Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Arsa Payları - Saptanması

Esas No :

 1998 / 4906

 

Karar No :

 1998 / 6149

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/05/1998

 

Özü : ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİYLE ORANTILI OLARAK TAKSİM EDİLMEDİĞİ HALLERDE ARSA PAYLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULABİLİR. YAPILACAK İNCELEME VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI İLE YAPILAN TAHSİSİN BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLERİ İLE ORANTILI OLMADIĞININ SAPTANMASI HALİNDE ARSA PAYLARI YENİDEN DÜZENLENİR. YÖNETİM PLANI KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN OYUYLA DEĞİŞTİRİLİR. KAT MALİKLERİ DEĞİŞİKLİK KONUSUNDA ANLAŞAMADIKLARI TAKDİRDE TALEP ÜZERİNE HAKİM MÜDAHALE EDEBİLİR. ÖNCELİKLE KAT MALİKLERİ KURULUNDA GÖRÜŞÜLÜP TARTIŞILMADAN MAHKEMEYE BAŞVURULAMAZ.

Esas No :

 1997 / 8669

 

Karar No :

 1997 / 8236

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/09/1997

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN KAT İRTİFAKINA BAĞLANMAMIŞ PAY BIRAKILAMAYACAĞI HÜKMÜ KARŞISINDA, BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİNDE OLMADIĞI İÇİN TAPUDAKİ KAYDI İPTAL EDİLEN YERİN, BİR ŞEKİLDE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DAĞITILMASI VE DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ARSA PAYLARININ BU ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1996 / 119

 

Karar No :

 1996 / 1243

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 06/02/1996

 

Özü : ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİ İLE ORANTILI OLARAK TAHSİS EDİLMEDİĞİ HALLERDE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNDEN HER BİRİ ARSA PAYLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURABİLİR. MAHKEMECE ARSA PAYININ TAHSİSİNİN, TAHSİS TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERİ İLE ORANTILI OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞI İNCELENMELİDİR.

Esas No :

 1991 / 9653

 

Karar No :

 1992 / 4628

 

Merci :

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/04/1992

 

Özü : KMK.'NUN 3.MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE ARSA PAYI KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN ANAYAPININ DEĞERİNİN , BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEĞERİNE OLAN ORANI İLE BELİRLENMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1992 / 75

 

Karar No :

 1992 / 150

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 04/03/1992

 

Özü : EVVELCE TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM HALİNDEKİ TAŞINMAZIN İKİ AYRI BAĞIMSIZ BÖLÜM HALİNE GETİRİLMESİNDEN SONRA HER İKİ BÖLÜMDEKİ ORTAKLIĞIN DİĞER BÖLÜMLERDEKİ KAT MÜLKİYETİNDEN AYRI OLARAK KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMEK SURETİYLE GİDERİLMESİ MÜMKÜNDÜR. ANCAK BU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN DE ARSA PAYI SAPTAMAK ZORUNLUDUR.

Esas No :

 1990 / 26550

 

Karar No :

 1991 / 8730

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/1991

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA YAKIT VE DEMİRBAŞ GİDERLERİNİ KENDİ ARSA PAYLARI ORANINDA ÖDERLER.

Esas No :

 1989 / 27218

 

Karar No :

 1989 / 16616

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1990

 

Özü : ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNE BAĞLANMAMIŞ VEYA LEHİNE KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ ARSA PAYI BIRAKILAMAZ.

Esas No :

 1987 / 15738

 

Karar No :

 1987 / 16896

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/10/1987

 

Özü : İMAR AFFI YASASI KAPSAMINDA PROJESİNE AYKIRI BİÇİMDE VE KAÇAK OLARAK YAPILAN KATIN ARSA PAYI BELİRLENİRKEN TAŞINMAZDA KAT İRTİFAKININ KURULDUĞU TARİHTEKİ DEĞERİN ESAS ALINMASI VE ÖTEKİ KAT MALİKLERİNE ARSA PAYLARINA GÖRE ÖDENECEK MİKTARIN BULUNMASI GEREKİR.

Esas No :

 1987 / 19807

 

Karar No :

 1987 / 1829

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/02/1987

 

Özü : ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİ İLE ORANTILI OLARAK TAHSİSİ GEREKİR. KAT İRTİFAKI KURULMASI İŞİ TAMAMEN İDARİ BİR İŞLEMDİR. HÜKMEN KAT İRTİFAKTI KURULAMAZ.

Esas No :

 1986 / 1729

 

Karar No :

 1986 / 3086

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/03/1986

 

Özü : DAVACI ARSA PAYLARINI TEK BAŞINA TESBİT ETMİŞ DEĞİLDİR. ARSA PAYLARINI BU ŞEKİLDE SAPTANMASINDAKİ SORUMLULUĞA YALNIZ DAVACI DEĞİL ÖTEKİ PAYDAŞLAR DA DAHİL OLDUĞUNDAN DAVACIYI TAŞINMAZ MALIN TÜMÜNÜN MALİKİ OLARAK KABUL EDİP AÇILAN DAVADA İYİNİYET KURALLARINA AYKIRI DAVRANDIĞININ KABULÜ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.