Emlak ve Yasa

Emlak ve Yasa

Alım, Satım ve Kiralama Hakkında Bilgi

ŞUF'A (HAKKI ÖNALIM) M.K. 658-659

Tanımı: Müşterek mülkiyete konu bir taşınmazın,hissedarlarından bir veya birkaçının hisselerini üçüncü bir şahsa satmaları halinde diğer hissedarların gösterilen satış bedeli üzerinden cebren öncelikle satın alma hakkıdırŞuf'a hakkı kanundan doğabileceği gibisözleşmeyle de konu olabilir. Sözleşmeden doğan şuf'a hakkının tapu siciline şerhi gerekir.Şuf'a hakkının kullanılması satışın öğrenildiği tarihten itibaren bir ay ve her halde 10 yıldır. Bu süreler hak düşürücü süredir.

Satılıklar - Kiralıklar

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.