1991

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HERBİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA YAKIT VE DEMİRBAŞ GİDERLERİNİ KENDİ ARSA PAYLARI ORANINDA ÖDERLER. ARSA PAYINDA, DİĞERLERİNE GÖRE FAZLALIK OLDUĞU TAKDİRDE, ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI AÇILARAK EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1989 / 23877

 

Karar No :

 1990 / 12563

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/04/1990

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA KALORİFERCİ, BAHÇIVAN VE BEKÇİ GİDERLERİNE EŞİT OLARAK, DİĞER GİDERLERE İSE ARSA PAYLARI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER.

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.