Kat Mülkiyeti Yönetiminde Hakimin Müdahalesi

Dava Açma Yeteneği


Davada Husumet Yeteneği

Haksız Eylemlerle İlgili Davalarda Husumet

Ortak yere binanın onanmış projesine aykırı olarak tesis yapanlar veya ortak yerlere müdahale edenler yada bağımsız bölümünü tahsis gayesine aykırı olarak kullananlar bu haksız eylemlerinden ötürü açılacak davanın muhatabı olacaktır.Davanın sonucu bağımsız bölümde oturanları ilgilendirmekteyse örneğin,bağımsız bölümün kirada olması durumunda kiracıya da kat maliki ile birlikte husumet yöneltilecektir.K.M.K md.24 gereğince açılan davada husumetin hem kat malikine hem de kiracısına yöneltmesi gerekmektedir.Buna karşın ortak yerlere tecavüz eden mal sahibi bu yeri kiraya vermişse müdahalenin meni davasının mal sahibi aleyhine açılması gerekmektedir.
Ortak yere yapılan tesislerin yıkımı davası devam ederken,bunu yapan kat maliki bağımsız bölümünü satmışsa davanın yeni malike yöneltilmesi gerekir.

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yargılama Usulü

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Zaman Aşımı

Temyiz

Temyiz

Açılan davanın konusu parasal değilse bu konuda verilen tüm kararların temyiz kabiliyeti vardır.Örneğin rahatsız edici davranış ve gürültünün kesilmesi,çöp bidonun konacağı yerin saptanması hakkında açılan davaların parasal değeri ne kadar az olursa olsun konuda verilen kararlar Yargıtay yoluna başvurulabilir.

Konusu parasal olan davalarda Yargıtay yoluna başvurulması dava olunan para veya tazminatın miktarı ile sınırlıdır.Sözü edilen miktar hükmolunan değil,dava dava dilekçesinde yazılı olan davanın kıymetidir.Ayrıca HUMK. Md 427/IV'e göre asıl istemin kabul edilmeyen bölümü belirli bir miktarı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Ancak karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürebilmesi mümkündür.Diğer taraftan HUMK. Md.427'ye göre hükmün kesin olabilmesi için davanın malın aynı ile ilgili olmaması gerekir.Eğer taşınmaz üzerinde aynı hak dava edilmişse değeri ne olursa olsun bu kararın temyiz edilebilmesi mümkündür.Örneğin ana taşınmazın ortak yerlerinden yararlanmak isteyen kimsenin buna yönelik açtığı davanın değeri belirli bir miktarın altında Bile olsa bu karar hakkında Yargıtay yoluna gidebili

Hakimin Kararı

Kararın Yerine Getirilmemesinin Müeyyideleri

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.