Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi

Hakime Başvurma

Esas No :

 2005 / 8801

 

Karar No :

 2006 / 686

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/02/2006

 

Özü : DAVACININ İSTEMİ VE MAHKEMECE VERİLEN KARARIN SONUÇLARI İTİBARİ İLE HAKİMİN MÜDAHALESİ, TÜM KAT MALİKLERİNİN HUKUKUNU ETKİLEDİĞİNE GÖRE, ÖNCELİKLE KAT MALİKİ OLAN DAVALI YÖNETİCİ DIŞINDA KALAN ANA TAŞINMAZDAKİ DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN TESPİTİ İLE BUNLARIN DAVAYA YÖNTEMİNE UYGUN OLARAK DAHİL EDİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIKTAN SONRA OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 10064

 

Karar No :

 2006 / 127

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/01/2006

 

Özü : BİLİRKİŞİNİN TESPİT EDECEĞİ ONARIM GİDERİNİN TÜM KAT MALİKLERİNDEN (DAVACI KAT MALİKİ DE DAHİL) ARSA PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK ALINMASINA, BU MİKTARDAN FAZLA BİR GİDERİN DOĞMASI HALİNDE BUNUN DA AYNI ŞEKİLDE TÜM KAT MALİKLERİNDEN TAHSİLİNE, ONARIM İŞİ İÇİN UYGUN VE BELLİ BİR SÜRE VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN, YERİNDE OLMAYAN GEREKÇEYLE KÜÇÜK ODA BACASININ TAMİRİNE İLİŞKİN TALEBİN REDDİ, TERASIN YALITIMI YÖNÜNDEN İSE İNFAZDA DURAKSAMAYA YOL AÇACAK BİÇİMDE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 9756

 

Karar No :

 2006 / 128

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/01/2006

 

Özü : 15 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ M. S. VE 17 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ V.'NİN DAVAYA DAHİLİNİN SAĞLANMASI İÇİN DAVACI TARAFA SÜRE VERİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN İŞİN ESASI HAKKINDA HÜKÜM TESİSİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 9869

 

Karar No :

 2005 / 11677

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/12/2005

 

Özü : PANJURLARIN, BİNANIN ESTETİĞİNİ DE BOZAN, YASAYA VE PROJEYE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN SABİT BİR TESİS OLDUĞU KUŞKUSUZDUR. MAHKEMECE, YUKARIDA BELİRTİLEN İLKE VE HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK DAVAYA KONU EDİLEN PANJURLARIN DA KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK BU HUSUSTAKİ İSTEMİN REDDEDİLMİŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 7832

 

Karar No :

 2005 / 10290

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 24/11/2005

 

Özü : B BLOKTAN ONAYLI MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLARAK EKLENEN İKİ NORMAL KAT VE ÇATI ARASI EKLENTİLER İLE BU BLOKUN AÇIK TERASININ ÇATI İLE ÖRTÜLMESİ EYLEMİNİN SALT R. H. Ç. TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ DE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADAN YETERSİZ ARAŞTIRMA VE EKSİK İNCELEME SONUCU BU KİŞİNİN B BLOKTAKİ PROJEYE AYKIRILIKLARIN TAMAMINDAN SORUMLU TUTULUP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ; AYRICA, KABULE GÖRE DE HÜKÜM ALTINA ALINAN PROJEYE AYKIRILIKLARIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN DAVALI TARAFA UYGUN VE BELLİ BİR SÜRE VERİLMEMİŞ OLMASI; DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 6384

 

Karar No :

 2005 / 8774

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/10/2005

 

Özü : 1) KAT MALİKLERİNİN RAZI OLMADIKLARI KURUL KARARLARINA KARŞI, KORUNMAYA DEĞER HUKUKİ YARARLARI OLMASI KOŞULUYLA HER ZAMAN HAKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEYEBİLECEKLERİ DÜŞÜNÜLMEDEN KARŞI DAVANIN (KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ DAVASININ) SÜRESİNDE AÇILMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDİ, 2) ORTAK GİDERLERDEN PAYINA DÜŞENİ ÖDEMEYEN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN ÖDEMEDE GECİKTİĞİ GÜNLER İÇİN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU AYLIK % 10 ORANINDAKİ GECİKME TAZMİNATININ BAŞLANGIÇ GÜNÜNÜN AÇIKÇA SAPTANMIŞ OLMASI GEREKİR. DAVALININ SÖZ KONUSU BORCUNU NE ZAMAN ÖĞRENDİĞİ SAPTANMADAN ASIL ALACAĞIN YANINDA AYRICA % 10 ORANINDA GECİKME TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 5037

