Sizden Gelen Sorular.
Yönetici ile İlgili Sorular

Site yöneticimiz üye aidatlarını elden alıyor.Oysa bir hesap numarası verip aidatların bankaya yatırılması daha doğru olmaz mı? Elden para toplamak suç değil midir? Bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.Ayrıca aidatları elden toplamaya uyarılara rağmen devam ederse ne yapabilirim?

Ev Sahiplerinin, Apartman Yöneticisinden hesap dökümü istemek için izlemesi gereken hukuki yol hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

1-yönetici aidat öder mi?
   2-ödediği geçmiş aidatları alma hakkı var mıdır?
   3-yönetici her ay belli miktarda para talep edebilir mi?(belli telefon ve ulaşım giderleri için)

Mal sahipleri olarak yöneticimizi değiştirmek istiyoruz. Şuan ki yöneticimiz buna razı. Lakin apartmanda kayıt dışı ve kayıtlı yüklü borçlar bulunmaktadır. Yeni seçilecek yönetimin bu borçlar la birlikte devir alması mı gerekli yoksa bütçe eski yönetim tarafından sıfırlanıp o şekilde mi devir alınması gerekli?

Sayın yetkili,
1- Denetim kurulunca ibra edilmeyen bir yönetim kurulu hakkında, gerek kat malikleri kurulunca ve gerekse denetim kurulunca ne gibi bir işlem yapılmalıdır?
2- Üç kişilik bir yönetim kurulundan bir üyenin istifası durumunda, yönetim bir sonraki olağan toplantıya kadar iki kişi ile devam ettirilebilir mi?
3- Kat malikleri kurulundan hiç bir kimsenin yöneticilik kabul etmemesi ve ayrıca dışarıdan birisinin de ücretli olarak çalıştırılmak istenmemesi durumunda, dışarıdan yönetici atanması için, herhangi bir kat malikinin mahkemeye başvurması mı gereklidir?

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir,
(Değişik: 13/4/1983-2814/13 md.) Kat malikleri kurulu,kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.
kat mülkiyeti kanununda böyle diyor.
ancak yönetim planımızda ''kat malikleri arasından atanmış yönetim kurulu üyelerinden birinin yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı katılacaksa hangi oranda katılacağı kat malikleri kurulunca kararlaştırılır ''denilmektedir.ödenmez diye aksine bir genel kurul karaırı yoktur. Buna göre yönetim süresince normal giderlerin yarısına katılmayabilir miyim ?

Denetleme kurulunun görev ve sorumlulukları ayrıca denetimi hangi kurallara göre yapar?

Yönetimde 2 denetleyicide istifa ederse kaç günde seçim olur?

Öncelikle iyi günler apartman yönetimini dışardan birisi yapabilirmi yani yöneticiyi dışardan seçme şansımız var mı mesela profesyonel bir yönetici veya avukat?

Yeni çıkan yasaya göre apartman yöneticiliğinin bir yıldan iki yıla çıktığı söyleniyor.Kanun maddesiyle birlikte değişiklikler hakkında son durum bilgisi verebilir misiniz?

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.