Kat Malikleri Kurulu

Kat Malikleri Kurulu

TOPLANTIYA YASAL DAVET

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce taahutlü mektup veya herkese imzalattırılacak bir belge ile yönetici tarafından yapılır.Şayet bir bağımsız bölümün birden fazla sahibi varsa hepsi ayrı ayrı davet edilir ancak bir kişinin vekil tayin edilmesi istenir.İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa en geç on beş gün içinde 2.toplantı yapılır.

Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.