Yönetim Planı - Apartman Yönetiminin Anayasası

Genel Hükümler

Anagayrimenkulün Bölümleri

Madde 2- Anagayrimenkul ..............bodrum, .............zemin, ...........normal ve ...........teras kattan ibarettir.

  1. Bodrum Kat: Bu katın caddeye bakan cephesinde .......... adet
  2. Zemin Kat : Bu katın caddeye bakan cephesinde .........adet dükkan ve arka cephesinde de ........adet konut vardır. Dükkanların arkasında bulunan depolardan , projesinde (A) harfi ile gösterilen depo .......nolu dükkanın, (B) harfi ile gösterilen depo ise ......... nolu dükkanının eklentisidir.
  3. Birinci Kat : Bu katta ,.......adet konut vardır.
  4. Diğer Katlar: Diğer katların her birinde ................ adet konut vardır.
  5. Teras : Bu katta , ..........konut ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras vardır

Yönetim Organları

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Genel Giderlere Katılma

Çeşitli Hükümler

Son Hükümler

Site Yönetim Planı

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.