Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

Bağımsız Bölüm İlavesi

Esas No :

 2006 / 2723

 

Karar No :

 2006 / 3833

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/2006

 

Özü : DAVALILARIN MALİKİ OLDUKLARI VE KİRACI OLDUKLARI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖNÜNE PROJEYE AYKIRI OLARAK VE TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADAN YAPTIKLARI DEĞİŞİKLİKLERİN ESKİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİR. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ÜZERİNE İLAVE KATLARIN YAPILMASI DA 634 SAYILI YASANIN 44. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARAR BULUNMADIĞINA GÖRE MÜMKÜN DEĞİLDİR. BELEDİYECE DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ONAYLANMASI VE YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI DURUMU DEĞİŞTİRMEZ.

Esas No :

 2005 / 2165

 

Karar No :

 2005 / 2738

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 14/03/2005

 

Özü : DAVALININ DAVACILARIN PAYDAŞ OLDUĞU ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZA EKLENTİ YAPMAK SURETİYLE ELATTIĞI SAPTANDIĞINA, ONAYLI TADİLAT PROJESİ DİKKATE ALINARAK HÜKÜM KURULMASINDA BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞINA GÖRE TARAFLARIN TEMYİZ İTİRAZI YERİNDE DEĞİLDİR.

Esas No :

 2004 / 496

 

Karar No :

 2004 / 1628

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 04/03/2004

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNUN, TERASTA BULUNAN DAVACININ YERİNE ORTAK YERDEN BİR ODA YAPMASINA İLİŞKİN KARARI, ORTAK YERİN DAVACI ADINA TESCİLİNE İZİN VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. PROJEDE ORTAK YER OLAN YERİN DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN EKLENTİSİ OLARAK TAPUYA TESCİLİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 2002 / 8041

 

Karar No :

 2002 / 9319

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/10/2002

 

Özü : ANAYAPIDA TERAS OLAN YER (ONAYLI PROJESİNDE DE EKLENTİ OLDUĞU BELİRTİLMEK KAYDIYLA) EKLENTİ OLARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN HERHANGİ BİRİNE ÖZGÜLENEBİLİR. ANCAK, PROJESİNE GÖRE AÇIK TERAS NİTELİĞİNDE OLAN VE EKLENTİ OLDUĞU İŞARET EDİLEN YERE, ANAYAPININ DIŞ GÖRÜNÜMÜ VE GÜZELLİĞİNİ BOZACAK BİÇİMDE VE PROJEYE AYKIRI OLARAK İNŞAA EDİLEN TESİS VE İLAVELERİN YIKILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Esas No :

 1998 / 12607

 

Karar No :

 1998 / 12430

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/11/1998

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA, O TARİHTE TAPUDAKİ TÜM MALİKLERİN ASALETEN VEYA VEKALETEN İMZALARINI TAŞIYAN BİR KARARLA, ANA GAYRİMENKULE BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVE EDİLMESİNE KARAR VERİLEBİLİR. MAHKEMECE, BU KARARIN YASAYA UYGUNLUĞU SAPTANDIĞI TAKDİRDE DAVALILARA, İLAVE EDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ İDARİ İŞLEMLERİ VE TARAFLARIN MUVAFAKATINI SAĞLAMAK ÜZERE MEHİL VERİLİP, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 13121

 

Karar No :

 1998 / 2101

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 05/03/1998

 

Özü : TESÇİL İSTEME HAKKI ANA GAYRİMENKULDE PAYDAŞ OLAN KİŞİLERE AİTTİR. DAVACI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİ SATTIĞI TARİHTEN SONRA AÇTIĞI DAVADA TESÇİL TALEP EDEMEZ.

Esas No :

 1997 / 3877

 

Karar No :

 1997 / 6271

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/06/1997

 

Özü : BALKONLARIN KAPATILARAK ODALARA KATILMASI HANGİ AMAÇLA YAPILIRSA YAPILSIN, MİMARİ PROJEYE AYKIRI İSE ESKİ HALE GETİRİLME TALEBİ KABUL EDİLMELİDİR. KOMBİNİN BALKONA KONULMASI BİR ZORUNLULUK OLMADIĞI GİBİ BALKONUN KAPATILARAK ODALARA KATILMASI DA KOMBİNİN BALKONA KONULMASI İLE MEŞRU HALE GETİRİLEMEZ.

Esas No :

 1997 / 3017

 

Karar No :

 1997 / 4795

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/05/1997

 

Özü : 1. KAT İRTİFAKI BİR ANA GAYRİMENKUL ÜZERİNDE TÜM PAYDAŞLARIN TAPUYA VERECEKLERİ TAKRİR İLE KURULUR, MAHKEME KARARIYLA KAT İRTİFAKI TESİS EDİLEMEZ. 2. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLDİĞİ TARİHTE TEK MALİK OLAN KİŞİ, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN HER BİRİ ÜZERİNDE İLERİDE İNŞA ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ DÖRT BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN İRTİFAK HAKKI TESİS EDEREK VE BUNLARA ARSA PAYI TAHSİS EDEREK TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDETTİREBİLİR.

Esas No :

 1997 / 2214

 

Karar No :

 1997 / 4006

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 29/04/1997

 

Özü : TESİS EDİLMİŞ VE YAPISI TAMAMLANMIŞ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KAT İRTİFAKI, KANUNDAKİ İSTİSNALAR DIŞINDA ANCAK TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE KALDIRILABİLİR VE YENİDEN TESİS EDİLEBİLİR. DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İÇİNDE YER ALDIĞI ANA GAYRİMENKUL ÜZERİNDEKİ YAPI TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNA GÖRE, BU İRTİFAK DAVALI KAT MALİKİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KALDIRILAMAZ.

Esas No :

 1996 / 7387

 

Karar No :

 1996 / 9403

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 31/10/1996

 

Özü : AYNİ HAK DOĞURAN BİR İŞLEMİN RIZA FESADI SEBEBİYLE İPTALİ İSTEMİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR, KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 33 VE EK-1. MADDELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ. BU NEDENLE DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.