Kat Malikleri Kurulu

Kat Malikleri Kurulu

OYA KATILMA VE OY HAKKI

Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır.Ancak bir kişi birden çok bağımsız bölümün sahibi ise tüm oyların 1/3ünden fazla oy hakkına sahip olamaz.Bir kişim vekaleten vereceği oy sayısı tüm oyların %5ini geçemez.
Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm malikleri velisi veya vasisi tarafından temsil edilir.Kırk ve daha az sayıdaki taşınmazlarda bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebilir.

Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.