Kapıcı

Kapıcı

Kapıcıyı Çalıştırırken Yöneticinin Yapması Gerekenler.

  1. Kapıcınızı denetleyiniz, komşular ile ilişkilerini kontrol ediniz.
  2. Her ay AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGESİ hazırlayıp SSK ya veriniz.
  3. Kendi ve Ailesinin hastalıklarında vizite kağıdı tanzim ediniz.
  4. Her ay SSK primlerini ödeyip makbuzları saklayınız.
  5. Yıllık İzin kayıt Defteri tutunuz
  6. Her ay Kapıcı Ücret bordrosu tanzim edilip Kapıcıya imzalatılır. bunun karşılığında kapıcı ücreti ödenir.
  7. Ayrıca ödemelerde imza karşılığında hesap pusulası hazırlanıp verilir.
  8. Yıllık izin tarihlerini belirlemek (yol dahil) izin kullandığını belgelemek.
  9. Birgün Kapıcınız işden ayrılacaktır kıdem tazminatı için bir fon kurunuz ve hizmeterden yararlananlardan kıdem tazminatı payını alınız.

Kapıcının ücretinden "Gelir vergisi" kesilir mi?

Kapıcı kaloriferci ve bahçıvan gibi özel hizmetlerde çalışanların ücretinden "Gelir vergisi" kesilmez.

Dikkat! Anagayrimenkulün kısmen konut,kısmen işyeri olarak kullanılması durumu değiştirmez.

Kapıcı Talimatnamesi

Belgeyi Word dökümanı olarak bilgisayarınıza yüklemek için tıklayın.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.