Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Ortak Yerler - Değişiklik

 

Esas No :

 2005 / 5880

 

Karar No :

 2005 / 7197

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/07/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Esas No :

 2005 / 3577

 

Karar No :

 2005 / 5583

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 30/05/2005

 

Özü : MALİKLERİNDEN BİRİ BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE İNŞAAT, ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİKLER YAPAMAZ.

Esas No :

 2005 / 3326

 

Karar No :

 2005 / 5287

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 20/05/2005

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN BİRİ, DİĞER TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE İNŞAAT, ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİKLER YAPTIRAMAZ. DAVALI TARAFIN DAYANDIĞI DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN BUNA MUVAFAKAT ETMİŞ OLMALARI VE PROJENİN BELEDİYENİN ONAYINI TAŞIMASI GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 8944

 

Karar No :

 2005 / 639

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/02/2005

 

Özü : MAHKEMECE HÜKME DAYANAK ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, ÇATIDA PROJEYE UYGUN ALTI ADET BACADAN BAŞKA, PROJE DIŞI OLAN ÜÇ ADET BACANIN DAHA BULUNDUĞU BELİRTİLMİŞ DAVALI TARAF, BU BACALARIN DAHA ÖNCEDEN VAR OLDUĞUNU, BUNLARI KENDİLERİNİN YAPMADIĞINI SAVUNMUŞTUR. ONAYLI MİMARİ PROJEDE YER ALMAYAN BU ÜÇ ADET BACANIN DAVALILARCA DEĞİL DE ANAYAPI İNŞA EDİLİRKEN YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILDIĞININ BELİRLENMESİ DURUMUNDA, SÖZÜ EDİLEN BACALARIN KALDIRILIP BU KONUDA TERASIN PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNDEN YALNIZ DAVALILAR DEĞİL, TÜM KAT MALİKLERİ YÜKÜMLÜ OLACAKTIR. O HALDE MAHKEMECE BU DURUM YÖNTEMİNCE ARAŞTIRILIP, PROJE DIŞI BACALARIN DA DAVALILARCA YAPILMIŞ OLDUĞU YÖNTEMİNCE SAPTANMADAN KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2004 / 18-3

 

Karar No :

 2004 / 41

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 28/01/2004

 

Özü : ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE, DEĞİŞİKLİK, İNŞAAT, ONARIM VE TESİSAT YAPILABİLMESİ İÇİN, KAT MALİKLERİNİN TÜMÜNÜN MUVAFAKATI İLE, (İMAR MEVZUATINA UYGUN ŞEKİLDE) BİR PROJE DEĞİŞİKLİĞİNE VE RUHSAT ALINMASINA İHTİYAÇ VARDIR. ANCAK BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR PROJE DEĞİŞİKLİĞİ HUKUKEN GEÇERLİ VE BÜTÜN KAT MALİKLERİ İÇİN BAĞLAYICI OLABİLİR.

Esas No :

 2004 / 3

 

Karar No :

 2004 / 41

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 20/01/2004

 

Özü : KAT MALİKLERİNDEN BİRİ ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİ İÇİN, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KENDİ BAŞINA DEĞİŞİKLİK YAPTIRAMAYACAĞI GİBİ; MUVAFAKAT ETMEYEN KAT MALİKLERİNİN MAHKEME KARARIYLA MUVAFAKAT ETMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ, EŞ DEYİŞLE MAHKEMELERİN KAT MALİKLERİNİN İRADESİ YERİNE GEÇEREK KARAR VERMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Esas No :

 1999 / 12743

 

Karar No :

 1999 / 14398

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/11/1999

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAK YER ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE YASAL BİR SAKINCA YOKTUR.

Esas No :

 1998 / 11136

 

Karar No :

 1998 / 12428

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/11/1998

 

Özü : TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN LOKANTA OLARAK KULLANILMASINA DAİR VERİLEN KARARA DAYANILARAK ANCAK O BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN LOKANTA OLARAK KULLANIMINI SAĞLAMAK İÇİN ZORUNLU TADİLAT YAPILABİLİR. BU MUVAFAKAT, GAYRİMENKULUN ORTAK YERLERİNİN YENİDEN DZENLENMESİNİ İÇEREN PROJE YAPILMASI İÇİN VERİLMİŞ KABUL EDİLEMEZ VE YAPILAN BÖYLE BİR PROJE BELEDİYECE ONAYLANSA BİLE GEÇERSİZDİR. ANAYAPININ BODRUM KATINDA BULUNAN KÖMÜRLÜKLER, HİZMETÇİ ODASI, TUVALET, KORİDOR GİBİ BAZI MÜŞTEMİLATLAR, ARSA PAYI VERİLMEK SURETİ İLE BAĞIMSIZ BÖLÜM HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜP, MESKEN OLARAK PAYLARI ORANINDA KAT MALİKLERİ ADINA TAPUYA TESCİL EDİLDİKTEN SONRA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN UNSURLARI OLACAĞINDAN, BU PİYESLERİN ORTAK YER OLDUĞUNDAN BAHİSLE ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTENEMEZ.

Esas No :

 1998 / 6071

 

Karar No :

 1998 / 7418

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 18/06/1998

 

Özü : DAVALI VE KARŞI DAVACILARIN DAVA KONUSU HUSUSLARA ÖNCEDEN MUVAFAKAT VERMİŞ OLMALARI, HER DAVADA MAHKEMECE RE'SEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN İYİNİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ. BU DURUMDA DAVANIN YASAL DAYANAĞININ BULUNMADIĞI SONUCUNA VARILACAĞINDAN MAHKEMECE, VARSA KAT MALİKİ OLMAYAN İMZA SAHİPLERİNİN DE HANGİ YETKİYE DAYANDIKLARI SAPTANMADAN KARŞILIK DAVANIN TÜM DAVACILAR YÖNÜNDEN KABULÜ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1998 / 4253

 

Karar No :

 1998 / 5094

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/05/1998

 

Özü : MESKENDE DOKTOR MUAYENEHANİSE AÇILMASINA CEVAZ VERİLMEKTE İSE DE, BU FAALİYETİN ŞİRKET BİÇİMİNDE YAPILMASI BU KAPSAM DIŞINDADIR. EV TİPİ KLİMA CİHAZLARINA PROJEDE OLMASA BİLE UYGULAMADA İZİN VERİLMEKTE İSE DE, BUNLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PENCERE VEYA BALKONLARINA TAKILMASI MÜMKÜN İKEN ORTAK YER OLAN DIŞ DUVAR DELİNEREK MONTE EDİLMELERİ, ORTAK YERE TEVAVÜZ NİTELİĞİNDEDİR.

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.