Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi

Oy Birliği

Esas No :

 2005 / 666

 

Karar No :

 2005 / 1889

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/03/2005

 

Özü : DAVAYA KONU EDİLEN A BLOKTA BAZ İSTASYONUNUN KURULMUŞ OLDUĞU YER ANATAŞINMAZIN ORTAK YERİ BULUNDUĞU CİHETLE BAZ İSTASYONU KURULMAK ÜZERE BURANIN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN SALT O BLOKTAKİ KAT MALİKİNİN DEĞİL, ANATAŞINMAZDA YER ALAN TÜM BLOK KAT MALİKLERİNİN BUNA OYBİRLİĞİYLE KARAR VERMİŞ OLMALARI GEREKİR. ORTADA BU NİTELİKTE BİR KAT MALİKLERİ KURULU KARARI BULUNMADIĞINA GÖRE MAHKEMENİN DAVAYI KABUL ETMİŞ OLMASINDA BİR İSABETSİZLİK YOKTUR.

Esas No :

 2004 / 59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASININ ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYACAĞI KABUL EDİLMEKTEDİR. ADİ ÇOĞUNLUKTA ALINABİLEN KARARLARIN, YÖNETİM PLANI HÜKÜMLERİYLE ÇELİŞKİLİ OLMASI DURUMUNDA BUNUN İPTALİNİ, KARARA OLUMLU OYLARIYLA KATILMAYAN MALİKLERDEN HER BİRİSİNİN MAHKEMEDEN İSTEMESİ MÜMKÜNDÜR.

Esas No :

 1996 / 4564

 

Karar No :

 1996 / 5261

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/05/1996

 

Özü : TAPUDA MESKEN NİTELİĞİNDEKİ KAYIT VAR OLDUKÇA TADİLAT PROJESİ TEK BAŞINA BUNU DEĞİŞTİREBİLİR NİTELİK ARZETMEZ. ANAGAYRİMENKULÜN MİMARİ PROJESİNDE YAPILACAK HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK TÜM KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATINI GEREKTİRİR.

Esas No :

 1991 / 3390

 

Karar No :

 1991 / 14352

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/05/1991

 

Özü : DÜKKAN CİNSLİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İÇKİLİ BAR OLARAK KULLANILMASINI ENGELLEYİCİ YASAL BİR HÜKÜM YOKTUR. ANCAK, YÖNETİM PLANININ 12. MADDESİNDE BU TÜR KULLANIMIN DİĞER KAT MALİKLERİNİN İZNİNE BAĞLI OLDUĞU AÇIKLANMIŞTIR. BU HÜKÜM, KULLANMA ŞEKLİNİ DÜZENLEYİCİ VE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYICI NİTELİKTEDİR.

Esas No :

 1989 / 20396

 

Karar No :

 1990 / 13207

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/04/1990

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE KARAR ALINMADIKÇA ANA GAYRİMENKULÜN BOŞ KISMINDA, KANUNUN 24. MADDESİNİN 2. FIKRASINDA YAZILI YERLERİN YAPIMI VE İLAVESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esas No :

 1989 / 1567

 

Karar No :

 1989 / 18010

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 25/09/1989

 

Özü : KAT MALİKİ OLAN DAVALININ DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASINI ALMADAN VE PROJEYE AYKIRI OLARAK YAPTIĞI EKLENTİNİN KANUNA AYKIRI OLDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TESBİT EDİLDİĞİNE GÖRE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN REDDİ İSABETSİZDİR.

Esas No :

 1988 / 19401

 

Karar No :

 1989 / 7930

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/04/1989

 

Özü : KALORİFERCİ VEYA KAPICI KULLANILMASINA GEREK BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİRİ KAT MALİKLERİ KURULUNA AİT OLUP BU KURUL, TAKDİRİNİ GEREK BULUNMADIĞI ŞEKLİNDE KULLANMIŞ OLDUĞUNDAN VE KARAR DA 634 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİNE UYGUN OLARAK OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞ BULUNDUĞUNDAN MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE HÜKMOLUNMASINDA BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1988 / 16563

 

Karar No :

 1989 / 5327

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/03/1989

 

Özü : DAVALILARIN TÜM MALİKLERİN RIZASINI ALMADAN ORTAK YER OLAN BAHÇEYE EKLEME BİR ODA YAPTIKLARI VE BUNUN MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TESPİT EDİLDİĞİNDEN MAHKEMENİN BAHÇENİN PROJEDEKİ DURUMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KARARI YERİNDEDİR.

Esas No :

 1988 / 1721

 

Karar No :

 1988 / 9257

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/06/1988

 

Özü : YENİ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN EKLENMESİ İÇİN KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE KARAR VERMESİ GEREKİR. DAVA KONUSU YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALINMADIĞINDAN VE BU DAVANIN KABULÜ SONUCUNDA BAĞIMSIZ BÖLÜM ADEDİNİN ÇOĞALARAK YÖNETİME ETKİ EDECEK NETİCELER DE DOĞACAĞINDAN DAVANIN REDDİNE HÜKMEDİLMESİNDE BİR TUTARSIZLIK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1982 / 3196

 

Karar No :

 1982 / 3567

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/04/1982

 

Özü : KALORİFER TESİSATI İLE ISITILAN BİR APARTMANIN SOBA İLE ISITILMASI YÖNÜNDEKİ BİR DEĞİŞİKLİK, KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARLA OLANAKLIDIR.


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.