Yönetici

Yönetici

Kimliği

Madde 24- Yöneticinin (veya, Yönetim Kurulu üyelerinin) ad ve soyadı ile iş ve ev adresi, varsa telefon numarası,camlı çerçeve içinde bina girişinde görülebilecek bir yere asılır.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.