Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi

Kat Malikleri Kurulu

Esas No :

 2005 / 10178

 

Karar No :

 2005 / 11154

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 15/12/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI YETER SAYISININ KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI BAKIMINDAN YARISINDAN FAZLASI OLDUĞU VE OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. 12 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ DAVA KONUSU ANA TANIŞMAZIN KAT MALİKLERİ KURULUNUN İPTALİ İSTENEN 3.1.2002 VE 17.3.2002 GÜNLÜ TOPLANTILARINDA TOPLANTI YETER SAYISININ BULUNUP BULUNMADIĞI DA ARAŞTIRILMADAN HÜKÜM KURULMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2005 / 5498

 

Karar No :

 2005 / 6843

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 27/06/2005

 

Özü : MAHKEMECE, DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN ISINMA SORUNUNUN YUKARIDA DEĞİNİLEN BİLİRKİŞİ KURULUNUN DÜZENLEDİĞİ RAPORLARDA ÖNGÖRÜLEN ÖNERİLER DE DİKKATE ALINARAK KAT MÜLKİYETİ KURULUNCA ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN DAVALI KAT MALİKLERİNE İSTEM GİBİ UYARIDA BULUNULMASINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN BU HUSUSTAKİ İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 2005 / 3990

 

Karar No :

 2005 / 5189

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/05/2005

 

Özü : GÜNÜMÜZDEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM VE BUNUN GEREKLİ KILDIĞI İLETİŞİM VE BİLGİLENME GEREKSİNİMİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞUNDA UYDU ANTENİN YURT VE DÜNYADAKİ GELİŞMELER, YENİLİKLER KONUSUNDA BİLGİLENME VE YARARLANMA OLANAĞI SAĞLAYACAK NİTELİKTE BİR SİSTEM OLDUĞU KUŞKUSUZDUR. AÇIKLANAN TÜM BU NEDENLER KARŞISINDA DAVACININ ORTAK ÇATIYA KOŞULLARINA VE TEKNİĞİNE UYGUN BİÇİMDE ÇANAK ANTEN TAKTIRMASI KONUSUNDA KENDİSİNE İZİN VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 18-59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASININ ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE YASANIN 32.MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BUYURUCU HÜKMÜ GEREĞİ OLARAK BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYACAĞI KABUL EDİLMEKTEDİR.

Esas No :

 2005 / 59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : 634 SAYILI KANUN'UN ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE BÜTÜN KAT MALİKLERİ İÇİN BAĞLAYICIDIR. KAT MÜLKİYETİ YASASININ 37. MADDESİNE GÖRE İŞLETME PROJESİNİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA BELİRLENMİŞ OLMASI HALİNDE YÖNETİCİNİN AYRICA BİR İŞLETME PROJESİ HAZIRLAMASINA GEREK OLMAYIP BU HUSUSTAKİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ DOĞRUDAN UYGULANMAYA KONULMASI YETERLİDİR. AÇIKLANAN NEDENLERLE KAT MALİKLERİ KURULU KARAN ESAS ALINMAK SURETİYLE AİDATLARA İLİŞKİN İSTEM YÖNÜNDEN DE DEFTER VE KAYITLAR ÜZERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPAN EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINIP ÖNCEKİ RAPORLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE DAVALININ ÖDENMEYEN BOYA, ONARIM VE AİDAT BORÇLARININ VE BUNA BAĞLI GECİKME TAZMİNATININ TESPİT EDİLİP KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN REDDİ MESNETSİZDİR.

Esas No :

 2003 / 5055

 

Karar No :

 2003 / 5917

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/07/2003

 

Özü : DAVA, KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. İPTALİ İSTENEN KARARIN ALINDIĞI TOPLANTIYA KAT MALİKLERİNDEN BAZILARININ VEKİLLERİ KATILMIŞTIR. VEKALETNAMELERDE VEKİLİN KAT MALİKLERİ ADINA TOPLANTILARA KATILABİLECEĞİ VE OY KULLANABİLECEĞİ YAZILIDIR. BU NEVİ VEKALETNAMELER HERHANGİ BİR ŞEKİL ŞARTINA TABİ TUTULMADIĞINDAN NOTERDEN TASDİKLİ OLMASI GEREKMEZ.

Esas No :

 2003 / 907

 

Karar No :

 2003 / 1831

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/03/2003

 

Özü : YARGILAMA AŞAMASINDA MALİK SIFATINI KAZANAN DAVACININ AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN VARLIĞI KABUL EDİLEREK, DAVAYA BAKILIP OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.

Esas No :

 2003 / 175

 

Karar No :

 2003 / 1865

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/03/2003

 

Özü : ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İPTAL EDİLMEDİKÇE, ANAYAPIDAKİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKİNLERİ BU KARARIN HÜKÜMLERİNE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ DE YÖNETİCİNİN YASAL GÖREVİ OLUP, BU EYLEMİNDEN DOLAYI KENDİSİNE YÖNETİCİ SIFATIYLA HUSUMET YÖNELTİLEMEZ.

Esas No :

 2000 / 5341

 

Karar No :

 2000 / 5545

 

Merci :

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/06/2000

 

Özü : DAVACI, KİRALANANDA VE BİTİŞİĞİNDE LOKANTACILIK YAPACAĞINI BİLDİRDİĞİNE VE LOKANTA İÇİNDE BACA SİSTEMİNİN BULUNMASI GEREKECEĞİNE GÖRE DAVACIDAN BU YÖNDE KAT MALİKLERİ KURULUNDAN MUVAFAKAT GETİRMESİ İÇİN SÜRE VERİLİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.