Yönetim Planı - Apartman Yönetiminin Anayasası

Genel Hükümler

Dairelerin Kullanım Şekli:

Madde 4- Anagayrimenkulün bütün dairelere konut(mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri , anagayrimenkulün tüm maliklerinin yazılı izni olmadıkça , daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, kiraya da veremezler.

Yönetim Organları

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Genel Giderlere Katılma

Çeşitli Hükümler

Son Hükümler

Site Yönetim Planı

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.