Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi

Davada Taraflar

Esas No :

 2001 / 560

 

Karar No :

 2001 / 589

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 04/07/2001

 

Özü : DAVA, KAT MALİKİ OLAN DAVALININ, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE HAYVAN BESLEYEREK KOMŞULARINA VERDİĞİ ZARARIN ÖNLENMESİ İÇİN HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. DAVAYI KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ AÇMIŞTIR. YÖNETİCİNİN HANGİ HALLERDE DAVA VE İCRA TAKİBİ YAPABİLECEĞİ YASADA BELİRTİLMİŞTİR. KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ, DAVA AÇMA YETKİSİ OLMAYAN KONULARDA, KAT MALİKLERİ TARAFINDAN YETKİ VERİLMESİ HALİNDE DAVA AÇABİLİR. ANCAK YETKİYE İLİŞKİN KARAR İBRAZ EDİLMELİDİR. YÖNETİCİYE DAVA AÇMA YETKİSİ VERİLİRSE, TEMSİLCİ SIFATIYLA DAVA AÇACAKTIR. SOMUT OLAYDA, DAVA KONUSU OLAY İLE İLGİLİ YETKİ VERİLMİŞTİR. DAVACI-YÖNETİCİNİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAKTADIR.

Esas No :

 1998 / 7477

 

Karar No :

 1998 / 8613

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/07/1998

 

Özü : ORTAK YERE MÜDAHALE VE PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE ESKİ HALE GETİRME İSTEĞİNE İLİŞKİN BİR DAVA ANCAK MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK AÇILABİLİR. KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA YETKİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ DE BÖYLE BİR DAVA AÇABİLİR. DAVACI YÖNETİCİYE YETKİ VERİLDİĞİNE DAİR BİR KARAR İBRAZ EDİLMEMİŞTİR. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DA YÖNETİCİYE, MÜLKİYET HAKKI İLE SIKI SIKIYA BAĞLANTISI BULUNAN ORTAK YERLERE VAKİ TECAVÜZ VE MİMARİ PROJEYE AYKIRI İNŞAAT VE TADİLAT SEBEBİYLE MÜDAHALENİN MENİ DAVASI AÇMA YETKİSİ VERİLMEMİŞTİR. AKTİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMADIĞI ANLAŞILAN YÖNETİCİNİN AÇTIĞI DAVAYA BAKILARAK YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 1998 / 6266

 

Karar No :

 1998 / 7278

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/06/1998

 

Özü : BİR YÖNETİM TARAFINDAN AÇILAN DAVA, YENİ YÖNETİCİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEBİLİR VE ÖNCEKİ YÖNETİCİ TARAFINDAN VERİLEN VEKALETNAME, O YÖNETİCİNİN GÖREV SÜRESİ İÇİNDE VERİLMİŞ OLMASI KOŞULUYLA YENİLENMESİNE GEREK OLMAKSIZIN GEÇERLİ OLUP DAVANIN AYNI AVUKAT TARAFINDAN TAKİBİ İÇİN YETERLİDİR.

Esas No :

 1998 / 4563

 

Karar No :

 1998 / 5857

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/05/1998

 

Özü : YÖNETİCİNİN, KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 20 VE 35. MADDELERİNİN KENDİSİNE VERDİĞİ ÖZEL YETKİYE DAYANARAK AÇTIĞI DAVADA, SORUMLULARI VE TARAFLARI AYNI OLMAYAN BİR ALACAĞIN TAKASI DA SÖZKONUSU OLAMAZ.

Esas No :

 1997 / 12103

 

Karar No :

 1997 / 12418

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 22/12/1997

 

Özü : TAZMİNİ İSTENEN ORTAK GİDERLER AVANSI OLDUĞUNA GÖRE, YÖNETİCİ KAT MALİKLERİ KURULUNDAN YETKİ ALMADAN DA BU DAVAYI AÇABİLİR.

Esas No :

 1997 / 4346

 

Karar No :

 1997 / 6274

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/06/1997

 

Özü : YÖNETİCİ TARAFINDAN AVUKATA VERİLEN VEKALETNAME YÖNETİCİNİN GÖREV SÜRESİNİN BİTMESİ VE YENİ YÖNETİCİNİN SEÇİLMESİ İLE HÜKÜMSÜZ KALMAZVE AVUKAT BU VEKALETNAMEYE DAYANARAK YENİ YÖNETİCİ DÖNEMİNDE DE DAVAYI TAKİP ETMEYE YETKİLİDİR. ANCAK DAVA YENİ YÖNETİCİNİN GÖREVE GELMESİNDEN SONRA AÇILMIŞ İSE, VEKİLE HALEN GÖREVDE BULUNAN YÖNETİCİ TARAFINDAN VERİLECEK VEKALETNAMEYİ İBRAZ ETMEK ÜZERE MEHİL VERİLMELİDİR.

Esas No :

 1995 / 8708

 

Karar No :

 1995 / 10418

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/10/1995

 

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİM PLANI VE DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDE YERALAN BAZI HÜKÜMLERİN İPTALİNE YÖNELİK DAVANIN, TÜM KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKLİDİR.

Esas No :

 1992 / 3531

 

Karar No :

 1992 / 4741

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 28/05/1992

 

Özü : KMK.'NUN HAKİMİN MÜDAHALESİNE İLİŞKİN 33. MADDESİ, YALNIZ KAT MALİKLERİNE MAHKEMEYE MÜRACAT HAKKINI TANIMAKTADIR.

Esas No :

 1990 / 13125

 

Karar No :

 1990 / 33786

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/11/1990

 

Özü : TASFİYE HALİNE GİREN KOOPERATİF ANCAK TASFİYENİN AMACINA UYGUN KONULARDA DAVA AÇABİLİR. DAVANIN KAT MALİKLERİNCE AÇILMASI GEREKİR.

Esas No :

 1990 / 10494

 

Karar No :

 1990 / 31870

 

Merci :

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 16/11/1990

 

Özü : ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN BÜTÜN KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKİR. TARAFLAR OLUŞTURULMADAN DAVANIN ESASINA GİRİLEREK HÜKÜM KURULMASI USULE AYKIRIDIR.


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.