Portal Yönetiminden Haberler
 

TOPLU YAPILARDA YÖNETİM PLANLARININ ZORUNLU DEĞİŞİMİ

28 MAYIS 2008 SON GÜN


GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce kurulan toplu yapılara ait yönetim plânları, yürürlük tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uyarlanır. Yönetim
plânında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri
kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri,
yönetim plânı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim
olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim
plânının değişimini takip eden üç ay içinde yapılır.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.