Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat İrtifakı Devri İsteme

Esas No :

 2004 / 9658

 

Karar No :

 2005 / 1122

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/02/2005

 

Özü : SOMUT OLAYDA DAVALI MİRZA ANATAŞINMAZDA KAT MALİKİ, DİĞER DAVALI İSE ONUN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE SÜREKLİ OTURMAKTA OLAN KIZIDIR. DAVA DİLEKÇESİNDE VE YARGILAMA AŞAMASINDA DAVACI TARAFIN İLERİ SÜRDÜĞÜ HUSUSLAR KAT MÜLKİYETİ YASASI'NIN 18. MADDESİ KAPSAMINDA OLUP, BU DURUMDA DAVALI TARAFIN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE OTURANLARA VERDİKLERİ RAHATSIZLIĞIN SAPTANMASI İLE BUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1998 / 1639

 

Karar No :

 1998 / 2304

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/03/1998

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNDEN BİR VEYA BİRKAÇI, KANUNİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK SURETİYLE DİĞER KAT MALİKLERİNİN HAKLARINI ONLAR İÇİN ÇEKİLMEZ HALE GELECEK ŞEKİLDE İHLAL EDERLERSE, O KAT MALİKİ VEYA MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKININ DİĞER MALİKLERE DEVREDİLMESİ MAHKEMEDEN İSTENEBİLİR. ÇEKİLMEZLİK HALİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞI YARGILAMA İLE BELİRLENİR. ANCAK BU DAVANIN ÖN ŞARTI KAT MALİKLERİNİN BİR ARAYA GELEREK HEM ÇEKİLMEZLİK HALİNİ HEM DE BAĞIMSIZ BÖLÜM DEVRİNİ KENDİ ARALARINDA KONUŞUP TARTIŞMALARINI ÖNGÖREN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISIDIR. BU TOPLANTI YAPILMADAN DEVİR İSTEMİ İLE DAVA AÇILAMAZ.

Esas No :

 1996 / 8046

 

Karar No :

 1996 / 9435

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/10/1996

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 25. MADDESİNE DAYANILARAK AÇILAN DAVADA, DAVALIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEVRİNE İLİŞKİN DAVANIN, TAKİP KONUSU EDİLEN BORÇLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN İCRA DOSYALARI GETİRİLİP İNCELENMEDEN REDDİ İSABETLİ DEĞİLDİR.

Esas No :

 1996 / 1053

 

Karar No :

 1996 / 1628

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/02/1996

 

Özü : KAT İRTİFAKININ SONA ERDİRİLMESİNİN İSTENEBİLMESİ İÇİN BEŞ YILLIK SÜRENİN DOLMUŞ OLMASI GEREKİR.

Esas No :

 1987 / 23572

 

Karar No :

 1988 / 3306

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/02/1988

 

Özü : ARSA PAYI İLE KAT İRTİFAKININ DEVRİNİN İSTENEBİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE NOTERDEN BİR İHTAR KEŞİDE EDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1986 / 11084

 

Karar No :

 1986 / 12090

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/09/1986

 

Özü : İLERİDE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMEK ÜZERE İNŞA EDİLECEK BİR BİNANIN KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN, İNŞAATIN, SÖZLEŞMEYE VE PLANA GÖRE TAMAMLANMASI İÇİN KENDİLERİNE DÜŞEN BORÇLARI YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI, İHTARA RAĞMEN İKİ AY İÇİNDE BUNLARI YERİNE GETİRMEZLERSE HAKİMLİKÇE ÖTEKİ PAYDAŞLARA DEVREDİLECEĞİ KMK.'NUN 26. MADDESİNDE YAZILIDIR.

Esas No :

 1982 / 550

 

Karar No :

 1984 / 905

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 07/11/1984

 

Özü : KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN KENDİLERİNE DÜŞEN BORÇLARI ÖDEMEMELERİ NEDENİYLE HAKLARINDA MÜLKİYETİN ZORUNLU DEVRİ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KAT MÜLKİYETİ YASASININ 17. MADDESİNE GÖRE YÖNETİCİ ATANMASI GEREKLİ DEĞİLDİR.

Esas No :

 1982 / 9765

 

Karar No :

 1982 / 9879

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/11/1982

 

Özü : BİR HAFTA ARAYLA YAPILAN TAKİPLER DAVACILARIN İYİNİYETLİ OLMADIKLARINI VE YALNIZCA 25. MADDEDEKİ ŞARTLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BU ŞEKİLDE DAVRANDIKLARI KANISINI YARATTIĞINDAN, İSTEMLERİN REDDİ KARARI YERİNDEDİR.

Esas No :

 1981 / 1029

 

Karar No :

 1981 / 1904

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/03/1981

 

Özü : KİRACININ TAPUDA İKAMETGAH OLARAK KAYITLI BÖLÜMÜ İŞYERİ OLARAK KULLANMASI VE KÖPEK BESLEMESİ DİĞER MALİKLERE 25. MADDEYE DAYANARAK TAHLİYE TALEP ETME HAKKINI BAHŞETMEZ.

Esas No :

 1979 / 6540

 

Karar No :

 1979 / 8112

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/11/1979

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYARINCA DAVALIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜLKİYETİNİN İPTALİ İLE DİĞER MALİKLER ADINA TESÇİLİ DAVASININ GÖRÜLMESİNDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.