Yönetici

Yönetici

Yıllık Faaliyet Raporu Örneği

KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

..............................APARTMANI YÖNETİM KURULU
2008-2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

........................Apartmanı yönetim kurulu olarak,Nisan 2008-Nisan 2009 dönemi içerisinde genel kurulun verdiği yetki ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş;01 Mayıs 2008 de yapılması planlanan olağan genel kurula bilgi vermek amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda genel kurulun görüşlerine sunulmuştur

Dönem içerisinde apartmanımızın yağmur derelerinin yenilenmesi,apartman dış cephesinin boyatılması,asansörün aylık bakımlarının zamanında yapılması, brulörlerin yıllık bakımının yapılması,yangın tüplerinin yıllık periyodik yenilenmesi ,kapıcı dairesine aspiratör takılması,pencere denizliklerinden giren suyun önlenmesi için denizliklere silikon sürülmesi ve bahçedeki dalları uzayan ağaçların budanması ile apartmanımız için hayati önem taşıyan kalorifer yakıtı alımı işleri ilgili firma ve şahıslarca toplantılar düzenlenerek ödemeler zamanında yapılarak hizmetlerin aksamaması sağlanmıştır.

Apartmanımızın menfaatleri azami gözetilerek tüm olumsuzluklara gerekli müdahaleler yapılmış kurallara uygun olarak en iyi hizmet verilmesi yolunda çaba harcanmıştır.

Apartmanımızda bulundurulması gereken alet ve avadanlıklar,tüm demirbaş eşyalardemirbaş defterine kaydedilmiştir.
Apartman yönetim kurulunun bir yıllık faaliyeti sırasında yaptığı harcamalar ve gelirlerin dökümü ek'te bilgilerinize sunulmuştur.

GİDERLER MİKTARI
1-Yakıt Gideri  
2-Elektrik Gideri  
3-Su Gideri  
4-Kapıcı Gideri  
5-Bakım Onarım Gideri  
6-Dış cephe Boya gideri  
7-Asansör ve Brulör bakım  
8-Demirbaş Gideri  
9-Temizlik Gideri  
10-Muhtelif Giderler  
TOPLAM  

GELİRLER MİKTARI
1-Aidat Gelirleri  
2-Faiz Gelirleri  
TOPLAM  

GELİRLER TOPLAMI
GİDERLER TOPLAMI

MEVCUT : ......... (Apartman yönetimi banka hesabında)

Genel Kurulun bilgisine saygıyla sunulur(..../..../200...)

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.