Yargıtay Kararları

Anataşınmazın Yönetimi

İşletme Projesi

Esas No :

 2006 / 474

 

Karar No :

 2006 / 2984

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 11/04/2006

 

Özü : KAT İRTİFAKININ KURULDUĞU VE DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ONAYLANDIĞI TARİHTE, ANA TAŞINMAZIN TÜMÜNÜN MALİKİ ŞİRKET TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN ÇİZDİRİLİP BELEDİYEYE ONAYLATILDIĞI, ANCAK TAPUYA VERİLMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. BU DURUM PROJEYİ GEÇERSİZ KILMAYACAĞINDAN DAVA KONUSU DEĞİSİKLİKLERİN TADİLAT PROJESİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.

Esas No :

 2006 / 7437

 

Karar No :

 2006 / 1321

 

Merci :

 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/03/2006

 

Özü : DAVA İTİRAZIN İPTALİ DAVASIDIR. YÜKLENİCİ İLE İŞ SAHİBİ SIFATIYLA SÖZLEŞME YAPAN KİŞİYE, DAVALI TARAFINDAN TEMSİL YETKİSİ YADA SONRADAN İCAZET VERİLMEDİĞİNDEN, BU SÖZLEŞMENİN ALACAKLISI VE BORÇLUSU OLAMAZ. ESER SÖZLEŞMESİYLE BAĞLANTILI KARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU SAKLI OLAN VE BU KARARA DAYALI BORCUNUN ÖDENMESİNİ İSTEME YADA DÖNÜP İSTEME HAKKI BULUNANLARIN HAKLARI SAKLI KALMAK ÜZERE, DAVAYA DAYANAK ALINAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN PASİF HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREKİR.

Esas No :

 2005 / 59

 

Karar No :

 2005 / 130

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 02/03/2005

 

Özü : 634 SAYILI KANUN'UN ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE BÜTÜN KAT MALİKLERİ İÇİN BAĞLAYICIDIR. KAT MÜLKİYETİ YASASININ 37. MADDESİNE GÖRE İŞLETME PROJESİNİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA BELİRLENMİŞ OLMASI HALİNDE YÖNETİCİNİN AYRICA BİR İŞLETME PROJESİ HAZIRLAMASINA GEREK OLMAYIP BU HUSUSTAKİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ DOĞRUDAN UYGULANMAYA KONULMASI YETERLİDİR. AÇIKLANAN NEDENLERLE KAT MALİKLERİ KURULU KARAN ESAS ALINMAK SURETİYLE AİDATLARA İLİŞKİN İSTEM YÖNÜNDEN DE DEFTER VE KAYITLAR ÜZERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPAN EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINIP ÖNCEKİ RAPORLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE DAVALININ ÖDENMEYEN BOYA, ONARIM VE AİDAT BORÇLARININ VE BUNA BAĞLI GECİKME TAZMİNATININ TESPİT EDİLİP KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN REDDİ MESNETSİZDİR.

Esas No :

 2004 / 17659

 

Karar No :

 2004 / 22778

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 01/11/2004

 

Özü : 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NUN 37/SON MADDESİ GEREĞİNCE (KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI) İİK'NUN 68/1.MADDESİNDE SAYILAN BELGELERDENDİR. BU KARARIN GENEL MAHKEMEDE İPTAL EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜP KANITLANMADIĞI İÇİN ALACAKLI, YUKARIDA AÇIKLANAN YASAL DÜZENLEME GEREĞİNCE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURARAK İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEBİLİR. AYRICA, AYNI KANUNUN 22/1.MADDESİ GEREĞİNCE KİRACI YÖNETİM GİDERİNDEN KAT MALİKİ İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.

Esas No :

 2004 / 18150

 

Karar No :

 2004 / 22167

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 19/10/2004

 

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KESİNLEŞEN İŞLETME PROJELERİ VEYA KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLAN İİK'NIN 68. MADDESİNDE BELİRTİLEN BELGELERDEN SAYILIR. ANCAK, KAT MÜLKİYETİ TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPILARDA KURULABİLECEĞİNDEN, YÖNETİM PLANI TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MALİKLERİ ARASINDA YAPILMIŞ İSE UYUŞMAZLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE, BİRÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MALİKLERİ ARASINDA YÖNETİM PLANI YAPILMIŞ İSE UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2002 / 474

 

Karar No :

 2002 / 514

 

Merci :

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu   

 

Tarih :

 12/06/2002

 

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜLKİYETİNİ KAZANAN KİŞİ, YÖNETİM PLANINDA MALİK İÇİN ÖNGÖRÜLEN BÜTÜN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜSTLENMİŞ OLUR. ORTAK GİDER ALACAĞI, YÖNETİM PLANI UYARINCA MUACCELİYET KESBETTİĞİ TARİHTE (AYRICA TEBLİĞE GEREK OLMAKSIZIN) TEMERRÜT GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.

Esas No :

 2001 / 17487

 

Karar No :

 2001 / 18391

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 08/11/2001

 

Özü : İŞLETME PROJESİNİN TEBLİĞİ ZORUNLU İSE DE KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ TEBLİĞİNE GEREK YOKTUR. KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI İİK.'NUN 68. MADDESİNDE YAZILI BELGELERDEN SAYILIR. MERCİİN AKSİ YÖNDEKİ GÖRÜŞÜ İSABETSİZDİR. DOSYA KAPSAMINDAN TAKİBİN SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN YAPILDIĞI VE TAŞINMAZLARIN BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDE KURULDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. KAT MÜLKİYETİ ANCAK TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPILARDA KURULABİLİR. BİRÇOK PARSEL ÜZERİNDE KURULU SİTEDEKİ YAPILAR İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.

Esas No :

 2000 / 3424

 

Karar No :

 2000 / 4375

 

Merci :

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 13/04/2000

 

Özü : İŞLETME PROJESİ VEYA KAT MALİKLERİ KURULUNDA YER ALMAYIP, İHTİLAFLI OLMASI NEDENİYLE BORCUN VARLIĞININ ANCAK YAPILACAK YARGILAMA SONUCU BELLİ OLACAĞI DURUMLARDA (ÇATININ ONARILMASI VE ÇATIDAN SU SIZINTISI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ GİBİ) AÇILACAK DAVADA HUSUMET KAT MALİKİNE YÖNELTİLMELİDİR.

Esas No :

 1996 / 6079

 

Karar No :

 1996 / 6978

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 23/05/1996

 

Özü : KESİNLEŞMİŞ İŞLETME PROJESİ VE KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI İİK.NUN 68. MADDESİNDEKİ BELGELERDENDİR.

Esas No :

 1996 / 6066

 

Karar No :

 1996 / 6207

 

Merci :

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   

 

Tarih :

 09/05/1996

 

Özü : İŞLETME PROJESİNE GÖRE TAKİP YAPILABİLİR.


Arsa Payları

Devre Mülk

Kanun Kapsamı

Kat Maliklerinin Borç ve Hakları

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Ortak Yerler

Yenlik ve İlaveler

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.