Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi

YÖNETİM PLANI

Esas No :

 2006 / 8658

 

Karar No :

 2006 / 10666

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/12/2006

 

Özü : 634 SAYILI YASA 'NIN 28. MADDESİNE GÖRE, TÜM KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDEKİ YÖNETİM PLANININ AMİR HÜKMÜ UYARINCA; TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN AVUKATLIK BÜROSU OLARAK KULLANILMASI KESİN BİR ŞEKİLDE YASAKLANMIŞTIR.

Esas No :

 2005 / 759

 

Karar No :

 2006 / 695

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 21/12/2005

 

Özü : SOMUT OLAYDA; YÖNETİM PLANININ 12. MADDESİNDE "BAĞIMSIZ BÖLÜMLER, KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİ İLE KARARI BULUNMADIKÇA SİCİLİNDE BELİRTİLEN NİTELİKLERİ DIŞINDA KULLANILAMAZ" HÜKMÜ YER ALMAKTADIR. YÖNETİM PLANINDA YAPILAN BU DÜZENLEME İLE, MESKENİN DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARIN BULUNMASI KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR. HÜKÜMDE YER ALAN "TAPU SİCİLİNDE BELİRTİLEN NİTELİKLERİ DIŞINDA' İFADESİ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KÜTÜKTE KAYITLI NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİNİ KAPSADIĞINDAN MÜŞAVİRLİK BÜROSU" NİTELİĞİNDE KULLANIMININ DA YASAKLANDIĞI AÇIKTIR. ŞU HALE GÖRE, YÖNETİM PLANININ 12. MADDESİNDE, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KÜTÜKTE KAYIT NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİ AÇIKÇA YASAKLANDIĞINDAN, TAPUDA MESKEN NİTELİĞİ İLE KAYITLI BULUNAN DAVA KONUSU 11 VE 18 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MÜŞAVİRLİK BÜROSU OLARAK KULLANILMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

Esas No :

 2005 / 6450

 

Karar No :

 2005 / 8977

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/10/2005

 

Özü : YÖNETİM PLANI YÖNETİM TARZINI, ORTAK YERLERİN KULLANMA MAKSAT VE ŞEKLİNİ DÜZENLEDİĞİNE VE DAVA KONUSU EDİLEN ORTAK YER OLAN BODRUM KATIN DA OLDUĞU GİBİ KULLANILMASI HAKKI DAVALIYA VERİLDİĞİNE GÖRE BU ŞEKİLDE KULLANIMIN YASANIN BUYURUCU HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMADIĞI VE DOLAYISIYLA YÖNETİM PLANININ İPTALİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ AÇIKTIR. BU DURUMDA MAHKEMECE DAVALININ YÖNETİM PLANI DOĞRULTUSUNDA BODRUM KATI KULLANMASININ DOĞAL OLDUĞU GÖZETİLEREK DAVANIN REDDİNE KARAR VERMESİ GEREKİRKEN KABULÜ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2005 / 5235

 

Karar No :

 2005 / 7657

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/07/2005

 

Özü : TÜM KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ GÖREV VE YETKİSİ KAT MALİKLERİNE TANINMIŞ OLUP ONLARIN BEŞTE DÖRDÜNÜN OYUNUN VARLIĞI ŞARTTIR.HAKİM KAT MALİKLERİNİN İRADESİ YERİNE GEÇİP BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİĞE KARAR VEREMEZ.

Esas No :

 2005 / 3990

 

Karar No :

 2005 / 5189

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 17/05/2005

 

Özü : GÜNÜMÜZDEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM VE BUNUN GEREKLİ KILDIĞI İLETİŞİM VE BİLGİLENME GEREKSİNİMİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞUNDA UYDU ANTENİN YURT VE DÜNYADAKİ GELİŞMELER, YENİLİKLER KONUSUNDA BİLGİLENME VE YARARLANMA OLANAĞI SAĞLAYACAK NİTELİKTE BİR SİSTEM OLDUĞU KUŞKUSUZDUR. AÇIKLANAN TÜM BU NEDENLER KARŞISINDA DAVACININ ORTAK ÇATIYA KOŞULLARINA VE TEKNİĞİNE UYGUN BİÇİMDE ÇANAK ANTEN TAKTIRMASI KONUSUNDA KENDİSİNE İZİN VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2004 / 9623

 

Karar No :

 2005 / 1065

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/02/2005

 

Özü : DOSYADA TOPLANAN BİLGİ VE BELGELERDEN 26.1.2003 GÜNLÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İLE YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLEN A.'NIN ANATAŞINMAZDA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. BUNA GÖRE ADI GEÇENİN YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLMESİ YÖNETİM PLANININ ANILAN MADDESİ HÜKMÜNE AYKIRILIK OLUŞTURUR. BU DURUMDA DAVACI TARAFIN İSTEMİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK DAVA KONUSU EDİLEN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ SALT A.'NIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK SEÇİLMESİNE İLİŞKİN KISMIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2003 / 411

 

Karar No :

 2003 / 417

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 11/06/2003

 

Özü : DAVA, TAPU KÜTÜĞÜNDE MESKEN OLARAK KAYITLI OLAN BÖLÜMÜN, YÖNETİM PLANINDAKİ YASAKLAYICI HÜKÜMLERE AYKIRI OLARAK İŞYERİ OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASIYLA TAHLİYE TALEBİNE İLİŞKİNDİR. YÖNETİM PLANINDA SADECE MESKEN OLARAK KULLANILACAĞI YAZILI BAĞIMSIZ BÖLÜM MUAYENEHANE OLARAK KULLANILAMAZ.

Esas No :

 2003 / 320

 

Karar No :

 2003 / 1832

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/03/2003

 

Özü : YÖNETİM PLANI TÜM KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN OYU İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Esas No :

 2002 / 18-772

 

Karar No :

 2005 / 1090

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/12/2002

 

Özü : YÖNETİM PLANININ, 23.MADDESİNDE <> HÜKMÜ YERALMAKTADIR. YÖNETİM PLANINDA YAPILAN BU DÜZENLEME İLE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AHLAKA VE ADABA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANIMI KESİNLİKLE YASAKLANDIKTAN SONRA, MESKENİN DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARIN BULUNMASI KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR. HÜKÜMDE YERALAN <> İFADESİ SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KÜTÜKTE KAYITLI NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİNİ KAPSADIĞINDAN, BÜRO NİTELİĞİNDE KULLANIMIN DA YASAKLANDIĞI AÇIKTIR.

Esas No :

 2002 / 551

 

Karar No :

 2002 / 568

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 26/06/2002

 

Özü : KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİNİN KURULDUĞU TARİHTEKİ MALİK VEYA MALİKLER TARAFINDAN DÜZENLENİP İMZALANARAK TAPUYA VERİLEN YÖNETİM PLANI, YASANIN ANILAN MADDESİ GEREĞİ OLARAK BÜTÜN KAT MALİKLERİYLE BUNLARIN KÜLLİ VE CÜZ'İ HALEFLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLUP, YASALARA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEDİĞİ TAKDİRDE, BUNUN HERHANGİ BİR HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA İPTALİ YETKİSİ KAT MALİKLERİ KURULUNA AİTTİR.


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.