 

Karar No :

 2005 / 7473

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/07/2005

 

Özü : ONARIM VE GÜÇLENDİRME AMAÇLI BU DEĞİŞİKLİĞE RIZA GÖSTERİP GÖSTERMEMEK TAMAMIYLA KAT MALİKİNİN TAKDİRİNDE VE YASA İLE KENDİSİNE TANINMIŞ BİR HAK OLUP, YAPILACAK İŞ TÜM KAT MALİKLERİNİN YARARINA DA OLSA MUVAFAKAT VERMEYEN KAT MALİKİ BUNUN İÇİN ZORLANAMAYACAĞI GİBİ BU ŞEKİLDE ÖZGÜR İRADESİ İLE ORTAYA KOYDUĞU TAVIR, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK DA NİTELENDİRİLEMEZ. BU BAKIMDAN, HAKİMİN DAVALI KAT MALİKLERİNİN İRADESİNİN YERİNE GEÇİP, YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞE MUVAFAKAT VERMİŞ SAYILMASINA KARAR VERMESİNE YASAL OLANAK YOKTUR.

Esas No :

 2004 / 9227

 

Karar No :

 2005 / 940

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/02/2005

 

Özü : 1) DAVACILARDAN M. VE M. T.'NİN- VERDİKLERİ BU MUVAFAKATTAN SONRA, DAVALININ DAVA KONUSU ORTAK YERLERE EL ATMASININ ÖNLENMESİNİ VE ESKİ HALE GETİRİLMESİNİ İSTEMELERİ M.K.'NIN 2. MADDESİNDE TANIMLANAN İYİNİYET (DÜRÜSTLÜK) KURALLARINA AYKIRIDIR. 2) ORTAK MÜLKİYETE BAĞLI OLAN BİR YERİ PAYDAŞLARDAN BİRİSİNİN KENDİ KULLANIMINA ÖZGÜLEMESİ DURUMUNDA DİĞER PAYDAŞLARIN ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) İSTEYEBİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE O PAYDAŞ BU ORTAK YERİ MÜNHASIRAN KULLANMAKTAN YÖNTEMİNCE MEN EDİLMİŞ OLMALIDIR. 3) DAVALIYA DAVA KONUSU ORTAK YERLERİ ESKİ HALE GETİRMESİ İÇİN BELLİ BİR SÜRE VERİLMEMESİ, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR. BU İTİBARLA YUKARIDA AÇIKLANAN ESASLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULMAKSIZIN HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 2004 / 4909

 

Karar No :

 2004 / 6579

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/09/2004

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZLARDA PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİK VE EKLEMELERİN YAPILMASINA YAZILI OLARAK RIZA GÖSTEREN KAT MALİKİ BU İŞLERİN YAPILMASINDAN SONRA PROJEYE AYKIRILIK İDDİASINDA BULUNMASI DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRIDIR. ELDEKİ DAVADA DA DAVACI İHTİLAF KONUSU DEĞİŞİKLİKLERE MUVAFAKAT ETMİŞ OLDUĞUNDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 3650

 

Karar No :

 2004 / 5470

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/06/2004

 

Özü : YÖNETİM PLANI VEYA KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İLE KONULMUŞ BİR YASAKLAMA BULUNMAMASI HALİNDE, TİCARİ FAALİYETLE UĞRAŞANLAR, İŞ YERİ OLARAK KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAVAN, TABAN VE YAN DUVARLARLA BAĞLANTILI ORTAK YERLERİNDE, AİT OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DIŞ CEPHE SINIRLARINI AŞMAYAN, BİNANIN DIŞ CEPHE GÖRÜNÜMÜNÜ VE ESTETİĞİNİ BOZMAYACAK EBATLARDA TANITICI NİTELİKTE TABELA VEYA REKLAM PANOSU ASABİLİRLER. KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN DOĞAN VE KONUSU DOĞRUDAN PARA ALACAĞI OLMAYAN DAVALARDA, YARGI HARÇLARI İLE AVUKATLIK ÜCRETLERİ MAKTU TARİFELER ÜZERİNDEN HESAPLANIP HÜKMEDİLMELİDİR.


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.