Yönetim Planı - Apartman Yönetiminin Anayasası

Genel Hükümler

Yönetim Organları

Kat Malikleri Kurulu : Vekaleten Temsil:

Madde 18- Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunları, içlerinden biri Kat Malikleri Kurulunda temsil edebilir.

  1. Bunun gibi, bağımsız bölüm maliklerinden her biri de,diğer kat maliki veya vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil edilebilir.
  2. Ancak, bir kişinin asaleten veya vekaleten vereceği oy sayısı, tüm oyların üçte birini geçemez.
  3. Vekaleten temsil yetkisi, yazılı bir belge ile verilir.Elinde böyle yazılı bir belge olmayan vekil ,vekaleten oy kullanamaz.
  4. Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm maliki, velisi veya vasisi tarafından temsil edilir.

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Genel Giderlere Katılma

Çeşitli Hükümler

Son Hükümler

Site Yönetim Planı

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.