Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Devre Mülk

Esas No :

 2002 / 1489

 

Karar No :

 2002 / 4634

 

Merci :

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/06/2002

 

Özü : YAPIM AŞAMASINDAKİ BİR İNŞAATTA, KURULMUŞ YA DA KURULACAK DEVRE MÜLK HAKKININ HARİCEN SATIMI HALİNDE AÇILACAK TESCİL DAVASINDA 30.9.1988 TARİH VE 1987/2 E, 1988/2 KARAR SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA DAVANIN KABULÜ GEREKİR. ANCAK; HARİCİ SÖZLEŞME İLE SATILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BULUNDUĞU TAŞINMAZDA, DAVA AÇILDIĞI TARİHTE HENÜZ DEVRE MÜLK HAKKI KURULMAMIŞSA, MAHKEMENİN DEVRE MÜLK HAKKINA KONU PAYI VE DÖNEMİ BELİRLEYEREK TESCİL KARARI VERME OLANAĞI YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 5374

 

Karar No :

 1998 / 6191

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1998

 

Özü : DAVACILAR YÖNETİM PLANINA VEYA DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNE AYKIRI OLARAK TOPLANILDIĞI VEYA DEVREMÜLK HAKKI SAHİPLERİNİN TEMSİL EDİLDİĞİ TOPLANTI VE KARARLARIN İPTALİNİ HER ZAMAN DAVA EDEBİLİRLER. GENEL BİR TESPİT KARARI, AÇILABİLECEK BİR DAVA SONUNDA VERİLEBİLECEK İPTAL KARARI YERİNE GEÇMEZ.

Esas No :

 1997 / 7097

 

Karar No :

 1997 / 8577

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/10/1997

 

Özü : DAVALININ, DEVREMÜLK SÖZLEŞMELERİ VE YÖNETİM PLANLARINDA 10 YILLIK SÜRE İLE TEMSİLCİ VE YÖNETİCİ OLACAĞI KABUL EDİLMİŞTİR. ANA GAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BU HÜKÜM, SÖZLEŞMENİN VE YÖNETİM PLANININ TAPUYA TESCİLİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİCİ 1 YIL İÇİN SEÇİLİR İSE DE, DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDE YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ İLE HAK VE SORUMLULUKLARI TESPİT EDİLEBİLİR. TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ DEVREMÜLK HAK SAHİPLERİNİ BAĞLAYICI NİTELİKTE OLAN BU SÖZLEŞME İLE YÖNETİM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN TEMSİL VE YÖNETİME İLİŞKİN HUSUSLAR KANUNA AYKIRI DEĞİLDİR.

Esas No :

 1997 / 5490

 

Karar No :

 1997 / 6069

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/06/1997

 

Özü : DEVREMÜLK HAKKI GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN BİR TÜRÜDÜR VE BU HAKKIN İKTİSABI DA RESMİ KOŞULLARA TABİDİR. BU NEDENLE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARAFINDAN İMZALANDIĞI BELİRTİLEN GEÇİCİ KULLANMA BELGESİNE DAYANILARAK MÜLKİYETİN NAKLİNİ TAZAMMUN EDECEK BİÇİMDE TESÇİLE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.

Esas No :

 1995 / 8708

 

Karar No :

 1995 / 10418

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/10/1995

 

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİM PLANI VE DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDE YERALAN BAZI HÜKÜMLERİN İPTALİNE YÖNELİK DAVANIN, TÜM KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKLİDİR.

Esas No :

 1995 / 8526

 

Karar No :

 1995 / 10001

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/10/1995

 

Özü : DEVRE MÜLKLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN KAT MÜLKİYETİ KANUNU ESAS ALINARAK ÇÖZÜMLENEBİLMESİ İÇİN MALİKLERİN UYUŞMAZLIĞA TARAF OLAN DEVRE MÜLK HAKLARININ TAMAMININ AYNI PARSEL ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE İLGİLİ OLMASI GEREKİR.

Esas No :

 1993 / 12718

 

Karar No :

 1993 / 13477

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 06/12/1993

 

Özü : DAVADA, DEVRE MÜLK TESİSİNİN İSTENMEDİĞİ, İSTENEN HUSUSUN "DEVRELERİN" TESÇİLİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞ İSE DE, TAŞINMAZDAN YARARLANILACAK DEVRELERİN TESBİTİ, DEVRE MÜLKÜ İÇEREN İRTİFAK HAKKINDAN VE DOLAYISIYLA MÜLKİYET HAKKINDAN BAĞIMSIZ BİR DURUMU İFADE ETMEMEKTEDİR.

Esas No :

 1993 / 8919

 

Karar No :

 1994 / 11247

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/10/1993

 

Özü : DEVREMÜLK HAKLARININ TESÇİLİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ESAS İTİBARİYLE MESKEN OLARAK KULLANILMAYA ELVERİŞLİ BİR YAPININ ORTAKLARI ARASINDA SÖZKONUSU OLABİLECEĞİ CİHETLE ÖNCELİKLE MÜLKİYETİN KAZANILMIŞ OLMASI GEREKİR. BU GERÇEKLEŞMEDEN DAVADA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.

Esas No :

 1987 / 15260

 

Karar No :

 1987 / 17417

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/11/1987

 

Özü : DEVRE MÜLK HAKKI ANCAK KAT İRTİFAKLI KAT MÜLKİYETLİ YA DA BAĞIMSIZ MÜLKİYETLİ TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZKONUSU OLUP TAPUDA TARLA OLARAK KAYITLI TAŞINMAZLARDA BÖYLE BİR HAKTAN SÖZEDİLEMEZ.

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.