Kat Malikleri Kurulu

Kat Malikleri Kurulu

TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI

Kat Malikleri Kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıyla toplanır,ve oy çokluğuyla karar verir.Yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantı en geç on beş gün sonra yapılır.Bu toplantıda yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.(Yönetim planı değişmesi gibi özel konular hariç.)Sayı ve arsa payı birlikte dikkate alınır. Herk ikisi içinde örnek;
Örnek apartman 11 daireden ve 3 farklı arsa payından oluşsun;

Toplantı yeter sayısı için:

  • Enaz 6 dairenin temsil edilmesi
  • Arsa payı toplamı 340'dır onunda yarıdan fazla olması gerekir.

 

 

Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.