Yönetim Planı - Apartman Yönetiminin Anayasası

Genel Hükümler

Yönetim Organları

Yöneticinin Denetlenmesi:

Madde 29- Kat Malikleri Kurulu, yöneticiyi sürekli olarak denetler.
Haklı bir sebebin varlığı halinde, yöneticiyi herzaman değiştirebilirler.

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Genel Giderlere Katılma

Çeşitli Hükümler

Son Hükümler

Site Yönetim Planı

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.