Yönetim Planı - Apartman Yönetiminin Anayasası

Genel Hükümler

Yönetim Organları

Kat Malikleri Kurulu : Karar Defteri :

Madde 20- Kat Malikleri Kurulu';nun kararları; sıra numaralı ve her sayfası Noterlikçe mühürlenmiş Karar Defteri'ne yönetici tarafından yazılır.

  1. Kararlar ,toplantıya katılan tüm kat malikleri tarafından imzalanır.
  2. Karara aykırı oy veren kat malikleri de, aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar.

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Genel Giderlere Katılma

Çeşitli Hükümler

Son Hükümler

Site Yönetim Planı

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.