Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Arsa Payları - Değiştirilmesi

 

Esas No :

 1998 / 5277

 

Karar No :

 1998 / 8427

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/1998

 

Özü : ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİYLE ORANTILI OLARAK TAHSİS EDİLMEDİĞİ HALLERDE, ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEBİLİR. ANCAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERİNDE SONRADAN DEĞİŞME OLMASI HALİNDE DÜZELTME TALEP EDİLEMEZ.

Esas No :

 1993 / 3025

 

Karar No :

 1993 / 5313

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/04/1993

 

Özü : ARSA PAYLARININ SONRADAN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BU PAYLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİ İLE ORANLI OLARAK TAHSİS EDİLMEDİĞİNİN SAPTANMASI GEREKİR.

Esas No :

 1990 / 26590

 

Karar No :

 1991 / 8730

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/1991

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HERBİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA YAKIT VE DEMİRBAŞ GİDERLERİNİ KENDİ ARSA PAYLARI ORANINDA ÖDERLER. ARSA PAYINDA, DİĞERLERİNE GÖRE FAZLALIK OLDUĞU TAKDİRDE, ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI AÇILARAK EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1990 / 10494

 

Karar No :

 1990 / 31870

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/11/1990

 

Özü : ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN BÜTÜN KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKİR. TARAFLAR OLUŞTURULMADAN DAVANIN ESASINA GİRİLEREK HÜKÜM KURULMASI USULE AYKIRIDIR.

Esas No :

 1987 / 15738

 

Karar No :

 1987 / 16896

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/10/1987

 

Özü : İMAR AFFI YASASI KAPSAMINDA PROJESİNE AYKIRI BİÇİMDE VE KAÇAK OLARAK YAPILAN KATIN ARSA PAYI BELİRLENİRKEN TAŞINMAZDA KAT İRTİFAKININ KURULDUĞU TARİHTEKİ DEĞERİN ESAS ALINMASI VE ÖTEKİ KAT MALİKLERİNE ARSA PAYLARINA GÖRE ÖDENECEK MİKTARIN BULUNMASI GEREKİR.

Esas No :

 1986 / 14360

 

Karar No :

 1986 / 14561

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 03/11/1986

 

Özü : ANA YAPININ TAMAMI DAVACILARA AİT İKEN BU ARSA PAYLARI BİZZAT DAVACILAR TARAFINDAN SAPTANARAK KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLDİĞİNE GÖRE AYNI KİMSELERİN BU ARSA PAYLARININ ADİL OLMADIĞINI İLERİ SÜRMELERİ İYİ NİYET KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ.

Esas No :

 1986 / 9661

 

Karar No :

 1986 / 13264

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/10/1986

 

Özü : 3290 SAYILI İMAR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN 9. MADDESİ GÖZÖNÜNE ALINIP İNCELEME YAPILMASI GEREKİRKEN, BU YAPILMADIĞINDAN DOLAYI HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Esas No :

 1984 / 746

 

Karar No :

 1984 / 628

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/01/1984

 

Özü : HER BAĞIMSIZ BÖLÜME DÜŞEN ARSA PAYININ SAPTANMASINDA O BÖLÜMÜN, KAT MÜLKİYETİ VEYA KAT İRTİFAKI KURULMASI ANINDAKİ DEĞERİ GÖZÖNÜNDE TUTULUR. BU DEĞER YALNIZCA METREKARE HESABINA GÖRE DEĞİL, BÖLÜMÜN KAÇINCI KATTA OLDUĞUNA, GÜNEŞTEN YARARLANMA DURUMUNA, CEPHELERİNİN HANGİ TARAFTA OLDUĞUNA DA BAKILARAK HESAPLANMALIDIR.

Esas No :

 1983 / 1813

 

Karar No :

 1983 / 1725

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/02/1983

 

Özü : BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TÜM KAT MALİKLERİNİN ARSA PAYLARININ NE OLMASI GEREKTİĞİ GÖSTERİLDİĞİNE GÖRE, BAZI KAT SAHİPLERİNİN DEĞİL BÜTÜN KAT SAHİPLERİNİN ARSA PAYLARININ DÜZELTİLEN BİÇİMDE TESCİLİNE KARAR VERMEK GEREKİR.

Esas No :

 1983 / 641

 

Karar No :

 1983 / 684

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/01/1983

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNİN KURULDUĞU ZAMANDA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERİYLE ORANTILI OLMAYAN ARSA PAYLARINA KARŞI KAT SAHİPLERİNİN ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI AÇMA HAKLARI VARDIR.

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.