Kiracı ve Kat Maliki

Kiracı

Kira ve Kiracı

Bir bedel karşılığında kiraya verilen maldan yararlanan kimseye KİRACI bir bedel karşılığında kiraya verilen maldan yararlanılmasına razı olan kimseye, bir başka anlatımla kira sözleşmesinin diğer tarafına da KİRAYA VEREN denilir.

KİRA sözleşmesinin yapılabilmesi için iki tarafın iradelerinin karşılıklı olarak uyuşması gereklidir.

Belli bir bedel karşılığında geçici bir süre için başkasına ait taşınır veya taşınmaz malın kullanımı için yapılan anlaşmaya KİRA SÖZLEŞMESİ denir.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.