Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi

Görevli Mahkeme

Esas No :

 2006 / 3524

 

Karar No :

 2006 / 5264

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 26/06/2006

 

Özü : DAVADA İSTENİLEN ECRİMİSİL TUTARI İTİBARİYLE GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDAN TEFRİK EDİLİP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILMAK ÜZERE MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, BU İSTEM YÖNÜNDEN DE İŞİN ESASINA GİRİLİP HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 2002 / 964

 

Karar No :

 2002 / 1503

 

Merci :

 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 07/02/2002

 

Özü : DAVA ORTAK KULLANIM İÇİN AYRILMIŞ OLAN DEPO NİTELİĞİNDEKİ KISMA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR. TARAFLARIN SIFATLARINA VE TAŞINMAZDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞ OLMASI DURUMUNA VE ÇEKİŞMENİN NİTELİĞİNE BAKILDIĞINDA BU TÜR BİR UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASI HÜKÜMLERİNİN GÖZARDI EDİLEMEYECEĞİ KUŞKUSUZDUR. ANILAN YASADA KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN İSE SULH HUKUK MAHKEMESİNCE BAKILACAĞI EK 1. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. HAL BÖYLE OLUNCA, GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN İŞİN ESASINA GİRİLEREK YAZILI OLDUĞU ÜZERE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

Esas No :

 1998 / 3358

 

Karar No :

 1998 / 4184

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 21/04/1998

 

Özü : DAVANIN AÇILDIĞI TARİH İTİBARİYLE MÜDDEABBİH MİKTARINA VE NİTELİĞİNE GÖRE SULH MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI, ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞ YA DA KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ OLUP BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN 2/3'ÜNÜN FİİLEN İSKAN EDİLMİŞ OLMASINA VE HER DURUMDA FERDİ MÜLKİYETE GEÇİLMİŞ OLMASINA BAĞLIDIR.

Esas No :

 1997 / 12473

 

Karar No :

 1998 / 1082

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 12/02/1998

 

Özü : ANA YAPIDA KAT MÜLKİYETİ YA DA KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ İSE DE DAVACI KENDİSİNİ YÖNETİCİ KABUL EDEREK HARCADIĞI YAKIT BEDELİNDEN DAVALININ PAYINA DÜŞENİ İSTEDİĞİNE GÖRE, UYUŞMAZLIK HAKSIZ ZENGİNLEŞME VEYA VEKALETSİZ TASARRUF HÜKÜMLERİ DAİRESİNCE ÇÖZÜMLENECEK NİTELİKTEDİR. BU NEDENLE MÜDDEABİH MİKTARI İTİBARİYLE MAHKEMENİN GÖREVLİ OLDUĞU DA GÖZETİLEREK, MAHKEMENİN UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİ BELİRLEYECEĞİNE İLİŞKİN İLKE DOĞRULTUSUNDA MAHKEMECE, TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI DOĞRULTUSUNDA DELLİLERİN TOPLANARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 11878

 

Karar No :

 1998 / 641

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 02/02/1998

 

Özü : KANUNA AYKIRI OLARAK OLUŞMUŞ KAT İRTİFAKI YÖNETİMİNİN TARAFINDAN ALINAN KARARIN İPTALİNE İLİŞKİN TALEBİN, MAHKEMECE UYUŞMAZLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA OLMADIĞI GEREKÇESİYLE GÖREV YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Esas No :

 1997 / 8672

 

Karar No :

 1997 / 10498

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 10/11/1997

 

Özü : ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN HENÜZ FERDİ MÜLKİYETE GEÇİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN, TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MÜLKİYETİ DAVACI KOOPERATİFE AİTTİR. BU NEDENLE YAPININ 2/3'Ü BİTMİŞ VE İSKAN EDİLMİŞ OLSA DA, TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKTA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ. DAVA HUMK.'NUN 8. MADDESİNDE BELİRTİLEN DAVALARDAN DA OLMADIĞINDAN, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR.

Esas No :

 1997 / 5408

 

Karar No :

 1997 / 6070

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/06/1997

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ ANCAK TEK BİR PARSEL ÜZERİNDE KURULU KAT MÜLKİYETİ YA DA KAT İRTİFAKINDA UYGULANABİLİR. BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNE KURULU YAPILARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ SULH MAHKEMESİ DEĞİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

Esas No :

 1997 / 5491

 

Karar No :

 1997 / 6104

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/06/1997

 

Özü : KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA ANCAK SULH MAHKEMESİNDE BAKILABİLİR. NİTELİĞİ İTİBARİYLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 8. MADDESİ KAPSAMINDA OLMAYAN, MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ORTAK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZLA İLGİLİ DAVAYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDE VE KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANARAK BAKILMASI USUL VE KANUNA AYKIRIDIR.

Esas No :

 1997 / 2208

 

Karar No :

 1997 / 4117

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/05/1997

 

Özü : BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDE KURULU SİTELERDE DEVREMÜLK VE DOLAYISIYLA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN VE ÖZELLİKLE GÖREVE İLİŞKİN EK 1. MADDESİNİN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU NEDENLE DAVAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILMIŞ OLMASI DOĞRUDUR.

Esas No :

 1996 / 10645

 

Karar No :

 1996 / 11529

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/12/1996

 

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA DÜZENLENEN PROTOKOLE DAYANAN VE KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANMAYAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI İÇİNDEDİR.

 


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.