Yönetici

Yönetici

Seçimi

Madde 23- Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk onbeş günü içinde yapacağı toplantıda , kendi aralarından veya dışarıdan birini yönetici olarak seçer.

 1. Yönetici, kat maliklerinin hem sayı, hem de arsa payı çoğunluğuyla, bir yıl için seçilir.Eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür.
 2. Kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamazlarsa; kat maliklerinden herhangi biri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi';ne başvurabilir. Bu durumda yönetici, hakim tarafından ya kat malikleri arasından veya dışarıdan seçilir.
 3. Mahkemece atanan yönetici, Mahkemeden izin alınmadıkça altı aydan önce değiştirilemez.

YÖNETİCİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER

 • Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule zorlanamaz.
  Y.5hd 7.7.1986gün 1986/9376e.9920k.
 • Yönetici atanması ile ilgili davayı tek kat maliki de açabilir.
  18hd 28.5.1993gün 1993/5439 e.7293k.
 • Yönetici birinci ve ikinci toplantıda da sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir.
  Y.5hd 26.3.1983gün 1984/2271e.2260k.
 • Yönetici tayin edildikten sonra mahkemeden yönetici tayini istenemez.
  Y.5hd 5.4.1968 e.1968/1022k 1968/1983
2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.