Sizden Gelen Sorular.
Vekalet ile İlgili Sorular

Sitemizde çeşitli Avrupa Birliği Ülkeleri vatandaşları olan kat malikleri bulunmaktadır.Bazıları genel kurul zamanı ülkelerinde olacaklarından, katılamayacaklardır.Genel kurulda kendilerini temsil edecek kişiye vekaletname vermek için,verecekleri vekaletname Türkçe mi yazılı olması gereklidir?Kendi ülke dillerinde mi?İngilizce genelin kullandığı dil olarak kabul edilirse,elinizde İngilizce bir vekalet örneği var mıdır?

Birkaç dairesi olan bir kat maliki tüm dairelerin genel kurula katılma vekaletlerini kiracılarına bırakıyor. Benim sorum bu kiracılardan borcu olanların genel kurula katılıp katılamayacağı hakkındadır?

Genel Kurulda temsil yetkisi için vekalet vermede,vekaletnamede şöyle bir ifadenin olması istenebilir mi veya bu konuda olabilecek ifade sizce nasıl olabilir.
'' kat malikleri kurulu kararlarına karşı dava açılmış olursa,vekilimin kararlardaki imzasının da vekaletimin dahilinde olduğunu kabul etmekteyim?

Ben kiracıyım ve ev sahibim uzakta oturuyor ev sahibimden oy kullanma yetkisini nasıl alabilirim yöneticiye sözle ifadesi veya kendi yazısı ve imzasıyla geçerli olur mu yoksa noterden mi almak zorundayım beni bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum.

Kiracıların oy kullanamadıklarını biliyorum ancak miraslı bir evde 4 mirasçı varsa ve bu mirasçıların bir tanesi bu evde oturuyorsa bu kişi tek başına oy kullanma hakkına sahip midir yoksa diğer mirasçılardan da vekalet alması gerekir mi?

Sorum şudur.Binamız iki bloktan oluşmakta ve toplam konut sayısı 60 dairedir.Yalnız bazı kat malikleri kirada olan evlerinin vekaletini kapıcıya vermekte ve kapıcıda diğer kat malikleri gibi yöneticinin seçilmesine oy kullanmaktadır. Bu konunun yasal olup olmadığını ve yasal ise hangi maddeye göre yasal olabilir. Yasal değilse hangi maddeye göre değildir?

Bizim apartmanımız 40 daireli.kat malikleri toplantısında 1 kişi kendi dahil olmak üzere vekaleten kaç kişiyi temsil edebilir?

Site sakinlerini genel kurula davetlerde iadeli taahhütlü gönderen mektupla vekalet istenmektedir.vekalet için gönderilen mektubun şahıs tarafından imzalanıp vekaleti alan kişiye verilmesi istenmektedir. site yönetiminin böyle bir hakkı var mıdır. vekalet verilen kişi bildiri kağıdı olmadan şahıs adına oy kullanabilir mi , kullanamaz mı?

Genel kurula katılmayan kat maliklerinin vereceği yetki belgesi örneği nasıl olmalıdır? Varsa örneğini istiyorum.Saygılarımla.

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.